Jarosław Krzywański
Download
1 / 28

Jarosław Krzywański Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Jarosław Krzywański Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych (TUE). I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Vancouver 2010, Londyn 2012" 21-22 marca 2009 r. Warszawa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jarosław Krzywański Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej' - forrest-james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Jarosław Krzywański

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych

(TUE)

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

"Vancouver 2010, Londyn 2012"

21-22 marca 2009 r. Warszawa


Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych został przyjęty po raz pierwszy

w roku 2004 i wszedł w życie w roku 2005.

Zmieniony Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych (wersja 3.0) obowiązuje

od 1 stycznia 2009 r.

Światowy Kodeks Antydopingowy


Kodeks zezwala sportowcom i ich lekarzom na stosowanie wyłączeń dla celów terapeutycznych, tzn. używanie, dla celów terapeutycznych, substancji zabronionych i metod zabronionych, których używanie jest w innych sytuacjach zabronione.

Światowy Kodeks Antydopingowy


2.1 wyłączeń dla celów terapeutycznych, tzn. używanie, dla celów terapeutycznych, substancji zabronionych i metod zabronionych, których używanie jest w innych sytuacjach zabronione.Obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markerów

w próbce fizjologicznej sportowca.

2.2Użycie lub próba użycia substancji zabronionej lub metody zabronionej.

2.3Niewyrażenie zgody, lub niezgłoszenie się bez ważnego uzasadnienia,

na pobranie próbki.

2.4 Naruszenie odpowiednich wymogów określających dostępność

sportowca do kontroli poza zawodami.

2.5Manipulowanie lub próba manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli

antydopingowej.

2.6 Posiadanie substancji zabronionych lub metod zabronionych.

2.7 Handel dowolną substancją zabronioną lub metodą zabronioną.

2.8Podanie lub próba podania zawodnikowi substancji zabronionej lub

metody zabronionej.

Światowy Kodeks Antydopingowy


Każda federacja międzynarodowa jest odpowiedzialna wyłączeń dla celów terapeutycznych, tzn. używanie, dla celów terapeutycznych, substancji zabronionych i metod zabronionych, których używanie jest w innych sytuacjach zabronione.

za wdrożenie zasad wyłączeń od zakazu używania

substancji i metod zabronionych w stosunku

do sportowców klasy międzynarodowej lub każdego

innego sportowca zgłoszonego do zawodów

międzynarodowych.

Obowiązki federacji międzynarodowych


Każda krajowa organizacja antydopingowa dopilnuje, aby wszyscy podlegający jej sportowcy, których ich własna federacja międzynarodowa nie umieściła w zarejestrowanej grupie sportowców poddawanych badaniom, mogli występować o uzyskanie zgody na stosowanie substancji zabronionej lub metody zabronionej z przyczyn terapeutycznych.

Obowiązki krajowych organizacji antydopingowych


Grupa sportowców najwyższej klasy ustalona osobno przez każdą federację międzynarodową oraz krajową organizację antydopingową, którzy są poddawani badaniom podczas zawodów i poza zawodami w ramach planu rozkładu badań tej federacji międzynarodowej lub tej krajowej organizacji antydopingowej.

Zarejestrowana grupa sportowców poddawanych badaniom


Sportowcy wyznaczeni przez jedną lub więcej każdą federację międzynarodową oraz krajową organizację antydopingową, którzy są poddawani badaniom podczas zawodów i poza zawodami w ramach planu rozkładu badań tej federacji międzynarodowej lub tej krajowej organizacji antydopingowej.

federacji międzynarodowych i należący do

zarejestrowanej grupy sportowców poddawanych

badaniom przeprowadzanym przez

federację międzynarodową.

Sportowcy klasy międzynarodowej


1. Sportowiec powinien złożyć wniosek o TUE nie później niż dwadzieścia

jeden (21) dni przed terminem, do którego powinien uzyskać zgodę na wyłączenie

(na przykład zawody).

