relieful romaniei n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Relieful Romaniei PowerPoint Presentation
Download Presentation
Relieful Romaniei

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Relieful Romaniei - PowerPoint PPT Presentation

fola
654 Views
Download Presentation

Relieful Romaniei

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ReliefulRomaniei Caracteristicigenerale

  2. ReliefulRomanieiformeaza un sistemteritorial complex, de forma rotunda , structurat in etajeconcentricesiproportionale, avand ca element de bazaCarpatiisi ca loc central Transilvania. Reliefultariinoastrecuprindetoateformelemajore ( munti, dealuri,podisuri,depresiuni, campii), precumsimajoritateacelormediisiminore.

  3. Harta Fizica a romaniei

  4. Carpatiiromanesti • Au forma de cerc.Castructuraimbinadouastiluri: celalpin(flisputerniccutat) cu celhercinic(masivecristaline) • Prezintacelmai lung lantvulcani din Europa. • Suntmuntimicisimijlocii cu altitudineamedie de 840m. • Prezinta relief glaciar la altitudinimaimari de 1900m.

  5. Carpatii de curbura

  6. Dealurilesipodisurile • DealurileinconjoaraCarpatiisisunt de douamaricategorii: dealurilesubcarpaticesidealuri de tip vestic. • Ambelecategoriiincludsidepresiuni. • Podisurile au suprafetelesuperioaremainetedesausuntformate din dealuri ale carorinaltimiprovindintr-o suprafatacomuna , fragmentata. • Elediferadupastructurastratelorsicomplexitateareliefului specific.

  7. Subcarpatiibuzaului

  8. campiile • CampiileRomanieiocupa 28% din teritoriusi se gasesc in sudulsivestultarii. • Este ceamaijoasa forma de relief (5-320m) • CampiaRomanaceamaicomplexadintrecampii, estedenumita , granarulRomaniei. • Tipurigenetice de campii: de glacis, de subsidenta, piemontane, de terase, fluvio-lacustre.