slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Niniejszą analizę pragniemy rozpocząć PowerPoint Presentation
Download Presentation
Niniejszą analizę pragniemy rozpocząć

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Niniejszą analizę pragniemy rozpocząć - PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Updated on

Analiza i interpretacja wyników badań socjologicznych na temat „Życie studenta i problemy z nim związane ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Niniejszą analizę pragniemy rozpocząć


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Analiza i interpretacja wyników badań socjologicznych na temat „Życie studenta i problemy z nim związane”

slide2
Badanie socjologiczne przeprowadzone przez naszą grupę miało na celu udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące codziennego życia studenta w dużym ośrodku akademickim oraz wskazanie, z jakimi problemami spotykają się współcześni żacy. Według naszego zdania, studenci coraz częściej decydują się na wynajem mieszkań wspólnie z co najmniej dwiema osobami lub na mieszkanie na stancji, zaś coraz rzadziej wybierają zakwaterowanie w akademikach. Celem badania było więc sprawdzenia, czy faktycznie występuje takie zjawisko.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 50 osób, będącymi studentami wszystkich lat i kierunków na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zaś za najlepszą metodę badawczą, która pozwoli oddać w pełni problematykę studenckiego życia, przyjęliśmy kwestionariusz. Pytania dotyczące życia studenckiego zadawaliśmy naszym kolegom osobiście

w dniach 12-15.11.2007 roku na terenie

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

slide3
Niniejszą analizę pragniemy rozpocząć

od przeglądu treści pytań, które zadawaliśmy naszym ankietowanym oraz od przedstawienia procentowych rozkładu odpowiedzi wybranych przez naszych respondentów na poszczególne pytania.

slide6

5) Ile wynosi średni dochód miesięczny w Twojej rodzinie w przeliczeniu na 1 osobę ?

6) Jakie rodzaju jest Twoje zakwaterowanie w trakcie studiów ?

slide7

7) Co miało decydujący wpływ na wybrania przez Ciebie miejsca zamieszkania ?

8) Z iloma osobami dzielisz pokój ?

slide8

9) Z iloma osobami dzielisz mieszkanie ?

10) Ile pokojów ma mieszkanie, w którym jesteś zakwaterowany(a) w Poznaniu ?

slide9

11) Jak zmiana miejsca zamieszkania wpłynęła na efektywność Twojej nauki ?

12) Jak czujesz się w swoim miejscu zamieszkania ?

Oceń w skali od 1 do 5, gdzie 1 to fatalnie, a 5 super

13 jak oceniasz wsp lokator w oce w skali od 1 do 5 gdzie 1 to fatalni a 5 super
13) Jak oceniasz współlokatorów ? Oceń w skali od 1 do 5, gdzie 1 to fatalni, a 5 super.

14) Jaki jest najczęściej przedmiot kłótni ze współlokatorami ?

17 jaki jest podzia obowi zk w w mieszkaniu
17) Jaki jest podział obowiązków w mieszkaniu ?

18) Ile zajmuje Ci dojazd na uczelnię ?

19 jak docierasz na uczelni
19) Jak docierasz na uczelnię ?

20) Czy miałeś(aś) jakiś wpływ na dobór współlokatorów ?

slide14

Z powyższego zestawienia wynika, iż zdecydowaną większość wśród naszych ankietowanych stanowili mężczyźni. Podobnie najwięcej naszych respondentów pochodziło z miejscowości średniej wielkości (10-100 tys. mieszkańców) oraz z małych miejscowości (0-10 tys. mieszkańców). Nasuwa się logiczny wniosek, że spośród naszej grupy ankietowanych większość osób zamieszkiwało poza Poznaniem, co potwierdza również analiza odpowiedzi na pytanie nr 3, gdzie zamieszkanie na stałe w Poznaniu zadeklarowało tylko 10% respondentów. Wynika z tego, że 90% respondentów dotyczy problem miejsca zakwaterowania w ośrodku akademickim. Na podstawie pytania 3 możemy stwierdzić, że będziemy się zajmować przede wszystkim osobami z Wielkopolski lub z najbliżej położonych województw względem Poznania, a w drugiej kolejności osobami ze ściany wschodniej.

