html5-img
1 / 19

Dalai Lama Test na osobowość

Dalai Lama Test na osobowość. Bardzo pouczający !!! To tylko cztery krótkie pytania do Ciebie , jednak odpowiedzi będą zaskakujące . Nie okłamuj samego siebie , tylko dlatego, bo ciekaw jesteś odpowiedzi . Kliknij myszą ….

forest
Download Presentation

Dalai Lama Test na osobowość

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dalai Lama Test na osobowość

 2. Bardzo pouczający!!!To tylko cztery krótkie pytania do Ciebie, jednak odpowiedzi będą zaskakujące.Nie okłamuj samego siebie, tylko dlatego, bo ciekaw jesteś odpowiedzi.Kliknij myszą….

 3. Twoja pamięć i uczucia są niczym spadochron, który przydaje się tylko wtedy, kiedy jest otwarty.Ten test sprawi Ci wiele przyjemnościtylko wtedy, gdy zastosujesz się dokładnie do zaleceń.Nie oszukuj!!!Kliknij myszą….

 4. Zanim zaczniesz, pomyśl sobie jakieś życzenie!!! Zapisz to życzenia na kartce i kliknij myszką, żeby przejść dalej

 5. Uwaga!!! Odpowiadaj na pytania po kolei. To tylko cztery pytania. Jeśli poznasz przedwcześnie treść testu, Twoje odpowiedzi nie będą szczere!!! Nie zaglądaj dalej nie udzieliwszy odpowiedzi na pytania!!! Kliknij myszą….

 6. Weź ołówek i kartkę papieru i zapisuj odpowiedzi. Będą Ci one potrzebne na koniec testu. Jest to test na składający się ze szczerych pytań i odpowiedzi. Zdradzi Ci on wiele na temat Twojego prawdziwego JA. Odpowiadaj na pytania w zgodzie ze swoimi uczuciami!!! Kliknij myszą….

 7. Pytanie 1Ułóż nazwy pięciu następujących zwierząt w wymyślonej przez siebie kolejności, takiej, jaka Ci się spodoba!!! krowatygrys owca koń świnia Zapisz odpowiedź na kartce i kliknij myszą !!!

 8. Pytanie 22.) Dopisz do każdego z następujących wyrazów słowo, które przyjdzie Ci jako pierwsze do głowy :(wpisuj proszę przymiotnikinp. koń = szybki!!!) a.) pies b.) kot c.) szczur d.) kawa e.) morze Zapisz odpowiedzi na kartce i kliknij myszą !!!

 9. Pytanie 33.) Pomyśl o ludziach, którzy Cię znają i porównaj ich z następującymi kolorami:(wpisz każdą osobę tylko raz) a.) żółty b.) pomarańczowy c.) czerwony d.) biały e.) zielony Zapisz odpowiedzi na kartce i kliknij myszą !!!

 10. Pytanie 4 4.) Na koniec zapisz jeszcze proszę Twoją ulubioną liczbę i ulubiony dzień tygodnia. Zapisz odpowiedzi na kartce i kliknij myszą !!!

 11. Gotowy??? Czy jesteś całkiem pewien, że Twoje odpowiedzi były szczere, a uczucia prawdziwe?!!!!

 12. Twoja ostatnia szansa....Jeśli chciałbyś przemyśleć Twoje odpowiedzi jeszcze raz, przyciśnij “Esc“ i rozpocznij prezentację na nowo.Czy wszystkie Twoje odpowiedzi są o.k ??? W takim razie kliknij myszą….

 13. Przyjrzyj się teraz interpretacji Twoich odpowiedzi. Przedtem jednak powtórz sobie Twoje życzenie!!! Zapisz odpowiedzi na kartce i kliknij myszą !!!!!!

 14. Do pytanianr 1Pierwsze pytanie odzwierciedla wartości w Twoim życiu : Krowaoznaczakarierę Tygrys oznaczadumę Owca oznacza miłość Koń oznacza rodzinę Świnia oznacza pieniądze Zapisz na kratce odpowiedzi obok nazw zwierząt. Podana przez Ciebie kolejność odzwierciedla rzeczywistą hierarchię wartości w Twoim życiu. .... Kliknij myszą !!!

 15. Do pytanianr 2 Opis psa to: Twoja własna osobowość. Opis kota to: osobowość Twojegopartnera. Opis szczura to: osobowość Twojegowroga. Opis kawy to: opis Twojegoseksu. Opis morza to: opis Twojegożycia. Zapisz odpowiedzi na kartce obok przymiotników i kliknij myszą!!!

 16. Do pytanianr 3 żółty: Ta osoba nigdy Cię nie zapomni. pomarańczowy: Tę osobę uważasz za prawdziwego przyjaciela. czerwony: Tę osobę naprawdę kochasz. biały: Ta osoba to Twoje powinowactwo duchowe. zielony: To jest ktoś, o kim będziesz pamiętać przez całe życie. Zapisz odpowiedzi obok imion osób i kolorów i kliknij myszą!!!

 17. Do pytanianr 4 Wyślij ten test przynajmniej do tylu ludzi, ile wynosi Twoja ulubiona liczba, A Twoje życzenie spełni się Twojego ulubionego dnia tygodnia. Ten test pochodzi od Dalai Lamy i został opracowany w roku Millennium. Pomyśl o nim przez kilka sekund. Na koniec kliknij myszą...

 18. Nie wyrzucaj tego testu do kosza,, Lecz wyślij go w ciągu najbliższych 96 godzindalej. Doznasz cudownej niespodzianki. To prawda !!! ...nawet jeśli w to nie wierzysz !!!! The End…

More Related