m tmetoder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mätmetoder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mätmetoder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Mätmetoder - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Mätmetoder. - Allmänt - Direkt - Indirekt. Allmänt. Vad vill man veta? Vad vill man mäta? Vilka artikulatorer är inblandade? Hur samspelar dem? Hur pass störd är uttalet pga utrustningen? Vilka metoder är etiskt försvarbara? Vilken utrustning kan jag bekosta?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mätmetoder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m tmetoder
Mätmetoder

- Allmänt

- Direkt

- Indirekt

allm nt
Allmänt
 • Vad vill man veta?
 • Vad vill man mäta?
 • Vilka artikulatorer är inblandade?
 • Hur samspelar dem?
 • Hur pass störd är uttalet pga utrustningen?
 • Vilka metoder är etiskt försvarbara?
 • Vilken utrustning kan jag bekosta?
 • Kan jag hantera/bära utrustningen?
vad vill man veta m ta
Vad vill man veta/mäta?
 • Artikulatorernas storlek och form
 • Artikulatorernas fysiologiska struktur
 • Dimensioner av artikulatorernas rörelse
 • Hastighet av artikulatorernas rörelse
 • Vilka musklar är aktiva?
 • Samspel av artikulatorer--> enskilda uppgifter kräver specifika mätinstrument/utrustning
m tmetodstyper
Mätmetodstyper
 • Direkt vs indirekt
 • Direkt: gör artikulatorns ställning, rörelse synlig omedelbart
 • Indirekt: slutsatser om artikulatorns ställning eller rörelse dras ifrån annan information
direkta m tmetoder
Direkta mätmetoder
 • Avbildande metoder (Imaging techniques)
 • Mekaniska mätningar
 • Mätningar av muskelarbete
 • Kontaktmätningar
indirekta m tmetoder
Indirekta mätmetoder
 • Artikulografi
 • Fotooptiska metoder
 • Aerodynamiska/luftflödesmätningar
 • Akustiska metoder
 • Simulation
enskilda m tmetoder
Enskilda mätmetoder
 • Metodens namn och teknik
 • Vilka artikulatorer kan beskrivas
 • Metodens typ
 • På vilket sätt används den
 • Fördelar och nackdelar
 • Exempel inte fullständiga utan representerar mest använda metoder
filmning
Filmning
 • Direkt imagingteknik/direkt avbildningsteknik
 • Avbildnig av artikulatorer framför allt utanför talapparaten, t.ex. käkrörelse
 • För att få fram 3-d bilder använder man två kameror
 • Det avnvänds ljusdioder som referens-punkter för att kunna mäta rörelser (selspot)
filmning ff
Filmning (ff)
 • Med vanlig kamera och objektiv knappast utförbart inne i talapparaten
 • Fiberskop bestående av många fibrar, några som leverera belysning ochandra som är försedda med en optisk lins överför bilden
 • Anvädning för undersökningar av t.ex. larynxaktivitet
 • Med höghastighetskamera
r ntgenfilmning
Röntgenfilmning
 • Direkt imagingteknik/direkt avbildningsteknik
 • Avbildning av artikulationsapparaten i profil, t.ex. tungrörelse och velumrörelse
 • Användning av röntgenstrålning inte okontroversiell, utveckling av metoder som kräver lägre strålningsdos
r ntgenfilmning ff
Röntgenfilmning (ff)
 • Microbeam: med referenselement klistrat på målartikulator behövs mindre strålning
 • Otroligt dyr utrustning och mycket stor!
datortomografi snittr ntgen
Datortomografi/snittröntgen
 • Direkt avbildning av den enskilda artikulatorns struktur, dvs. fysiologiska sammansättning, t.ex. tungan
 • Röntgenbilder i olika skikt ifrån olika vinklar som sammansätts i en dator för att avbilda hela organen
 • Nackdel: visar inte artikulatorrörelse;talaren är utsatt för hög strålning
magnetic resonance imaging mri
Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 • Direkt avbildning av artikulatorer i profil
 • Olika artikulatorer har varierande täthet av vätejoner
 • Med hjälm över huvudet byggs det upp ett elektromagnetisk fält
 • Med hjälp av vätejonernas återstrålning efter avstängning av det elektromagn. fältet får man information om artikulatorns läge
mri ff
MRI (ff)
 • Nackdelar: mycket dyr utrustnig
 • Enstaka bilder vårs tagning tar lång tid
 • Talaren i hjälm blir utsatt till ljud med hög volym
 • Talarens tal kan inte inspelas samtidig
ultraljud
Ultraljud
 • Direkt avbildning av artikulator och dess rörelse
