rehberl k ve ara tirma merkez psikolojik dan man n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Psikolojik Danışman PowerPoint Presentation
Download Presentation
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Psikolojik Danışman

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Psikolojik Danışman - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

AKRAN İSTİSMARI. REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Psikolojik Danışman. KONULAR. İstismar Akran istismarı Akran istismarının nedenleri Akran istismarının çeşitleri Akran istismarının etkileri Akran istismarı ile baş etme. 2. İstismar Nedir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Psikolojik Danışman' - flynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rehberl k ve ara tirma merkez psikolojik dan man

AKRAN İSTİSMARI

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Psikolojik Danışman

konular
KONULAR

İstismar

Akran istismarı

Akran istismarının nedenleri

Akran istismarının çeşitleri

Akran istismarının etkileri

Akran istismarı ile baş etme

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

2

stismar nedir

İstismar Nedir?

İstismar, bir kişinin ya da kişilerin iyi niyetini kötüye kullanarak yararlanmak, bir düşünceyi kötüye kullanarak zarar vermeyi hedeflemek, karşısındakinin kendi rızası olmadan ve iradesini dikkate almadan sömürmek.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

3

st smar t rler
İSTİSMAR TÜRLERİ

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

4

f z ksel st smar
FİZİKSEL İSTİSMAR

Fiziksel İstismar: Bir kaza olmadan, fiziksel travma ya da yaralanmalarla sonuçlanan davranış biçimi.

 • Vurmak, yumruk atmak, tokat atmak
 • İtmek, düşürmek,
 • boğazlamak,
 • yakmak,
 • elektrik ile şok vermek,
 • stresli bir duruma düşürmek (bağlamak vb.),
 • yaralamak,
 • Tehlikeli hayvanlara bırakmak,
 • silah ile ateş etmek,
 • zehirlemek.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

5

c nsel st smar
CİNSEL İSTİSMAR

Cinsel istismar: Kişilerin kendi rızalarına rağmen başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılmaları, suiistimal edilmeleri, istemedikleri halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olmaları durumu.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

6

ps koloj k st smar
PSİKOLOJİK İSTİSMAR

Psikolojik istismar: Bir kişiyi yapmak istemediği bir şeyi yapmaya razı etmek için duygusal durumundan yaralanarak psikolojik baskı uygulanması.

 • Küçük düşürme / Gözdağı verme
 • Grupça saldırmak / Kabadayılık
 • Nefretli konuşma / Manipülasyon
 • Takipçilik / Sibertakipçilik
 • İlişkisel saldırganlık
 • Ebeveynsel yabancılaşma
 • Psikolojik işkence / Zihin kontrolü
 • Zor yollu ikna / Taciz

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

7

ocuk st smari
ÇOCUK İSTİSMARI

Dünya Sağlık Örgütü, çocuk istismarını şöyle tanımlar: "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.“

 • Fiziksel istismar
 • Cinsel istismar
 • Duygusal istismar
 • Bilerek zarar verme

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

8

ocuk stismar n n sebepleri
Çocuk İstismarının Sebepleri
 • İstismarın yaşayan çocuğun ailesinin çatışması, mutsuz evliliği ve sözlü bir şiddetin mevcut olması.
 • Üvey anne ya da baba
 • Demokratik olmayan ebeveyn tutumları
 • Ailenin yaşadığı ekonomik ve ani değişmeler nedeniyle doğan sıkıntılar.
 • Ailelerin toplumsal organizasyonlara karşı kayıtsız kalması.
 • Geleneksel aile yapısı ve fiziksel cezalandırmalar.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

9

ocuklar neden ya ad klar ndan bahsetmezler
Çocuklar neden yaşadıklarından bahsetmezler?
 • Kendilerinden inanılmayacağını düşünürler.
 • Başlarının belaya gireceğinden korkarlar.
 • İstismarcının tehdidinden korkarlar.
 • İstismarcıyı korumak isteyebilirler, istismarcıyı sevebilir ama yaptıklarını sevmezler.
 • Nasıl anlatılacağını bilmeyebilirler.
 • Cinsel davranışların yanlış olduğunu bilmeyebilirler.
 • Arkadaşları tarafından dışlanacağından korkabilirler.
 • Homoseksüel olarak adlandırılabileceklerinden korkabilirler.
 • Büyükleriyle (otorite ifade edenlerle) cinsel konuları konuşmaktan utanabilirler.
 • Gammaz olarak adlandırılmak istemezler.
 • İyi çocukların cinsellikle ilgili sözcükleri kullanmamaları gerektiği söylenmiş olabilir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

10

akran stismar nedir
Akran İstismarı nedir?