2. Zdrowie sportowca uległoby znacznemu pogorszeniu, jeśli substancja zabroniona

lub metoda zabroniona zostałaby wycofana w trakcie leczenia ostrego

lub przewlekłego stanu chorobowego.

3. Terapeutyczne użycie substancji zabronionej lub metody zabronionej

nie przyczynia się do poprawy wyników, innej niż poprawa, jakiej można

by oczekiwać od sportowca po powrocie do stanu zdrowia.

4. Nie istnieje rozsądna terapeutyczna alternatywa wobec substancji, która jest

substancją zabronioną lub metody, która jest metodą zabronioną.

5. Konieczność używania substancji, która jest substancją zabronioną lub metody,

która jest metodą zabronioną, nie może wynikać, całkowicie lub częściowo,

z wcześniejszego stosowania substancji z Listy zabronionej w celach innych

niż terapeutyczne

Warunki uzyskania TUE


www.wada-ama.org niż dwadzieścia

www.antydoping.pl

www.coms.pl

Formularze wnioskowe TUE


Sportowcy klasy międzynarodowej niż dwadzieścia

Federacja międzynarodowa

Sportowcy klasy krajowej

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Uwaga: 1 stycznia 2009 przestały obowiązywać

dotychczasowe formularze aTUE (formularz skrócony) oraz TUE

Wysyłanie wniosków


 • Sportowiec nie może wnioskować o TUE do więcej niż jednej

 • organizacji antydopingowej.

 • Wniosek musi zawierać zestawienie wszystkich poprzednich

 • i/lub aktualnych wniosków o zgodę na używanie substancji,

 • które są zabronione lub stosowanie metody, która jest

 • zabroniona, organ, do którego taki wniosek złożono oraz

 • decyzję tego organu.

 • Wniosek musi zawierać całą historię medyczną oraz wyniki

 • wszystkich badań dodatkowych istotnych dla wniosku.

Wypełnianie wniosku


 • Do wniosku należy dołączyć oświadczenie odpowiednio jednej

 • wykwalifikowanego lekarza, potwierdzające konieczność

 • zażywania substancji, która jest substancją zabronioną lub

 • stosowania metody, która jest metodą zabronioną, w toku

 • leczenia sportowca oraz opisujące, dlaczego nie można użyć

 • w leczeniu tego stanu dozwolonej substancji.

 • Należy określić dawkę, częstotliwość, drogę oraz czas

 • podawania substancji, która jest substancją zabronioną lub

 • metody, która jest metodą zabronioną. W przypadku zmiany,

 • należy złożyć nowy wniosek.

Wypełnianie wniosku


 • Komitet ds. Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych TUEC jednej

 • Wszystkie dodatkowe wymagane badania medyczne,

 • których zażąda Komitet TUEC, wykonywane są na

 • koszt wnioskodawcy lub jego/jej krajowego organu

 • sportowego.

 • W normalnych okolicznościach decyzje Komitetu TUEC

 • powinny być podjęte w ciągu trzydziestu (30) dni od

 • otrzymania wszystkich dokumentów. Decyzje są

 • przekazywane sportowcowi na piśmie.

Rozpatrzenie wniosku


Zgoda na używanie substancji lub metody zabronionej zatwierdzone przez Komitet ds. Wyłączeń terapeutycznych po zgłoszeniu przez laboratorium antydopingowe niekorzystnego wyniku analitycznego (AAF).

Wniosek o wyłączenie terapeutyczne składany jest przez sportowca po zastosowaniu substancji zabronionej.

Retroaktywne TUE


1. konieczne było natychmiastowe leczenie w nagłej zatwierdzone przez Komitet ds. Wyłączeń terapeutycznych po zgłoszeniu przez laboratorium antydopingowe niekorzystnego wyniku analitycznego (AAF).

sytuacji medycznej, lub

2. z powodu wyjątkowych okoliczności nie było

wystarczającego czasu lub możliwości złożenia

wniosku o wyłączenie dla celów terapeutycznych lub

Komitet TUEC nie miał wystarczająco dużo czasu lub

możliwości rozpatrzenia wniosku przed kontrolą

dopingową, lub

3. w przypadku stosowania leków z grupy beta-2

agonistów w leczeniu astmy oskrzelowej

Warunki uzyskania retroaktywnego TUE


Zgłoszenie użycia substancji zabronionej z grupy S-9 (Glukokortykosteroidy) z Listy Substancji i Metod Zabronionych WADA.