 • En ljudvåg med ultrahög frekvens sänds mot artikulatorn, som reflektera andelar av vågformen när den träffar på annat material (t.ex luft) och på detta sätt ger information om artikulatorns storlek och form
 • Nackdel: ljudvågen fortplantas inte genom luft och kan därför inte användas för alla artikulatorer
mekaniska
Mekaniska
 • Återspeglar artikulatoriska rörelser direkt
 • Velotrace: en liten arm lägs på översidan av den mjuka gommen som går ut genom näsan
 • Lägesändringar av den delen utanför näsan sker pga varierad grad av velumsöppning
 • Nackdel: inte särskilt bekvämt ...
elektromyografi emg
Elektromyografi (EMG)
 • Direkt information om muskelaktivitet
 • Kan användas i alla tillgängliga musklar
 • Mycket små elektroder sticks in i muskler
 • Elektrisk impuls representerar sammandragning av respektive muskel
 • Många impulsar står för mycket muskelarbete
 • Nackdel: man behöver en läkare
elektrisk palatografi epg
Elektrisk palatografi (EPG)
 • Direkt information om tungkontakt mot gommen
 • Gomplatta liknade tandställning försedd med t.ex. 62 elektroder i 8 rader (bara 6 elektroder i främre raden)
 • Avläsning av tungkontakt ca. 100ggr/sek, dvs varje 10nde ms
 • Varje avläsning visas som en karta
 • Gomplatta måste framställas till varje talare
dissektionsstudier
Dissektionsstudier
 • Början och slutet av muskelfibrar mellan olika kroppsdelar undersöks på döda kroppar
 • Detta ger information om hur olika musklar är inblandade i artikulation
indirekta m tmetoder1
Indirekta mätmetoder
 • Artikulografi
 • Fotooptiska metoder
 • Akustiska metoder
 • Elektroglottografi
 • Aerodynamiska/luftflödesmätningar
 • Simulation
elektromagnetisk profilbilds artikulografi emma
Elektromagnetisk profilbilds artikulografi (EMMA)
 • Rörelse av spolar - påklistrade på artikulatorer - fångas upp i ett elektromagnetisk fält, som tolkas som artikulatorrörelse
 • Hjälmliknande ställning över huvudet med spolar på olika ställen som bygger upp ett elekromagnetisk fält
 • Ifrån spolarna på artikulatorerna leder små tråder ut genom munnen, som kan störa uttal, detta är dock minimalt
indirekt fotooptiska
Indirekt fotooptiska
 • En ljuskälla fästas på ena sidan artikulatorn och en fotocell på andra sidan
 • Ljusmängd som fångas upp av fotocellen relateras till öppningsgraden av passagen i talapparaten
 • Används för att beskriva öppnings-storleken av passagen mellan munnhålan och näshålan, dvs graden av nersänkning av den mjuka gummen
akustiska m tningar
Akustiska mätningar
 • Akustiska variationer återspeglar indirekt artikulationen
 • Men variation mellan och i samma talare är väldigt stora
 • Man vet rätt så bra hur vissa ljud representeras med akustiska mönster (t.ex. klusiler) medan andra fenomen är inte helt uppklarade (t.ex. nasalitet under vokalproduktion)
akustiska m tmetoder ff
Akustiska mätmetoder (ff)
 • Fördel: väldig enkel utrustning, mikrofon och bandspelare
elektroglottografi
Elektroglottografi
 • Stämläpparnas kontaktmönster mäts med att en svag ström sänds genom struphuvudet
 • Elektroder placerade vid varje sida av sköldbrosk
 • Strömmen flytar bättre med stämläpparnas kontakt
 • Strömflödesmönster ger information om hur mycket kontakt de har
aerodynamiska m tningar
Aerodynamiska mätningar
 • Luftflödesmätningar ger information om graden av förträngning i talapparaten
 • Med mask, också med separat mätning för nasal utgång och munnen
 • Eller med lufttrycksomvandlare som placeras någonstans i eller utanför talapparaten
 • Mätningar i klusiler, av nasalitet och stämbandskontakt
simulering
Simulering
 • ”analysis by synthesis” - analys genom syntes
 • Pga av kunskap om akustiska mönster av vissa ljud och sambanded med artikulatorn variera man specifika akustiska beståndsdelar, som man tror representerar artikulatorns rörelse
 • Lyssnare skall sedan bedöma om utfallet låter så som förväntad
allm nt1
Allmänt
 • Inte alla metoder går att använda för alla undersökningar
 • All apparatur går inte att ta med sig - till ex. I undersökning av exotiska språk utanför labbet
 • Alla talare kan man inte utsätta för vilken metod som helst!
 • Därför används ibland en sämre metod, som ändå kan ge hyffsad information