'Bir ya da birkaç çocuğun, belirlenen belli bir hedef çocuğa karşı, bilinçli olarak zarar verme amaçlı davranışlar göstermeleri'

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

11

akran istismar
Akran istismarı
 • Zorba: sürekli saldırgan davranışlar gösteren, dürtüsel, baskın, duygudaşlık yapamayan ve fiziki açıdan güçlü olan kişi olarak tanımlanmaktadır

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

12

akran istismar1
Akran istismarı

Kurban: Olumsuz davranışa maruz kalan öğrenci, kendini savunmakta başarısız ve kendisine zarar veren öğrenci veya öğrencilere karşı çaresiz kalmaktadır. Bu durumda zorbalığın hedefi olarak seçilen kişi veya kişiler.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

13

akran istismar2
Akran istismarı

Yaşla ilişkisi:

 • Akran istismarı özellikle 7-11 yaş arası yoğun olarak yaşanmaktadır.
 • Öğrencinin yaşına göre de uygulanan/uğranan istismar türü değişmektedir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

14

akran istismar3
Akran istismarı

Sıklık:

İstanbul’da bir lisede;

 • %9,2’si okulda son yarı yılda arkadaşlarına en az bir kez zorbalık yaptıklarını,
 • %22’si zorbalığa uğradıklarını,
 • %9,4’ü ise hem zorbalık yaptıklarını hem de/zorbalığa uğradıklarını bildirmişlerdir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

15

akran istismar4
Akran istismarı

Akran istismarı – cinsiyet ilişkisi

 • Erkeklerin kızlara oranla daha fazla zorbalık davranışında bulunduğu
 • Erkeklerin daha fazla akran istismarına maruz kaldığı tespit edilmiştir.
 • Kızların hem erkekler hem de kızlar tarafından, erkeklerin ise yalnızca erkekler tarafından akran istismarına uğramalarıdır

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

16

ocuk yeti tirme stillerine ili kin olarak yap lan al malar
Çocuk yetiştirme stillerine ilişkin olarak yapılan çalışmalar

 zorbalığa maruz kalan erkek çocuklarının, anneleriyle daha yakın bir ilişkiye sahip olduklarını ve bu yakınlığın aşırı korumacılık şeklinde olduğunu;

 bu çocukların annelerinin, çocuklarına yaşlarından daha küçükmüş gibi davrandıklarını, kontrollü ve sınırlayıcı olduklarını;

 babalarının da, sinirli ve oğullarına farklı davranan ve onlar için uygun rol modeli oluşturmayan ebeveynler olduklarını belirtmektedir

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

17

pek ok ocuk do rudan ya da dolayl olarak zorbal ktan etkilenir
Pek çok çocuk doğrudan ya da dolaylı olarak zorbalıktan etkilenir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

18

zorbalik normal m
ZORBALIK NORMAL Mİ?

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

19

akran istismar5

Akran istismarı

Nedenleri???

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

20

akran stismar n n nedenleri
Akran İstismarının Nedenleri:

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

21

akran istismar na maruz kalan ocuklar n zellikleri
Akran istismarına maruz kalan çocukların özellikleri
 • Ev yaşamından hoşlanır,
 • Çekingen, içe dönüktür,
 • Başkalarına az ilgi gösterir,
 • İletişim becerileri zayıftır,
 • Aşağılık kompleksi vardır, kendini zihinsel yetenek ve çekicilikte yetersiz görür,
 • Kendini çaresiz ve etkisiz hisseder,
 • Genel olarak arkadaş gruplarından dışlanırlar; yakın ve samimi arkadaşları yoktur.
 • Yeni arkadaş edinmekte zorlanırlar,
 • Karşı cins ile iletişimde güçlük çekerler,
 • Okulda kendini güvende hissetmezler,
 • Zorbalığa uğrayan çocukların diğerlerine göre daha alt sosyoekonomik düzeyden oldukları da tespit edilmiştir
 • Özürlü çocukların da zorbalığa uğrama açısından kolay birer hedef olabildikleri saptanmıştır.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

