Saulė - PowerPoint PPT Presentation

flynn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Saulė PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Presentation Description
254 Views
Download Presentation

Saulė

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Saulė

 2. Saulė – mūsų motina Saulė - tai žvaigždė, kuri yra arčiausiai žemės. Saulė palaiko gyvybę Žemėje. Ji teikia žemei šiluma ir šviesą. Ji susideda iš helio, vandenilio ir kitų elementų. Ten vyksta cheminės reakcijos, kurių metu išsiskiria milžiniškas energijos, šilumos ir šviesos kiekis. Lietuvių tautosakoje Saulė buvo vadinama motule.

 3. Moksliniai faktai Saulė yra viena iš maždaug 200 milijardų mūsų Galaktikos žvaigždžių. Visatos mastu Saulės vaidmuo nereikšmingas – ji viso labo tik geltona G 2 spektrinės klasės žvaigždė. Mūsų planetų šeimoje – Saulės sistemoje – Saulė yra pagrindinis, viską lemiantis kūnas.

 4. Saulės amžius 5 milijardai metų, nuo žemės nutolusi 1,5·109. Saulės atmosfera sudaryta iš fotosferos, chromosferos ir vainiko. Saulės paviršiuje kas 11 metų vyksta reiškiniai, susiję su jos aktyvumo kitimu. Tai Saulės fotosferos dėmės, žybsniai ir vainiko protuberantai.

 5. Saulė susideda iš vandenilio ir helio. Jos skersmuo – 1 392 000 km. Saulė tokia didelė, kad į ją tilptų daugiau kaip 1 mln. Žemės dydžio kūnų. Jos masė tik 1,99·1030kg, t.y. maždaug 333.000 Žemės masių. Saulės tankis daug mažesnis negu Žemės tipo planetų. Vidutinis saulės tankis 1,409 g/cm3. Saulės medžiaga pasiskirsčiusi nevienodai: einant gilyn po švytinčiu išoriniu paviršiumi, tankis didėja.


 6. Saulė skrieja 32.000 šviesmečių nuotoliu nuo Galaktikos centro. Vieną ratą aplink Galaktikos centrą padaro per 225 mln. metų. Jos sukimosi periodas apie ašį ties pusiauju 25,4 paros. Kadangi Saulė nesisuka kaip kietasis kūnas, ties ašigaliais šis periodas gerokai didesnis.

 7. Milžiniškas protuberantas ištryškęs Saulės aktyvumo metu. Saulės vėjas jį nunešė daugiau kaip 500 000 km nuo Saulės paviršiaus. Kartu su juo ištryško ir milijonai elektringųjų dalelių, kurių dėka poliarinio rato zonose matomos pašvaistės.

 8. Saulės aktyvumo metu 1996 metais gruodžio 26 d. SOHO palydovo nufotografuoti Saulės žybsniai. Tai Saulės spinduliuojami infraraudonieji ir ultravioletiniai spinduliai, taip pat radijo bangos, rentgeno ir gama spinduliai. Jų neįmanoma užfiksuoti iš Žemėje esančių teleskopų, todėl tam ruošiami specialūs palydovų ar kosminių stočių teleskopai.

 9. Saulės užtemimas - tai vienas gražiausių reginių, susijusių su Saule, matomų žmogaus akimi iš Žemės. Tai nutinka kai Saulė, Mėnulis ir Žemė išsirikiuoja vienoje linijoje, kai Mėnulis būna jaunas. Mėnulis esantis arčiau Žemės uždengia Saulę, palikdamas šviesti tik ją gaubiančią chromosfera ir Saulės vainiką.

 10. Įdomūs faktai • Pažiūrėję į Saulė pro bet kurį teleskopą jūs tikriausiai iškart apaktumėte. • Saulės sistema susikūrė iš beformio dujų debesies. • Maždaug po 5 milijardų metų Saulė išeikvos savo visą branduolinę energiją. Ji atšals ir pradės plėstis, taip prarydama Žemę ir kitas savo sistemos planetas. • Tuomet ji bus 400 kartų didesnė nei yra dabar. Vėliau ji sprogs ir taps maža nespinduliuojančia planeta – juodąją nykštuke.

 11. Saulės Sistema

 12. Saulės sistemąsudaro:Saulė, aplink ją skriejančios planetos ir aplink jas skriejantys palydovai, asteroidai, kometos, meteroidai, tarpplanetinės dujos ir dulkės, šių objektų gravitaciniai ir magnetiniai laukai, elektromagnetiniai spinduliai.

 13. Saulės sistemos atsiradimas Viena iš Saulės sistemos atsiradimo teorijų – ūko hipotezė. P.Laplaso paskelbta hipotezė, pasak kurią Saulės sistema susidarė iš besisukančio dujų debesies, susitraukusio dėl gravitacijos jėgų (A). Centre susikaupė tankiausia jo dalis, iš kurios susidarė Saulė (B). Traukdamasis debesis suskiloį atskirus žiedus, iš kurių susidarė po vieną planetą (C). Dujoms išsisklaidžius ir atšalus susidarė Saulės sistema (D).

 14. Saulės sistemos sudėtis Saulė sudaro net 99,85 % visos Saulės sistemos masės; kitos Saulės sistemos planetos tik 0,135 %; kometos – 0,01 %; palydovai – 0,00005 %; asteroidai – 0,0000002 %; meteorai ir tarpplanetinė medžiaga po 0,0000001 %.

 15. Įdomūs faktai • Didesnis Saulės aktyvumas nuo 1940 m. nei per paskutinius 1150 metų. • Marse pastebėtas globalinis atšilimas, dėl to nyksta ledynai ašigaliuose ir prasidėjo stiprios audros. • Daugiau nei 200 % padidėjęs švytėjimas Jupiterį gaubiančiuose plazmos debesyse. • Labai dideli pokyčiai Urano švytėjime ir padidėjęs Urano debesų aktyvumas. • 300 % padidėjęs atmosferos slėgis Plutone.

 16. Summary • The Solar Solar system consists of an average star Sun and nine planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. • The Solar system is just a little piece in our galaxy called The Milky Way. • The Sun is the most prominent feature in our solar system. It is the largest object and contains approximately 98% of the total solar system mass.

 17. The Sun is about 5 billion years old. • The visible layer of the Sun is called the photosphere. There is the chromospheres upper the photosphere. The outer layer of the Sun – corona. • The Sun every second 700 million tons of hydrogen converts into ashes.

 18. Saulės sistemos nariai Merkurijus Venera Žemė(Mėnulis) Marsas Jupiteris Saturnas Uranas Neptūnas Plutonas