slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

PROCEDURA PLANISTYCZNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKIETNICA 2011 r. Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium dla całego terenu gminy Rokietnica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r.' - fordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PROCEDURA PLANISTYCZNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKIETNICA2011 r.
slide2

Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium dla całego terenu gminy Rokietnica

slide3

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt sporządza Studium, które zawiera część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

slide4
Po

Podpisanie umowy z biurem projektowym ARMAGEDDON

w dniu 08.10.2007r.

przyst pienie
PRZYSTĄPIENIE
 • Ogłoszenie w prasie Głos Wielkopolski 8.11.2007r.
 • Obwieszczenia: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, tablice ogłoszeń sołectw oraz BIP
 • Zawiadomiono 46 instytucji o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium
 • Termin składania wniosków do 07.12.2007r.
przyst pienie1
PRZYSTĄPIENIE

Instytucje, które odpowiedziały na zawiadomienie o przystąpieniu

 • Zespół parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód Sp. z o.o.
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Infrastruktury
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • Lasy Państwowe
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
przyst pienie2
PRZYSTĄPIENIE
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy
 • Prezydent miasta Poznania
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Zarząd Dróg Powiatowych
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 • Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Wójt Gminy Suchy Las
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
przyst pienie3
PRZYSTĄPIENIE
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Nadleśnictwo Łopuchówko
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Agencja Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Poznaniu
 • PERN „Przyjaźń” S.A. Płock
przyst pienie4
PRZYSTĄPIENIE
 • Złożono 214 wniosków (właściciele działek, osoby zainteresowane).
przyst pienie5
PRZYSTĄPIENIE

W związku z szerokim zakresem problematyki przestrzennej, wolą uwzględnienia jak największej grupy użytkowników przestrzeni, zainteresowanych stron, zapewnieniem uczestnictwa wyżej wymienionych w procedurze planowania przestrzennego, postanowiono ponowić termin składania wniosków wyznaczając ostateczną datę 27 czerwiec 2008r.

 • Ogłoszenie w prasie Głos Wielkopolski 02.06.2008r.
 • Obwieszczenia: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, tablice ogłoszeń sołectw oraz BIP,
 • Termin składania wniosków do 27.06.2008r.
przyst pienie6
PRZYSTĄPIENIE
 • Złożono 16 wniosków (właściciele działek, osoby zainteresowane) pomiędzy pierwszym a drugim terminem składania wniosków.
przyst pienie7
PRZYSTĄPIENIE
 • W drugim terminie tj.

od 02.06.2008r. do 27.06.2008r.

złożono 44 wnioski (właściciele działek, osoby zainteresowane).

przyst pienie podsumowanie
PRZYSTĄPIENIE - PODSUMOWANIE

Ogółem na etapie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium złożono 274 wnioski.

przyst pienie podsumowanie1
PRZYSTĄPIENIE - PODSUMOWANIE

Złożone wnioski według położenia działek:

 • Kiekrz (w tym Starzyny i Rogierówko) 94
 • Rokietnica 50
 • Krzyszkowo 47
 • Mrowino 38
 • Napachanie 27
 • Pawłowice 25
 • Kobylniki 23
 • Cerekwica 18
 • Rostworowo 13
 • Sobota 7
 • Żydowo 4
 • Przybroda 2
przyst pienie podsumowanie2
PRZYSTĄPIENIE - PODSUMOWANIE
 • Problematyka wniosków:
  • Przeznaczenie działki/działek pod zabudowę mieszkaniową,
  • Włączenie działki do Studium nie podając przeznaczenia,
  • Przeznaczenie działki pod działalność gospodarczą,
  • Utrzymanie przeznaczenia rolniczego,
  • Przesunięcie obwodnicy S-11
opinia prawna
Opinia prawna
 • W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z dnia 7 listopada 2008r.) zostaliśmy zobowiązani do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
slide17

Wystąpienie Wójta Gminy do:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

opiniowanie i uzgadnianie
Opiniowanie i uzgadnianie
 • Pismo Wójta Gminy z dnia 06.08.2009r.
 • Opiniowanie/uzgodnienie w terminie do 04.09.2009r.przez instytucje i właściwe organy
slide19

Opiniowanie i uzgadnianie

Opinie/uzgodnienia pozytywne, bez uwag:1. Wojewoda Wielkopolski,

2. Starosta Poznański,

3. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich,

4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

5. Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód,

6. Poznański Związek Spółek Wodnych,

7. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,

8. OGP „Gaz-System” Sp. Z o.o. Oddział w Poznaniu,

9. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

10. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu,

11. Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.,

12. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

opiniowanie i uzgadnianie1
Opiniowanie i uzgadnianie
 • Opinie/uzgodnienia pozytywne z uwagami – uwagi uwzględniono:

1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego,

2. Prezydent Miasta Poznania,

3. Wójt Gminy Suchy Las,

4. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego,

5. Wojewódzki Sztab Wojskowy,

6. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

7. ENEA Operator sp. z o.o.,

8. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,

9. PERN „Przyjaźń”,

10. PUK Rokietnica

slide21

Opinie/uzgodnienia negatywne – uwaga nieuzasadniona, lecz rozwiązania przestrzenne na styku gmin złagodzone:1. Wójt Gminy Tarnowo PodgórneOpinie/uzgodnienia negatywne – odrzucone ze względu na niezgodność z przepisami prawa:1. Lasy Państwowe,2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Opiniowanie i uzgadnianie

opiniowanie i uzgadnianie2
Opiniowanie i uzgadnianie
 • Korespondencja z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
 • Pismo Wójta Gminy z dnia 06.08.2009r.
 • Pismo RDOŚ z dnia 26.03.2010r.