Nie wszyscy spośród osób, które zadeklarowały zamieszkanie w odległości do 50 km od Poznania dojeżdzją do domu codziennie, więc korzystają z tymczasowego zakwaterowania na terenie tego miasta. Okazuje się także, iż większość studentów jest silnie związana ze swoim domem rodzinnym,, bowiem wyjazdy przynajmniej 2 razy w miesiącu nie stanowią dla nich problemu.

slide15

Dzięki analizie rozkładu odpowiedzi na pytanie, ile wynosi średni dochód miesięczny na 1 członka rodziny, dowiedzieliśmy się, że największa ilość studentów pochodzi z rodzin średniozamożnych (600-1000 zł ), zaś większość wśród ankietowanych stanowią osoby o dochodzie do 10000 zł na osobę. Można zauważyć, że dochody oraz odległość do domu przekładają się w bezpośredni sposób na rodzaj zakwaterowania preferowany przez studentów. Spośród respondentów 12% wybiera akademik,a 18% stancję, rzuca się zaś w oczy fakt, że większość (56%) studentów preferuje mieszkania. Znajduje tu potwierdzenia teza, którą wyprowadziliśmy na początku niniejszego badania, iż studenci coraz częściej wybierają zakwaterowanie w mieszkaniach, zaś na drugim miejscu na stancjach. Warto w tym miejscu sięgnąć do pytania 7, w którym interesowała nas kwestia wyboru miejsca zamieszkania w Poznaniu. Wśród odpowiedzi najczęściej wybieranych był komfort (48%), na drugim miejscu koszty (34%), na trzecim zaś zdanie najbliższych (18%). Nasuwa się tutaj wniosek, że dobra kondycja finansowa naszych respondentów (74% o dochodzi powyżej 600 zł na osobę) pozwala im nie myśleć o kosztach, lecz o własnym komforcie. Z drugiej strony to właśnie koszty zajęły następna lokatę, nadal więć stanowią one jedną z ważniejszych przyczyn wyboru takiego a nie innego sposobu zakwaterowania. Coraz mniejszy wpływ ma dla nas zdanie najbliższych – przy wyborze miejsca zakwaterowania kierujemy się przede wszystkim własnymi poglądami.

