1 / 14

31.13

31.13. Visjon. Sjokoladeriet skal gi forbrukerne en ny dimensjon i opplevelse av sjokolade !. Forretningside. Sjokoladeriet skal gi kunden et rikt utvalg av sjokolade av høy kvalitet i ulike innpakninger til sterkt varierende priser,

forest
Download Presentation

31.13

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 31.13

  2. Visjon Sjokoladeriet skal gi forbrukerne en ny dimensjon i opplevelse av sjokolade!

  3. Forretningside Sjokoladeriet skal gi kunden et rikt utvalg av sjokolade av høy kvalitet i ulike innpakninger til sterkt varierende priser, samtidig som vi skal gi stadig nye smaksopplevelser i skreddersydde lokaler med god beliggenhet.

  4. Unike egenskaper • Best kvalitet i sjokoladen • Stor bredde i sortimentet • Tilberedning i lokalet • Presentasjon av produktene • Stadig nyheter • Alltid gratis smaksprøver • Isbar inkludert i sommerhalvåret • Kaffe i alle varianter, sittegrupper

  5. Arealbehovmin 50–60 m2 netto Fasade mot høyfrekventert område Kan være forskjellig form Arealbehov

  6. Bilder fra Sjokoladeriet i Tønsberg

  7. ETABLERT • Sandefjord v/Fabrikken v/E18 • Porsgrunn v/ Down Town • Tønsberg v/ Farmannstredet • Moss v/ Amfi kjøpesenter • Kristiansand i Markensgate 53 PROSJEKTERT • Oslo 3 stk høsten 2007

  8. Arbeidsdeling • Franchisegiver leie lokalet og står for innredning • Franchisetaker driver sin egen virksomhet og leier lokale og innredning • Planlagt overgang til franchise i 2007.

  9. Fremdrift • Trenger lokaler til de 3 neste i Oslo området i 2007 • Trenger lokaler i de største byene i 2008

  10. Kontaktperson: R.Rune Forsberg Daglig leder Hval Sjokoladefabrikk ASA Telefon: 3348 6060 Mobil: 9132 2183 E-post: hval@c2i.net www.sjokoladeriet.no

More Related