22

zorbalar n ki ilik zellikleri
Zorbaların kişilik özellikleri:
 • Evde az zaman geçirir, güvenli, hazır cevap, dalgacı ve alaycıdır.
 • Kaygı düzeyi düşüktür,
 • Bağımsızdır,
 • Sindirilmiş, ezilmiş, şiddete maruz kalmış
 • Maço imajı taşır.
 • Kendini güçlü hissetme gereksinimi duyan
 • Başkalarını ve olayları kontrol etmeye çalışan
 • Yenilgiyi kabul edemeyen
 • Benlik saygıları düşük,
 • Gerçekçi olmayan benlik kavramına sahip olan (Aşırı güvenli, kibirli, kıskanç v.b.)
 • İlişkilerde problemleri yaşayan
 • Empati eksikliği duyan kişilik yapısı.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

23

hem zorba hem ma dur
HEM ZORBA HEM MAĞDUR
 • Kışkırtıcı özelliklere sahiptir
 • Sınıfta veya grupta sorun çıkarırlar, çevrenin gerilimini arttıracak davranışlarda bulunurlar
 • Hem zorbalığa uğrayanların gösterdiği duygusal sorunları, hem de zorbalık yapanların gösterdiği davranışsal sorunları gösterirler
 • Hem arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları ve yalnız kaldıkları hem de akademik başarısızlık, sigara ve alkol kullanımı gibi riskli davranışları diğer çocuklardan daha fazla gösterdiklerini saptanmıştır.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

24

akran istismar na u rayan k k rt c renciler kendinden zay flara istismar etme e ilimindedirler
Akran istismarına uğrayan kışkırtıcı öğrenciler, kendinden zayıflara istismar etme eğilimindedirler.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

25

akran st smarinin e tler

AKRAN İSTİSMARININ ÇEŞİTLERİ

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

26

erkekler ve kizlar farkli yollarla zorbalik yaparlar

ERKEKLER VE KIZLAR FARKLI YOLLARLA ZORBALIK YAPARLAR

KIZLAR;

Ad takmak,

Alay etmek,

Gruptan dışlamak,

İncitici söylentiler

ERKEKLER;

fiziksel güç kullanırlar

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

28

at ma iddet veya m naka adan farkl d r
Çatışma, şiddet veya münakaşadan farklıdır
 • Güç dengesizliğine dayanır,
 • Bir kereye mahsus değildir, tekrarlıdır,
 • Bir süre devam eder,
 • Çok fazla incitici ve üzüntü vericidir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

30

akran istismar n n etkileri
Akran istismarının etkileri

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

31

akran istismar n n yol a t psikolojik sorunlar
Akran istismarının yol açtığıpsikolojik sorunlar
 • Var olan sorunların alevlenmesi (kekemelik),
 • Uyku sorunları,
 • Gece işemeleri,
 • Depresyon,
 • Somatik yakınmalar,
 • Düşük benlik algısı,
 • Okul fobisi,
 • İntihar düşünce ve girişimi

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

32

akran istismar n n yol a t akademik sorunlar
Akran istismarının yol açtığıakademik sorunlar
 • Ders başarısında düşme,
 • Dikkat eksikliği,
 • Ders içi uyumsuzluk,
 • Okul reddidir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

33

akran istismar n n yol a t sosyal sorunlar
Akran istismarının yol açtığısosyal sorunlar
 • Düşük benlik saygısı,
 • Azalmış kendine güven,
 • Olumsuz kendilik algısı,
 • Arkadaşları tarafından ihmal edildiği duygusu,
 • Güvensizlik ve içine kapanıklık,
 • Utangaçlık.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

34

slide35
Çocukluk yıllarında yaşanan istismarın etkisinin bazen yetişkinlikte de devam ettiği gözlenmektedir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

35

slide36

Bir çocuk başkaları ya da dahil olmak istediği grup tarafından sürekli dışlanır ve onlar tarafından kabul görmezse daha sonrasında zorba olabilir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

36

ocu un akran istismar na maruz kald nas l anla l r

Çocuğun akran istismarına maruz kaldığı nasıl anlaşılır?