slide16
W tym momencie przejdźmy do analizy pytania nr 15, gdzie zdecydowana większość ankietowanych jako źródło swego utrzymania wykazała, iż znajduje się na zupełnym utrzymaniu rodziców (68%), niewielka cześć żaków żyje ze stypendium i własnej pracy(18% i 6%). Wynika z tego, że na własnym utrzymaniu znajduje się mniej niż co czwarty student. Wiadomo, iż sposób utrzymania wpływa na nasze decyzje o zamieszkaniu i ogólnie o naszej samodzielności, gdyż niezależność ekonomiczna jest podstawą do niezależności w szerokim tego słowa znaczeniu. Skoro więc większość ankietowanych jest na cudzym utrzymaniu i nie zważa w pierwszym rzędzie na zdanie najbliższych, to oznacza, że coraz więcej rodziców daje swoim dzieciom swobodę w podejmowaniu decyzji. Idąć dalej tym tropem można zaryzykować stwierdzenie, iż studenci Akademii Ekonomicznej w Poznaniu są osobami wiarygodnymi, o ukształtowanym własnym zdaniu, dzięki czemu w późniejszych latach potrafią podejmować decyzje dotyczące spraw zawodowych bez obawy. To stwierdzenie wymagałoby jednak odrębnych badań socjologicznych, wobec czego w tym miejscu poprzestaniemy na zasygnalizowaniu tej kwestii.
slide17
Wracając do głównego przedmiotu naszej anal;izy przejdźmy do pytań nr 8 i 9, w których interesowały nas kwestie związane ze standardem miejsca zamieszkania studentów. Według naszych badań zdecydowana większość studentów dzieli swój pokój z inną osobą (84%), w tym z jedną osobą 48%, z dwiema lub trzema 28%, zaś z czterema lub więcej 8%. Swojego pokoju nie dzieli z nikim 16% ankietowanych. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze odpowiedzi udzielone przez ankietowanych , w szczególności to, że studenci coraz częściej patrzą na własny komfort (64% mieszka w pokoju z maksymalnie jedną osobą). Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest dzielenie pokoju z dwiema lub trzema osobami. Wiążąc pytanie nr 8 z pytaniem nr 9 można stwierdzić, iż wynajem mieszkań dla jednej osoby nie jest popularne (6%), zaś najczęściej spotyka się wynajem wraz z jedną, dwiema lub trzema osobami. (łacznie 76%). Także pytanie nr 10 nakierunkowuje nas, iż największa popularnością cieszą się mieszkania trzypokojowe (42%), następnie dwupokojowe (32%) i kawalerki (22%). Wynika to z faktu, iż osoby mieszkające same w kawalerkach stanowią zdecydowaną mniejszość.
slide18
Większość respondentów stwierdziła, że efektywność nauki związana ze zmianą miejsca zamieszkania zwiększyła się (56%) lub tez nie uległa zmianie (32%). Zwracając uwagę na fakt, że większość studentów mieszka co najmniej z jedną osobą oraz bierze pod uwagę komfort, można wysnuć wniosek, iż dobre warunki mieszkaniowe wpływają na wyższą jakość nauk, a obecność drugiej osoby potrafi wpływać motywująco. Można powiązać tę kwestię z atmosferą panującą w mieszkaniu, o co pytaliśmy w pytaniach 12 i 13. najwięcej osób określa ją jako co najmniej przeciętną (90%), ocenę negatywną wystawił tylko co dziesiąty żak. Rozkład wyników w pytaniach 12 i 13 jest podobny, co sugeruje stwierdzenie, iż atmosfrerę panującą w mieszkaniu oceniamy przez pryzmat kontakltów ze współlokatorami – 88% badanych postawiło im ocenę pozytywną, przeważała ocena 3(52%), zaś pozostałe oceny pozytywne stanowiły odpowiednio 24% i 12%.

Kwestia atmosfery łączy się z kwestią zgody, w której żyje ze współlokatorami 30% ankietowanych. Kłótnie wśród pozostałych 70% powstają na skutek częstych imprez (57%), porządków (22%) i hałaśliwych powrotów do mieszkania (21%). Z tego wynika, że najbardziej drażnią naszych ankietowanych urządzane imprezy w mieszkaniu, nie zaś późne powroty lokatorów z imprez u innych znajomych.

slide19
Nie przywiązujemy też aż tak wielkiej uwagi do porządków, co łączy się z pytaniem 17, w którym pytaliśmy o podział obowiązków. Najmniej respondentów wykoonuje wszystkie prace wraz ze swoimi wspóllokatorami (tylko 8%). Znaczna część uważa, że każdy powinien być odpowiedzialny za coś innego (34%) lub powinny być wyznaczone dyżury (22%). Spośród ankietowanych aż 34% uważa, że nie ma potrzeby dokonywanie podziału obowiązków, co wynika z faktu, iż większość z nas potrafi jednak zorganizować podział pracy w miejscu zamieszkania we własnym zakresie.

Do podziału obowiązków nie przykłada wagi 44% respondentów. Być może ogólna umiejętność życia w zgodzie ze współlokatorami i zadowolenia naszych ankietowanych z miejsca zamieszkania wynika z faktu, iż większość z nich miała dobry wpływ na dobór swych współlokatorów, którymi byli prezważnie ich znajomi. Wpływ na wybór towarzystwa nie miało jednak 44% badanych, z czego mogą wynikać róznego typu rozczarowania, chociaż wcześniej już stwierdzieliśmy, iż większość respondentów jest jednak zadowolona ze swych współlokatorów.

slide20
Zajmijmy się teraz zwykłymi, prozaicznymi problemami studenta, czyli wyżywieniem i sposobem dotarcia na uczelnię.

Jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię, to ankietowani w większości stołują się na mieście lub przywożą gotowe potrawy z domu. Gotowanie posiłków samodzielnie zgłasza tylko nieznaczny proces respondentów. Wynika z tego, że studenci nie poświęcają wiele czasu w kuchni. Świadczyć to może o braku czasu poświęcanego na naukę lub wygodnictwem w zależności od punktu widzenia, lecz zazwyczaj można to wytłumaczyć tym pierwszym.

Dojazd na uczelnię zajmuje naszym ankietowanym przeważnie do 20 minut, w czym przeważa odległość 10-20 minut. Wynika to z tego, iż ankietowani poszukują miejsca zakwaterowania położonego jak najbliżej własnej uczelni. Potwierdza to pytanie 19, w którym interesował nas sposób dotarcia zwykłego żaka na uczelnię. Okazało się, ze najwięcej osób dochodzi pieszo, resztą zaś preferuje środki komunikacji miejskiej. Pozostaje to w korelacji z poprzednim pytaniem, gdyż większość odległości do 20 minut można pokonywać pieszo, zaś przy większych odległościach należy posiłkować się autobusem czy tramwajem.

slide21

Reasumując wnioski, które wyciągnęliśmy z analizy procentowego rozkładu wyników odpowiedzi na poszczególne pytania, należy stwierdzić, że na wyniki naszego badani zdecydowanie wpłynęło pochodzenia naszych ankietowanych, zktórych 72% pochodziło z miejscowości do 100 tys. mieszkańców oraz 78% zamieszkujących do 100 km od Poznania, z czego wynika, że mieliśmy do czynienia z mieszkańcami Wielkopolski oraz z mieszkańcami najbliżej położonych niej województw. Stwierdziliśmy, iż odległość od domu rodzinnego znacząco wpływa na wybór miejsca zakwaterowania przez naszych ankietowanych. Z analizy porównawczej odpowiednich pytań i kwestionariuszy, pomijając w tym miejscu procentowy rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania, wynika, iż najczęściej do domu (codziennie lub raz w tygodniu) dojeżdżają osoby zamieszkałe w samym Poznaniu lub w odległości do 50km (rzadziej do 100km)od Poznania. Ogólnie studenci najchętniej wracają do domów rodzinnych co najmniej raz na miesiąc lub dwa razy w miesiącu. Z analizy porównawczej kwestionariuszy wynika, iż na częstość wyjazdu do domów rodzinnych naszych respondentów wpływają dochody i odległość- im mniejszy dochód i większa odległość, tym częstotliwość wyjazdów zdecydowanie mniejsza. Jeżeli zaś chodzi o dochody w rodzinach naszych ankietowanych, to stwierdzić należy, iż pochodzą oni przeważnie z rodzin średniozamożnych, o dochodach do 1000zł(70%), zaś osób o dochodzie do 600zł jest 24%, 1000-1500zł 18% i powyżej 1500zł-12% (podane wartości odnoszą się do dochodów przypadających na jednego członka rodziny), co również miało istotny wpływ na wyniki naszych badań, w szczególności na wybór przez naszych respondentów miejsca zakwaterowania. Z grupy osób, które mieszkają w odległości do 50km od Poznania i nie dojeżdżają codziennie do domów, większość deklarowało zamieszkanie w wynajętych mieszkaniach (62%), rzadziej na stancjach (24%), zaś najrzadziej w akademikach (14%).