Wyłącznie glukokortykosteroidy podawane w postaci iniekcji: dostawowych, okołostawowych, dościęgnowych, nadtwardówkowych, podskórnych oraz wziewnie.

Zgłoszenie użycia substancji zabronionej


Sportowcy klasy międzynarodowej (Glukokortykosteroidy) z Listy Substancji i Metod Zabronionych WADA.

Federacja międzynarodowa przez system ADAMS

Sportowcy klasy krajowej

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Uwaga: 1 stycznia 2009 przestał obowiązywać przepis nakazujący składanie skróconego wniosku o udzielenie wyłączenia terapeutycznego

aTUE w przypadku miejscowego stosowania glukokortykosteroidów.

Zgłoszenie użycia substancji zabronionej


 • Sportowcy klasy międzynarodowej umieszczeni w zarejestrowanej grupie sportowców poddawanych badaniom federacji międzynarodowej – regularne TUE.

 • W przypadku sportowców uczestniczących w zawodach międzynarodowych, którzy nie są umieszczeni w zarejestrowanej grupie sportowców poddawanych badaniom federacji międzynarodowej – TUE lub Retroaktywne TUE, w przypadku wyniku pozytywnego (niekorzystnego wyniku analitycznego - AAF)

 • W przypadku sportowców klasy krajowej – TUE lub Retroaktywne TUE, w przypadku w przypadku wyniku pozytywnego (niekorzystnego wyniku analitycznego – AAF).

Astma oskrzelowa


Retroaktywnego TUE nie udziela się, jeśli nie zostaną spełnione warunki dotyczące wymaganej dokumentacji medycznej, co oznacza, że jakikolwiek wynik pozytywny (niekorzystny wynik analityczny – AAF) zgłoszony przez laboratorium, w tych okolicznościach jest traktowany jako naruszenie przepisów antydopingowych.

Astma oskrzelowa


Pełna historia medyczna spełnione warunki dotyczące wymaganej dokumentacji medycznej, co oznacza, że jakikolwiek wynik pozytywny (niekorzystny wynik analityczny – AAF) zgłoszony przez laboratorium, w tych okolicznościach jest traktowany jako naruszenie przepisów antydopingowych.

Wszechstronny raport z badań klinicznych, szczególnie koncentrujących się na układzie oddechowym.

Wynik badania spirometrycznego, łącznie z wynikiem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1).

Próba rozkurczowa z krótkodziałającym beta-2 agonistą.

Astma oskrzelowa – wymagana dokumentacja


 • W przypadku braku odwracalnej obturacji dróg oddechowych (12%) konieczne jest przeprowadzenie jednego z testów potwierdzających nadreaktywność oskrzeli :

 • - próby prowokacyjnej z metacholiną lub histaminą,

 • prowokacyjnego testu wysiłkowego.

 • Dokładne nazwisko, adres (wraz z telefonem, adresem poczty elektronicznej, numerem faksu) lekarza przeprowadzającego badanie.

Astma oskrzelowa – wymagana dokumentacja


 • Znajomość aktualnych przepisów (12%) konieczne jest przeprowadzenie jednego z testów potwierdzających nadreaktywność oskrzeli :

 • antydopingowych

 • 2. Kto z podległych mu sportowców jest w zarejestrowanej grupie sportowców poddawanej badaniom federacji międzynarodowej

 • Kto ma przyznane TUE i do kiedy

 • Jeśli niemożliwe jest spełnienie punktów 1-3 to:

 • +48 695 367 464

Obowiązki lekarza Kadry Narodowej


Dziękuję za uwagę (12%) konieczne jest przeprowadzenie jednego z testów potwierdzających nadreaktywność oskrzeli :


ad