İlk işaretlerinden bazıları:

• Okula gitme konusunda isteksizlik veya reddetmek

• Sabahları hasta olduğunu söylemesi

• Okuldan kaçmak

• Derslerinin zayıf olması

• İçine kapanması, kekelemeye başlaması, özgüven kaybı

• Ağlayarak uyuması, kabus görmesi

• Sık sık para istemesi

• Ne olduğunu anlatmak istememesi

• Vücudunda sebebini açıklamadığı morluk, kesik ve çizikler olması

• Başka çocuklara ve kardeşine karşı istismar ve rahatsız edici eylemlere başlaması

• Saldırgan ve makul olmayan hareketlere başlaması

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

37

rencinin akran istismar na maruz kald nas l anla l r

Öğrencinin akran istismarına maruz kaldığı nasıl anlaşılır?

Teneffüslerde yalnızdır,

Sınıfta hiç yakın arkadaşı yoktur,

Takım oyunlarına seçilmez,

Yetişkinlerin yanında olmak ister,

Sınıfta konuşma zorluğu çeker,

Okul başarısı aniden ya da yavaş yavaş düşer,

Yaşıt grupları içerisinde kendini göstermekten kaçınır.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

38

ocuklar n zorbal k ile ba etme y ntemleri
Çocukların zorbalık ile baş etme yöntemleri;
 • Zorbalığa uğradığını erişkinlere bildirme
 • Olayı görmezlikten gelme veya katlanma
 • Fiziksel olarak karşılık verme
 • Arkadaşlarından destek isteme
 • Uzak durma
 • Öç almayı planlama
 • Hiçbir şey yapmama

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

39

slide40

AKRAN İSTİSMARI, YETİŞKİNLİKTE SIDDET VE SUÇA YÖNELİK DAVRANIŞLARA DÖNÜŞEBİLİR !

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

40

slide42
Zorbalığın doğru bir davranış olmadığı ve zorbalığa maruz kalan öğrencilerin bunu bildirmelerinin yanlış olmadığı tüm öğrenciler tarafından açıkça bilinmelidir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

42

slide43
Zorbalık; içgüdüsel bir davranış, bireyin duygusal ve sosyal gelişiminde tamamlayıcı bir duygu yansımasıdır.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

43

akran istismar ile ba etme
Akran istismarı ile baş etme

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

44

temel ama lar m z

Temel amaçlarımız

Öğrencilerin sosyal ve psikolojik açıdan kendilerini tanımalarına ve geliştirmelerine destek vermek

Okulun tüm çalışanlarını, öğrenci ve velilerini bilgilendirmek, bilinçlendirmek

Okuldaki eğitim ortamını, huzurunu bozacak davranışlara karşı önlemler almaktır.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

45

akran istismar na u rayan ocu un ailesi ne yapabilir
Akran istismarına uğrayan çocuğun ailesi ne yapabilir?
 • 1. Adım: Dinlemek + ilgi ve desteğini göstermek
 • 2.Adım: Mantıklı tavsiyelerde bulunmak
 • 3.Adım: Olumlu stratejiler geliştirmesine yardımcı olmak
 • 4.Adım: Tekrar edip etmediğini sormak
 • 5.Adım: okul ile iletişime geçmek
 • 6.Adım: Direkt olarak yaklaşmaktan kaçınmak