slide22

Warto tu dodać, iż akademiki wybierały najczęściej osoby zamieszkałe w większej niż 100km odległości od Poznania, co w porównaniu z dochodami na jednego członka rodziny w gospodarstwach domowych reprezentowanych przez te osoby, dało jednoznaczny obraz, iż niskie dochody nie są najważniejszym czynnikiem dla naszych ankietowanych determinującym zamieszkiwanie w akademiku. Osoby o niskich dochodach równie chętnie wybierały zamieszkanie w mieszkaniach lub na stancjach, z tym podkreśleniem, iż wybierały wówczas zakwaterowanie w cztery i więcej osób. Można się domyślać, iż chodziło o obniżenie kosztów czynszu za wynajem. Skoro więc za wyborem akademika nie przemawiają koszty, być może przemawia niezbyt dobra orientacja w możliwościach wynajmu nieruchomości przez osoby zamieszkałe zbyt daleko od Poznania, nie mające zbyt wielkiej możliwości zbadać rynek nieruchomości. Być może na brak wyboru akademików wpłynęły również oczekiwania naszych ankietowanych, którzy po nowym miejscu zakwaterowania oczekiwali przede wszystkim komfortu i być może zwiększenia efektywności nauki, co jak wykazaliśmy w poprzedniej części analizy, rzeczywiście następuje według zdania naszych respondentów. Jak wykazaliśmy również, 68% naszych ankietowanych jest utrzymywanych częściowo lub zupełnie przez rodziców lub najbliższych krewnych, co w połączeniu z faktem, iż tylko 18% wskazało zdanie najbliższych jako główny powód wyboru miejsc zamieszkania, sugeruje, iż rodzice pozostawiają swoim dzieciom szeroki zakres swobody w wyborze miejsca zakwaterowania. Tłumaczy to pośrednio wybór wynajmu mieszkania wspólnie z kilkoma osobami, gdyż nasi ankietowani mogli tu działać nie tylko pod wpływem pragnienia komfortu lub rachunku ekonomicznego, lecz także swoistego trendu panującego wśród studentów w ostatnich latach.

