gazd lkod si modul gazdas gtudom nyi ismeretek iii szervez s s logisztika
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc. Időtényező a munkaszervezésben. 94. lecke. A számszerűsített időtényező munkaszervezésbeni felhasználása a munkaidő-felhasználást, a munkaidő

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika' - flynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gazd lkod si modul gazdas gtudom nyi ismeretek iii szervez s s logisztika

Gazdálkodási modulGazdaságtudományi ismeretek III.Szervezés és logisztika

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

slide3
Aszámszerűsített időtényezőmunkaszervezésbeni

felhasználása a munkaidő-felhasználást, a munkaidő

szükségletet, valamint az időtartam figyelembevételét

igényli.

Amunkaidő-felhasználásaz az időmennyiség, amelyet

meghatározott munkafeladat elvégzésére fordítottak.

Amunkaidő-szükségletaz az időmennyiség, mely

meghatározott feladat előírt minőségű elvégzéséhez

nélkülözhetetlen. Tehát a munkavégzés

eredményessége kétféle módon mutatható ki.

Egységnyi idő alatt előállított termékkel, vagy

egységnyi termékre fordított munkaidővel. Ismerünk

anyag, energia, gépkihasználási, létszám és

munkanormát.

slide4
Teljesítménykövetelményként olyan normát kell

alkalmazni, amelyet:

 • szakmailag, élettanilag alkalmas, kellő gyakorlattal rendelkező átlagos dolgozó,
 • megfelelő műszaki, szervezési, egészségügyi és biztonsági feltételek mellett,
 • az előírt munkaidő esetén,
 • a minőségi, gazdasági, egészségvédelmi és biztonsági követelmények megtartásával tartósan teljesíteni tud.
a munkaid
A MUNKAIDŐ

A munkás időfelhasználását tartalmazza. Idetartozik a

munkanap és a munkaóra. Megkülönböztetünknapi,

hetiés évesmunkaidőt.

Magyarországon 1937-ben – Európában az utolsók

között – iktatták törvénybe a 8 órás munkaidőt.

1939-ben – a háborús előkészületekre való tekintettel ezt

is felfüggesztették.

1945 után a kollektív szerződések kötelezően előírták

a 8 órában való munkáltatást. Az 1981. évi (IV.27.) Mt.

határozat elrendeli a heti 5 napos, 42 órás

munkahétben való dolgoztatást. Ma már általánossá

vált a heti 5 napos, 40 órás dolgoztatás.

slide7
A növénytermesztésben a rendelkezésre álló és

állandóan változó munkanapok számával kell a

termelési feladatokat megoldani.

Az állattenyésztésben viszont a naptári napokkal kell

számolni. Állatot mindennap kell etetni. Itt alakult ki

a váltórendszer. A váltók azok helyett dolgoznak,

akik a pihenőnapjukat töltik. A munkanap hossza és

a munkafeladatokra felhasznált munkaidő

mennyisége változó.

slide8
Az állatgondozók szabadidejének alakulása csúsztatva eltolódó munkahét esetében(az egy műszakban dolgozó kollektíva számára)

Jelmagyarázat: x = munkanap - = munkaszüneti nap 1o = munkavezető, 2, 4, 5, 7 8, 10 = fejőbrigád

3*, 6*, 9* = takarmányos brigád

slide11
A munkaidő eloszlása a nap folyamán

Az osztott műszak hátránya, hogy sok idő telik el a

kezdés (5 óra) és a befejezés között (20 óra)

Munkaidő, pihenőidő, túlmunka

A munkavégzésre előírt idő munkaidő, független attól,

hogy a munkavállaló el van-e látva munkával, vagy sem.

 • az állásidő– miután a munkáltató érdekében merül fel – beszámít a munkaidőbe (az eltérő díjazásra megállapodhatnak),
 • a készenlét – (készenállás a munkára) ha előzetesen megállapított módon, a munkáltató utasítása alapján, időbelileg nem különül el a munkaidőtől – része a munkaidőnek.
slide12
A munkaidő lehet:
 • rendes munkaidő:adolgozó külön utasítás nélkül köteles dolgozni (munkaszerződés)
 • rendkívüli munkaidő:külön utasítás, vagy megállapodás alapján kötelezett a munkára a dolgozó
 • részmunkaidő:a teljes munkaidőnek csak egy részében pl. 6 órában való alkalmazás (írásba kell foglalni)
 • különös munkaidő(k):az általános munkaidő a heti 40 óra – az ennél hosszabb vagy rövidebb, jogszabályban megállapított munkaidő (tehát teljes)
slide13
Munkaidő és a munkaszerződésben rögzítendő megállapodások tárgyai

Munkaidőkeret

A munkaidőre vonatkozó szabályt heti, havi vagy évi egységben is meg lehet határozni.