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

46

zorba ocu un ailesi ne yapabilir
Zorba çocuğun ailesi ne yapabilir?
 • Davranışın onaylamadığınızı ve bunun mağduru nasıl etkilemiş olabileceğini anlatmak,
 • Şiddet içermeyen, yaşla uyumlu yaptırımlar uygulamak,
 • Arkadaşlarını ve gittiği yerleri öğrenmek,
 • Kurallara uyduğunda ve sorumlu davranışlarında onu takdir etmek,
 • Şiddetten uzak tutmak,
 • Psikologlardan, danışmanlardan ve psikyatırlardan yardım almak,

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

47

b t n ocuklar ba kalar na kar zorbal k yapman n yanl ve haks z bir davran oldu unu renmelidir
Bütün çocuklar başkalarına karşızorbalık yapmanın yanlış ve haksız bir davranış olduğunu öğrenmelidir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

48

slide49

Ne yapmamak gerekir?

 • Zorba çocuk ve/veya ailesi ile doğrudan görüşmek
 • Mağdurun, bu sorunla kendisinin baş edebileceği düşünülerek yalnız bırakılmamalıdır.
 • Öğrenciye şiddet uygulamak
 • Olayla tek başına başa çıkılmaya çalışılmamalı, ilgili kişilerle irtibata geçilmelidir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

49

akran istismar n nlemede okulda yap lacaklar
Akran istismarını önlemede okulda yapılacaklar:
 • Bunu bir sorun olarak görmek
 • Okulda zorbalığın ve şiddetin belirlenmesi, farkındalık yaratılması
 • Zorbaca eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulanmalı
 • Okul kurallarının -öğrencileri de sürece katarak- gözden geçirilmesi, geliştirilmesi
 • Problemin en çok yaşandığı yerlerde güvenlik için önlemler alınması
 • Zorbalık konusu derslerde de zaman zaman gündeme getirilmeli
 • Aileler de bu konuda bilgilendirilmeli
 • Sorunu olan öğrencilerin belirlenmesi, önlemler alınması
 • Güvenli bir çevre oluşturulması
 • Davranışların herkes tarafından takip edilmesi.
 • Uygulanabilecek müdahale programları geliştirmek

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

50

okulda alinab lecek tedb rler uygulanab lecek programlar
OKULDA ALINABİLECEK TEDBİRLER, UYGULANABİLECEK PROGRAMLAR
 • Sınıf düzeyinde müdahale
 • Okul genelinde müdahale
 • Çatışma çözme eğitimi
 • Empati eğitimi
 • Sosyal beceri eğitimi
 • Atılganlık eğitimi
 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışma
 • Öğretmen, öğrenci ve aileyi bilgilendirme, farkındalık yaratma, işbirliği yapma
 • Uzmanlardan yardım alma ve öğrenciyi yönlendirme.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

51

okulda k k gruplar hal nde m dahale
OKULDA KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE MÜDAHALE
 • Mağdura güven veren, kendisini yetersiz hissetmesine engel olacak destekleyici bir görüşme yapılmalı.
 • Grup çalışmalarında akran istismarının sonuçları tartıştırılmalı ve mağdura destek sağlanmalı. İstismar eden ve edilen öğrenciler bir arada olmalı.
 • Mağdura girişkenlik eğitimi verilip, mağdurun kendisini grup içinde ifade etmesi sağlanmalı.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

52

1 okulda sinif d zey nde m dahale
1- OKULDA SINIF DÜZEYİNDE MÜDAHALE
 • Küme çalışması: 2-6 öğrenci, halka düzeni oturma şekli. Bu çalışmada ist. eden ve mağdur aynı kümede olmamalıdır. İst. Davranışı gösteren öğrencinin yanına güçlü, gelişmiş özgüvene sahip bir öğrenci oturtulmalı. Mağdurun kazancı da yeni arkadaşlıklar kurma şansı yakalaması
 • Kır gezileri, kamplar, partiler düzenleyip öğrencilerin yakınlaşması sağlanmalıdır.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

53

2 okul genel nde m dahale
2- OKUL GENELİNDE MÜDAHALE
 • Denetleme yapılması, okul sınırları dışının izlenmesi.
 • Yeterli sayıda yetişkinin teneffüsler ve yemek aralarında öğrencileri denetlemesi. Bu tür olaylara karışan öğrencileri sınıf öğretmenine bildirmesi.
 • Olaylar önlenemezse ist. eden öğrencinin sınıf ve hatta okul değişikliğinin yapılması.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