slide23
Potrzeba komfortu nadal jednak stanowi główną potrzebę naszych respondentów, co wynika z analizy odpowiedzi na pytania dotyczące standardu mieszkania. Najwięcej spośród naszych ankietowanych dzieli pokój z jedną osobą-48%, z dwiema lub trzema osobami – 28%, z czterema lub więcej 8%, zaś 16% respondentów mieszka samemu w pokoju. Mieszkania wynajmowane przez naszych ankietowanych są najchętniej maksymalnie z trzema osobami-76%, zaś najchętniej wynajmowane są mieszkania trzypolowe lub dwupokojowe, najrzadziej kawalerki. Warto dodać, iż najrzadziej spotyka się zamieszkiwanie w kawalerce przez jedną osobę-6%,co może być związane z rachunkiem ekonomicznym. Jak już podkreśliliśmy wcześniej, efektywność nauki u naszych respondentów poprawiła się -56% lub też nie zmieniła 32%. Wprawdzie przy ostatnim wyniku trudno powiedzieć czy uważać go za pozytywny, czy negatywny, lecz ogólnie należy stwierdzić, iż wspólne zamieszkiwanie sprzyja motywacji. Dla naszych ankietowanych bardzo ważną kwestią jest atmosfera panująca w miejscu zamieszkania. Należy dodać ponadto, iż ogólna atmosfera w mieszkaniu wiąże się bardzo często z naszymi współlokatorami, gdyż wyniki uzyskane w obydwu pytaniach są bardzo zbliżone. Większość ocenia atmosferę i współlokatorów przeciętnie, z tendencją wzwyż, co może być związane z faktem, iż 56% badanych miała wpływ na dobór swoich współlokatorów. Ogólna atmosfera w miejscu zamieszkania łączy się z pojęciem kłótni. Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, iż najczęściej studenci kłócą się o imprezowanie, w mniejszym stopniu o porządek, z tym, iż większość kłótni dotyczy urządzania imprez w miejscu zamieszkania. Dla późnych powrotów naszych współlokatorów z imprez przyjmujemy daleko idący zakres tolerancji. Możemy to wiązać z wcześniejszymi wnioskami, iż studenci coraz częściej dbają o własny komfort zamieszkania i stają się mniej wyrozumiali dla zbyt długich i częstych imprez. Tolerancyjni są również w kwestii porządku, chociaż większość potrafi dokonać podziału pracy w miejscu zamieszkania(56%). Fakt ten łączy się z tym, iż ogólnie dobrze nasi badani czują się w swoich miejscach zamieszkania, ponieważ potrafią dogadać się w wielu życiowych kwestiach, co może łączyć się z tym, iż znali się już wcześniej, przed wynajmem mieszkania
slide24
Jeżeli chodzi o kwestię wyżywienia studenta, sposób spożywania posiłków zależy przede wszystkim od dochodów- w większości stołujemy się w stołówkach lub przywozimy jedzenie w domu. Pośpiech, coraz częściej obecny w naszym życiu powoduje, iż coraz częściej stołujemy się na mieście i nie korzystamy z możliwości gotowania w miejscu zamieszkania. Kwestia pośpiechu łączy się również ze sposobem dotarcia na uczelnię-najczęściej wybieramy miejsca położone o 20 min. od uczelni, po czym możemy stwierdzić, iż przeważają rejony położone niedaleko centrum lub o bardzo dobrym położeniu komunikacyjnym. Łączy się to z faktem, iż większość osób korzysta z komunikacji miejskiej (66%) w dotarciu na uczelnię, co powoduje, iż rejony o bardzo dobrej sieci autobusowej lub tramwajowej mają przewagę przed innymi w przypadku wyboru przez studenta miejsca zamieszkania.
slide25
Na podstawie wniosków wynikających z analizy procentowego rozkładu wyników odpowiedzi na poszczególne pytania oraz analizy porównawczej kwestionariuszy, stwierdzamy, iż coraz bardziej popularne staje się zamieszkiwanie przez studentów w wynajętych mieszkaniach i stancjach, kosztem akademików. Należy również podkreślić, iż na wybory naszych ankietowanych wpływały przede wszystkim własne oczekiwania związane z wyborem miejsca zamieszkania, w mniejszym stopniu koszty lub zdanie najbliższych. Może to oznaczać, iż coraz częściej przejmujemy inicjatywę we własne ręce i ponosimy odpowiedzialność za swoje decyzje. Podczas studiów w coraz większej ilości spraw wkraczamy w dorosłość, co wiąże się nie tylko z większą swobodą i niezależnością, ale właśnie przede wszystkim z odpowiedzialnością, która powinna determinować nasze całe późniejsze życie rodzinne i zawodowe. Zdajemy sobie sprawę, iż temat związany z życiem codziennym studenta nie został przez nas dogłębnie wyczerpany, co spowodowany jest faktem, iż niezwykle trudno zająć się tak wieloma aspektami życia pewnej grupy społecznej, w szczególności tak zróżnicowanej, jak młodzi żacy. Przyjmujemy więc odpowiedzialność za powyższe zestawienie, wskazując również, iż naszym celem było przede wszystkim naświetlenie wielorakości aspektów studenckiego życia, które dogłębnie zbadane choć w niewielkim wycinku przez socjologów dałoby materiał na obszerną publikację. Żywimy nadzieję, że zasygnalizowane przez nas problemy znajdą swoje echo w pracach naukowych, zaś nasza skromna analiza dostarczy prawdziwym znawcom tematu okazji do rozmyślań na temat wielu odcieni, którymi charakteryzuje się życie tak wewnętrznie bogatej i zarazem skomplikowanej osoby, jaką jest współcześnie nikt inny, tylko właśnie student.
slide26

BADANIE PRZYGOTOWALI I OPRACOWALIWiktoriya AzhnyukBartłomiej BronowickiAnna HnatówJustyna MazurMarcin TurlejskiEmilia ZającWydział EkonomiiRok 1Grupa 17Rok akademicki 2007/2008