- Opinia pozytywna

 • Pismo RDOŚ z dnia 17.03.2010r.

- Uzgodnienie pozytywne

wy o enie projektu studium
Wyłożenie projektu studium
 • Ogłoszenie w prasie Głos Wielkopolski 26.03.2010r.
 • Obwieszczenia: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, tablice ogłoszeń sołectw oraz BIP
 • Termin wyłożenia projektu Studium od 12.04.2010r. do 25.05.2010r.
 • Spotkania informacyjne (nie wynikają z obowiązujących przepisów):
  • Rokietnica, Kiekrz, Starzyny, Rogierówko, Pawłowice (20.04.2010r. Zespół Szkół w Rokietnicy)
  • Kobylniki, Mrowino, Cerekwica, Dalekie, Napachanie, Przybroda (23.04.2010r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu)
  • Sobota, Bytkowo, Rostworowo, Żydowo, Krzyszkowo (26.04.2010r. Świetlica Wiejska w Żydowie)
  • Indywidualne spotkania z projektantami w Urzędzie Gminy i w siedzibie biura ARMAGEDDON
 • Dyskusja publiczna 27.04.2010r. Zespół Szkół w Rokietnicy

– spotkanie protokołowane wraz z listą obecności

 • Termin składania wniosków do 25.06.2010r.
slide24

Wyłożenie Studium

W pierwszym okresie wyłożenia Studium było złożonych 328 uwag.

Uwagi dotyczące obszarów z podziałem na miejscowości:

 • Rokietnica 159,
 • Żydowo 153,
 • Napachanie 153
 • Rostworowo 139
 • Mrowino 26
 • Kiekrz 21
 • Kobylniki 16
 • Krzyszkowo 12
 • Pawłowice 8
 • Sobota 8
 • Cerekwica 6
 • Bytkowo 5
 • Cerekwica 3
 • Przybroda 1
ponowne opiniowanie i uzgadnianie
Ponowne opiniowanie i uzgadnianie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu – opinia pozytywna,
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia negatywna, uzgodnienie pozytywne,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie - brak odpowiedzi,
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w Poznaniu, odpowiedzi udziela:
  • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie nie zgłaszając zastrzeżeń
  • Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Żeglugi Powietrznej informując, że na terenie całej gminy obowiązują strefy ograniczonej zabudowy ze względu na urządzenia lotnicze. Strefy ograniczonej zabudowy nie dopuszczają możliwości powstania farm wiatrowych a pojedyncze turbiny powinny być uzgadniane z ULC o ile ich wysokość w odniesieniu do poziomu morza przekroczy 144m
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – odpowiedź - nie są jednostką wskazaną do opiniowania
 • Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - brak odpowiedzi
ponowne wy o enie studium do publicznego wgl du
Ponowne wyłożenie Studium do publicznego wglądu
 • Ogłoszenie w prasie „Głos Wielkopolski” w dniu 23.09.2010r.
 • Obwieszczenia: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, tablica ogłoszeń sołectw oraz BIP
 • Termin wyłożenie od 11.10.2010r. do 24.11.2010r.
 • Dyskusja publiczna 18.10.2010r. Zespół Szkół w Rokietnicy – spotkanie protokołowane wraz z listą obecności
 • Termin składania wniosków do 17.12.2010r.
slide27

Ponowne wyłożenie Studium do publicznego wglądu

W drugim okresie wyłożenia Studium zostało złożonych 76 uwag.

Uwagi dotyczące obszarów z podziałem na miejscowości:

 • Rokietnica 19,
 • Żydowo 15,
 • Napachanie 1
 • Rostworowo 4
 • Mrowino 10
 • Kiekrz 7
 • Kobylniki 6
 • Krzyszkowo 5
 • Pawłowice -
 • Sobota -
 • Cerekwica 7
 • Bytkowo 5
 • Cerekwica 7
 • Przybroda 2
wy o enie studium podsumowanie
Wyłożenie studium-podsumowanie

Ogółem w okresie wyłożenia Studium w dwóch terminach złożono 404 uwagi.

wy o enie studium podsumowanie1
Wyłożenie studium-podsumowanie

Przystąpienie

Wyłożenie 2

Wyłożenie 1

wy o enie studium podsumowanie2
Wyłożenie studium-podsumowanie

Problematyka uwag:

 • przeznaczenie działki/działek pod zabudowę mieszkaniową,
 • likwidacja wiatraków w Napachaniu i Żydowie
 • likwidacja/zmniejszenie uciążliwości terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w rejonie os. Parkowego, Kalinowego, Zielony Lasek
 • wykreślenie zapisów dotyczących możliwości przebudowy linii 220 kV na linie 400 kV