54

3 at ma zme e itimi
3- Çatışma Çözme Eğitimi

Çatışma çözme eğitim programı ile öğrencilere eksikliği sorun yaratabilecek yaşam becerilerini kazandırmak ve böylece özdenetim becerileri ile bir otoriteye ya da yetişkine gereksinim duymaksızın kendi aralarında sorun çözebilme becerilerinin gelişimini arttırarak, akademik başarılarının gelişimi için de uygun bir ortam hazırlanması amaçlanmaktadır.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

55

at ma zme e itimi
Çatışma Çözme Eğitimi

Ancak asıl yöntem çatışma çözme becerilerini kazanmak ve uygulamaktır.

 • Çatışmalarla baş edebilmek için genelde iki yol izlenir:
 • Çatışmadan kaçmak
 • Saldırganca tepki vermek.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

56

at ma zme e itimi1
Çatışma Çözme Eğitimi

ÇATIŞMALARI ÇÖZMEK İÇİN:

 • Olumlu ve etkili bir ortam.
 • Algılar netleştirilmelidir.
 • Olumlu enerji paylaşılmalıdır.
 • Seçenekler geliştirilmelidir.
 • Uygulanabilir seçenekler belirlenmelidir.
 • Adil anlaşmalar.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

57

4 empati e itimi
4- Empati Eğitimi

“Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır" Üstün DÖKMEN

NEDEN EMPATİ EĞİTİMİ?

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

58

empati e itimi
Empati Eğitimi
 • Etkin dinleme (tutum ve duygularının anlaşılmasına odaklanmak)
 • Durumu onun gözleriyle görebilmek (kendini karşısındakinin yerine koymak)
 • Duygularının ve bakış açısının anlaşıldığı yolunda geri bildirim vermek

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

59

empati e itimi1
Empati Eğitimi

Empati kazandırma:

 • Roller verme
 • Empati oluşturmaya çalışma,
 • BEN DİLİ’ni kullanma,
 • Davranışın yanlışlığını düşünmesini isteme,
 • Uygun davranışlar ile ilgili sınıfta hikaye anlatma,
 • Uygunsuz davranışların sonuçlarını görme ve düzeltilmesi için fırsat verme.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

60

5 sosyal beceri e itimi
5-Sosyal Beceri Eğitimi

Okul döneminde çocuk, duygu ve düşüncelerini ifade etme, nasıl soru sorulacağını bilme, karşıdaki insanı dinleyebilme ve zor durumlarla başa çıkabilme gibi davranışları gösterebilmelidir. Çocuklardan beklenilen bu davranışları göstermeleri, onların bazı becerilerinin gelişmesine bağlıdır. Kişiler arası ilişkilerin kurulabilmesi için gerekli olan bu becerilere sosyal beceriler adı verilmektedir (kuzgun ve ark.,2000)

Sosyal beceri, bireyin başkalarıyla başarılı bir şekilde etkileşimde bulunmasına olanak sağlayan davranışlardır

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

61

sosyal beceri e itimi
Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal Beceriler:

 • Grupla bir işi yürütme becerileri
 • Duygulara yönelik beceriler
 • Saldırgan davranışlar ile başa çıkma becerileri
 • Stres durumlarıyla başa çıkma becerileri
 • Plan yapma ve problem çözme becerileri
 • İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

62

sosyal beceri e itimi1
Sosyal Beceri Eğitimi

Hedefler:

 • Selamlaşma becerisini kazanma
 • İletişime geçebilme
 • Teşekkür etmeyi, özür dilemeyi öğrenme
 • Başkalarının duygularını ve yüz ifadelerini anlama.
 • Duygularını ifade edebilme.
 • İyi bir dinleyici olma.
 • Bireysel farklılıkları tanıma ve kabul etme.
 • Sorumluluklarının farkına varma.
 • Alay edilmeyle baş etme yollarını bilir.
 • Yardım etme ve yardım alma becerisini gösterir.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

63

sosyal beceri e itimi2
Sosyal Beceri Eğitimi

Örnek sosyal beceri etkinliği:

“Tan uzun boylu, zayıf bir çocuktu. Bir gün okula güzel bir çanta ile geldi. Cem bakmak için çantayı Tan’ın elinden çekip aldı. Tan Cem’e kızdı ve “Çantamı geri ver!”dedi. Cem “Al çantanı leylek!” diye çantayı yere attı. Bu olaydan sonra bazı çocuklar, Tan’a “leylek” demeye başladılar.”

