Download
omgaan met rekenstoornissen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met rekenstoornissen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met rekenstoornissen

Omgaan met rekenstoornissen

210 Views Download Presentation
Download Presentation

Omgaan met rekenstoornissen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Omgaan met rekenstoornissen

 2. dagverloop • Schets stoornis-moeilijkheid en bijhorende kenmerken • Rekenobservatie • Rekenwereld tot 20 • Splitsingen • overbrugging • Rekenwereld tot 100 • Omkeergetallen • Maal- en deeltafels • Rekenwereld tot 1000 • Inzicht in de getalopbouw • Handig(?) rekenen

 3. Moeilijkheden-stoornis • Een stoornis zijn moeilijkheden die hardnekkig, opvallend en ernstig tegelijkertijd zijn • Dus : iedere stoornis groeit uit moeilijkheden • Kenmerken : nuttig voor het theoretische kader • Voordracht : gericht op het praktische

 4. definitie rekenen op het niveau van de lagere school is het voorspellen van het resultaat van een verandering in hoeveelheid

 5. rekenobservatie volgens Van Erp • situering Drs Van Erp • situering rekenobservatie

 6. opbouw • observatie van het tellen • observatie van de koppeling Formule – Handeling • observatie van de kernvaardigheden • observatie van de koppeling Handeling - Formule

 7. Tellen : algemene werkwijze

 8. telreeksen • van 1 tot 10 • van 10 tot 1 • van 2 tot 7 • van 8 tot 3

 9. observatiepunten • telrichting • koppeling • werkhand • reeks

 10. video • Jolien R • Iris

 11. koppeling Formule - Handeling • werkwijze • basisprincipe

 12. som 6 + 3 • wat kan er mislopen + teken met blokjes wel de getallen, niet samenvoegen • wanneer gaat het goed een hoopje van 6 en één van 3, samenvoegen een hoopje van 6 en 3 een hoopje van 9

 13. andere formules • 7 – 2 • 3 x 4

 14. kernvaardigheden • maatbegrip • correspondentie • conservatie • classificatie • seriatie

 15. correspondentie • toon ik

 16. koppeling handeling - formule • twee kinderen eten ieder 4 boterhammen • twee kinderen eten samen 4 boterhammen • op een tak zitten 6 vogels, één vliegt er weg • in een hok zitten 7 kippen, er komen er 2 bij • hek

 17. video • Jolien C • Saskia • Julie R

 18. principe van remediëren

 19. drie stappen • inzicht • inoefening • automatisatie

 20. inzicht • koppeling • formule • verwoording (liever een bad dan een eenvoudige keuze) • handeling

 21. inoefening • tempo van de overgang • processie van Echternach • kind bepaalt tempo • voordelen van spel • interactiepatroon • doel is winnen, rekenen is middel • metafoor : pion omstoten • nadelen van spel

 22. automatisatie • wegnemen van materiaal • verkorten van de verwoording • durven gissen / denkfase inlassen • toenemen van de snelheid • toenemen van de stress

 23. Rekenwereld tot 20

 24. splitsingen • Eerst handenspel • Dan notatie • Dan memory • Dan door elkaar

 25. handenspel • Toon ik, zorg voor een goede koppeling handeling-verwoording

 26. notatie • Als de koppeling handeling-verwoording stevig is, kan ze ‘genoteerd’ worden

 27. memoryspel

 28. Splitsingen door elkaar

 29. Overbrugging van het tiental • Koppel handeling – notatie en verwoording aan elkaar • Ik toon dit

 30. Rekenwereld tot 100

 31. hèlp ... omkeringen

 32. oorzaken • lateraliteitsprobleem • taalprobleem • veel voorkomende ontwikkelingstussenstap

 33. basisprincipe

 34. klank - MAB • 1e stap : verschil in klank tussen E en T • 2e stap : koppeling klank T aan staven, klank E aan eenheden • 3e stap : van T en E naar klank • 4e stap : inoefenen • materiaal raden naar aanleiding van klank om de beurt • materiaal toevoegen en wegnemen, telkens noemen

 35. MAB - getal • MAB direct linken aan het geschreven getal, zonder verwoording • geschreven getal direct linken aan MAB zonder verwoording • inoefenen • getal trekken, MAB verborgen nemen, checken aan de hand van MAB • getal verborgen trekken, MAB nemen, checken aan de hand van getal

 36. klank - getal • eerst : van klank naar MAB naar getal • geleidelijk aan : MAB verborgen aanwezig, fysiek verder verwijderd, tot het helemaal weg is • altijd snel teruggaan naar MAB als de omkeringen terug opkomen

 37. Vermenigvuldigen en delen tot 100

 38. Vermenigvuldigen algemeen • belang van vermenigvuldigen • memoriseren • geruststellen

 39. inzicht • vanuit het materiaal • meerdere groepjes van 3 • dit is één groepje van 3, dit zijn 2 groepjes van drie ... • vanuit een verhaal • geitenboer • paardenvoer • ...

 40. belang van de factoren • bijzonder belangrijk op inzichtelijk niveau • weinig belangrijk in de uitvoering • inoefening : • groepjes maken op commando, soms verandert het aantal groepjes, soms het aantal blokjes • sommen raden

 41. inoefenfase • afhankelijk van het startmoment van je begeleiding • hele kluif

 42. fouten interpreteren • welke weg volgde het kind wanneer het op de vraag ‘8 x 9’ het volgende antwoord geeft ? • 81 • 63 • 64 • 80 • 27

 43. inoefenen : enkele dillema’s • op rij of door elkaar • bij aanvang op rij, na een tijdje door elkaar • remediërend : zo snel mogelijk door elkaar, anders wordt het opdreunen dwingend

 44. per tafel of alle tafels door elkaar • in eerste instantie per tafel • zo snel mogelijk mengen • ook hier weer: remediërend versus klaspraktijk

 45. volledige verwoording of verkorte in combinatie met vingertellen

 46. per tafel op rij • met materiaal • met visuele ondersteuning, uitkomsten • zuiver auditief • spel met tolletje