servicebranschen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SERVICEBRANSCHEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SERVICEBRANSCHEN

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

SERVICEBRANSCHEN - PowerPoint PPT Presentation

flynn
132 Views
Download Presentation

SERVICEBRANSCHEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SERVICEBRANSCHEN

 2. SERVICE • Bra service • Dålig service

 3. Det krävs ett gott självförtroende för att kunna ge god service. • VILKA ÄR MINA POSITIVA SIDOR? • VILKA MÅL HAR JAG NÅTT? • VILKA MÅL SKA JAG NÅ?

 4. Glöm aldrig att det är gästen som betalar din lön.

 5. GÄSTVÅRD • Gästen är den mest betydelsefulla personen på restaurangen. • Gästen är inte beroende av oss – vi är beroende av gästen. • Gästen är orsaken till att du har ett arbete.

 6. Gästen är ingen du ska komma i konflikt med – du kan aldrig segra. • Gästen har behov och ditt jobb är att tillgodose dessa på ett för gästen och restaurangen.

 7. God service ger

 8. REGLER ATT LÄGGA PÅ MINNET • Sanningens ögonblick! • Hälsa omedelbart! • Ge gästen total uppmärksamhet! • Var personlig – inte privat! • Var aktiv! • Tänk utanför boxen!

 9. Var flexibel! • Lyssna aktivt! • Det betydelsefulla sista mötet.

 10. SERVICENS DÖDSSYNDER • Likgiltighet • Kylighet • Okunnighet • Vara nedlåtande • Vara mekanisk • Vara brysk

 11. ATTITYD OCH INSTÄLLNING • Att jobba med service är en form av skådespeleri, men DU måste trivas med vem du är och var du är. • Mår du bra privat och på jobbet så kommer du att göra ett utmärkt jobb.

 12. Det är allas ansvar att se till att man har roligt på jobbet. • Det går inte att låta ett allmänt dåligt humör eller privata angelägenheter gå ut över arbetet och arbetskamraterna.

 13. https://www.youtube.com/watch?v=zA1zmg48VZU

 14. DET ÄR MIN ATTITYD TILL EN ARBETSUPPGIFT SOM AVGÖR RESULTATET • En positiv attityd bra resultat • Likgiltig attityd slätstruket resultat • Dålig attityd dåligt resultat

 15. MISSNÖJDA GÄSTER • Våga fråga gästen om den är nöjd eller inte! • Se till att göra det så bra som möjligt för gästen! • Det kostar för mycket att bli av med en gäst.

 16. HANTERA KLAGOMÅL • Be om ursäkt. • Ta inte klagomålet personligt. • Skyll inte ifrån dig på någon annan. • Lyssna aktivt. • Låt gästen prata till punkt. • Gå åt sidan. • Föreslå en läösning. • Dokumentera klagomålet och följ upp.

 17. GÄSTEN HAR INTE ALLTID RÄTT! • MEN GÄSTEN HAR ALLTID RÄTT ATT KLAGA. • GLÖM INTE ATT DET ÄR GÄSTEN SOM BETALAR DIN LÖN.