 • Bu durumda Tan ne hissetmiş olabilir?
 • Bu durumda Tan ne yapmalı ?
 • Size hiç isim takan oldu mu ? Öyleyse, siz ne hissettiniz ?
 • Siz bir arkadaşınızı takma isimle çağırdınız mı ?

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

64

6 at lganl k e itimi
6- Atılganlık Eğitimi

Atılgan bireyler, haklarının farkında olup diğerlerinin  haklarına da saygı gösterirken olumlu ve olumsuz düşüncelerini açık ve dürüstçe ifade edip, kendi davranış, duygu ve düşünceleri ile tüm sorumlulukları alabilirler.(Baugh)

Atılganlık programının amacı:

“Atılganlık Eğitim Programları” kişiler arası iliksilerde çekingen ya da saldırgan olan bireylere

yardım etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

65

at lganl k e itimi
Atılganlık Eğitimi

ATILGANLIK BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖNERİLER

 • Konuşmadan önce düşünmek,
 • Duygu ve fikirleri açıkça söylemek,
 • Açık ve dürüst olmak,
 • Vücut diline dikkat etmek,
 • Gerektiğinde soru sorun,
 • Sorumluluk üstlenmek,
 • Etkili model gözlemek,
 • Olumlu düşünme egzersizleri yapmak,
 • Alternatif tepkiler düşünmek,
 • Kendini geliştirmeye devam etmek,
 • VE Kendini sevmek 

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

66

7 bireysel ya da grupla psikolojik dan ma
7- Bireysel ya da Grupla Psikolojik Danışma

8- Öğretmen, öğrenci ve aileyi bilgilendirme, farkındalık yaratma, işbirliği yapma

9- Uzmanlardan yardım alma ve öğrenciyi yönlendirme.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

67

ders retmenler n n yapacaklari
DERS ÖĞRETMENLERİNİN YAPACAKLARI
 • Sınıfta davranış beklentisi listesinin oluşturulması.
 • Mağdur olanlara her zaman yardım edileceğinin mesajının verilmesi.
 • Zorba çocuğa bu konuda bahane dinlemeyeceğinizin belirtilmesi.
 • Mağdura kendini koruma yöntemlerinin öğretilmesi.
 • Zorba öğrencinin kendini, davranışını değerlendirmesi ve sorumluluk alması için görüşülmesi.
 • Rehberlik servisi ile iletişim içinde olunması.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

68

rehberl k serv s n n yapacaklari
REHBERLİK SERVİSİ’NİN YAPACAKLARI:
 • Öğretmen, öğrenci ve aileyi bilgilendirme, farkındalık yaratma
 • Ailelerle işbirliği yapma
 • Öfke kontrolü Eğitimi
 • Çatışma çözme Eğitimi
 • Empati Eğitimi
 • Uzmanlardan yardım alma ve öğrenciyi yönlendirme.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

69

te bu ocuklar zorbali a u ramazlar
İŞTE BU ÇOCUKLAR ZORBALIĞA UĞRAMAZLAR!
 • Sosyal ve çatışma çözme becerileri gelişmiş,
 • Kendine güvenen, hayata güvenle bakan,
 • Saldırganlıkla yüzleşmenin ayrımına varmış,
 • Uzlaşabilen ve alternatif çözümler sunabilen,
 • İnsanların duygularının farkında olan,
 • Çatışmaları çözmede ve diğer çocukların yardım almalarında aktif rol üstlenebilen çocuklardır.

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

70

dinlediginiz i in tesekk rler
DINLEDIGINIZ IÇIN TESEKKÜRLER…

Müge ÖZTOPAL Psk.Danışman

71