Munkarend

A munkaidő kezdési és befejezési időpontjának és a munkaközi szünetek meghatározásának módja. Az

egyenlőtlen munkarendnél a napi munkavégzés ideje 4

óránál kevesebb és 12 óránál több nem lehet.

Idénymunkarendrőlakkor beszélünk, ha a feladatok a

naptári éven belül egyenlőtlenül jelentkeznek (pl.

aratáskor 12 óra).

slide14
Munkaszüneti nap:újév első napja, március 15.,

húsvét hétfője, május 1., pünkösd hétfője, augusztus

20., október 23., november 01. és karácsony 2 napja.

Pihenőnap:szombat, vasárnap

Szabadnap:hetente 2 nap

A heti pihenőnapot nem mindenképpen vasárnap és a

szabadnapot nem feltétlenül szombaton kell

biztosítani. A szabadnapok összevontan is kiadhatók

(az esedékesség után 30 napon, illetve végszükség

esetén 180 napon belül).

slide15
Aki rendszeresen vasárnap is dolgozik, annak havonta 2 pihenőnapot szombaton kell kiadni. 1 pihenőnap vasárnap legyen.
 • A munkaidő 0 óra és 24 óra között állapítható meg. A munkaidő után az újabb munkába állásig 11 óra időtartamnak kell lennie.
 • Munkaközi szünet– étkezést vagy pihenést szolgál, ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja.
 • Nem jár munkaközi szünet (min. 20 perc) annak a dolgozónak, aki bármikor étkezhet, vagy
  • aki készenléti szolgálatban van, vagy
  • akinek a napi munkaideje a 6 órát nem haladja meg.
 • Minden egybefüggő 3 óra túlmunka után 20 perc munkaközi szünet jár.
slide16
Rugalmas munkaidőrendszer (típusai)
 • A napi munkaidő hossza meghatározott, de a lehetséges kezdés és befejezés időpontja között több idő van, mint munkaidő. Pl. 6 óra és 20 óra között lehet dolgozni 8 órát.
 • A munkaidő kezdete van meghatározva (minimum és maximum munkaidő-vállalási lehetőséggel).
 • A dolgozó állapítja meg a munkateljesítés idejét.
slide17
A munkanap struktúrájaA munkanap hasznos időből (normaidő) és veszteségidőből áll A munkanap struktúrája
slide18
Üzemidő

A munkafolyamatokban résztvevő termelő-

berendezéshez kapcsolódik. A gépek kihasználásáról

ad tájékoztatást.

Az üzemnap produktívidőre és technikai időre oszlik.

A produktív idő (tg01) a főidő és mellékidő összege (tg1 +tg2)

tg02 = tg01 + (tg3 – tg32) + tg4 + tg321

tg2 = technikai idő = produktív idő + (műszaki kiszolgálás – előkészületi és befejezési idő) + műszaki hibaelhárítás + átállás

slide21
Műszakidő

Míg amunkaidőa dolgozó időfelhasználását jelöli (munkanap, munkaóra), azüzemidő(üzemóra, üzemnap) a termelő berendezések idejéhez kapcsolódik.

A műszakidőa termelőerők időfelhasználását fejezi ki (munkaerő, gép, munkatárgy) közös ideje egy műszakban.

A műszakon belüli időfelhasználás szerkezete

A műszakidő felhasználás statikus vizsgálat rámutat az aktív és passzív tevékenységi időszak arányaira.

Aműszakidő dinamikus szerkezetebemutatja, hogy a

munkaciklus, vagy munkaidő mely szakaszaiban milyen mértékben van az ember közvetlen kényszerkapcsolatban a termelő berendezéssel.

A növekvő kötöttségi formák a következők:

 • munkaeszközzel, vagy anélkül végzettkötetlen, az ember ritmusa által meghatározott tevékenység
 • kötöttemberi munka
ad