slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín. Hodnocení a odměňování pracovníků. Pracovní poměr a jeho vznik. OBSAH: Pojem – pracovní poměr Práva a povinnosti vyplývající z PP Druhy pracovního poměru Vznik pracovního poměru Pracovní smlouva a její náležitosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín' - flynn-humphrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hodnocen a odm ov n pracovn k
Hodnocení a odměňování pracovníků

Pracovní poměr a jeho vznik

OBSAH:

 • Pojem – pracovní poměr
 • Práva a povinnosti vyplývající z PP
 • Druhy pracovního poměru
 • Vznik pracovního poměru
 • Pracovní smlouva a její náležitosti
 • Vznik PP jmenováním a volbou
 • Řešené úlohy
 • Zdroje
1 pojem pracovn pom r
1. Pojem - pracovní poměr

Upravuje Zákoník práce

Nejdůležitější pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

2 pr va a povinnosti vypl vaj c z pp
2. Práva a povinnosti vyplývající z PP

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Právo udílet pokyny k práci zaměstnancům

Povinnost vyplácet mzdu (plat) za odvedenou práci

 • Právo na mzdu (plat) za vykonanou práci
 • Povinnost vykonávat osobně práci dle pokynů zaměstnavatele
3 druhy pracovn ho pom ru
3. Druhy pracovního poměru
 • dle doby ukončení

2) dle délky pracovní doby

3) dle vzájemných vztahů

pp dle doby ukon en
PP dle doby ukončení

PP na dobu určitou

PP na dobu neurčitou

pp dle d lky pracovn doby
PP dle délky pracovní doby

PP na plnou pracovní dobu

PP na kratší pracovní dobu

pp dle vz jemn ch vztah
PP dle vzájemných vztahů

PP hlavní PP vedlejší

PP hlavní Vedlejší pracovní

činnost

Souběžné PP

4 vznik pracovn ho pom ru
4. Vznik pracovního poměru

Pracovní smlouvu

Volbou

Jmenováním

5 pracovn smlouva a jej n le itosti
5. Pracovnísmlouva a její náležitosti
 • Den nástupu do práce
 • Druh práce
 • Místo výkonu práce

Podstatné

náležitosti

slide11

Druh PP

 • Rozvržení pracovní doby
 • Zkušební doba
 • Výhody poskytované zaměstnanci
 • Platový výměr

Další

náležitosti

6 vznik pp volbou
6. Vznik PP VOLBOU

Vznik - prvním dnem volebního období

Zánik - posledním dnem volebního období

PŘ: poslanci, senátoři, starostové, místostarostové

jmenov n m
JMENOVÁNÍM

Vznik - prvním dnem jmenováním do funkce

Zánik - odvoláním z funkce

PŘ: soudci, ministři, ředitelé,

státní organizace

hodnocen a odm ov n pracovn k1
Hodnocení a odměňování pracovníků

7. Řešené úlohy

7. Řešené úlohy

 • Vysvětli pojem – pracovní poměr.
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající z PP?
 • Práva a povinnosti zaměstnance vyplývající z PP?
 • Členění PP dle různých hledisek?

Nejdůležitější pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Právo udílet pokyny k práci zaměstnancům

Povinnost vyplácet mzdu (plat) za odvedenou práci

Právo na mzdu (plat) za vykonanou práci

Povinnost vykonávat osobně práci dle pokynů zaměstnav

Podle doby ukončení, délky pracovních vztahů a vzájemných vztahů PP

slide15

Pracovní smlouvou, volbou, jmenováním

 • Způsoby vzniku PP?
 • Podstatné náležitosti pracovní smlouvy?
 • Vznik a zánik PP volbou?
 • Vznik a zánik PP jmenováním?

Datum nástupu do práce, druh práce a místo výkonu práce

Vzniká prvním dnem volebního období a končí posledním dnem volebního období

Vzniká dnem jmenování do funkce a končí dnem odvolání z funkce

8 zdroje
8. Zdroje

MACH, Josef. Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař-číšník II. Díl, 1. vydání Praha: Fortuna 2000, ISBN 80-7168-671-9, s.38.

Prezentace obsahuje 16 snímků.

Prezentace neobsahuje žádné obrázky.