slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

НА DVK Multi-Financial Services Лектор : Даниел Кътев Оформление и подбрани материали: Виолета Божкова. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. DVK Multi-Financial Services. RRSP/REER. Никога не е много рано или много късно да започнеш да планираш старините си.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ПРЕЗЕНТАЦИЯ' - flynn-humphrey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
НА

DVK Multi-Financial Services

Лектор: Даниел Кътев

Оформление и подбрани

материали: Виолета Божкова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

DVK

Multi-Financial Services

rrsp reer

RRSP/REER

Никога не е много рано или много късно да започнеш да планираш старините си

slide4
Какво включва канадската пенсионна система :
 • Old Age Security (OAS)Guaranteed Income Supplement
 • Canada/Quebec Pension Plan( C/QPP)
 • Registered Retirement Saving Plan (RRSP/REER)
old age security oas
OLD AGE SECURITY (OAS)
 • Държавна пенсия, която се облага с данъци.
 • Изплащането й започва от

65-годишна възраст.

 • Кой има право на OAS ?:
  • Граждани живеещи в Канада
  • Граждани живеещи извън Канада
old age security oas1
OLD AGE SECURITY (OAS)
 • Граждани живеещи в Канада:
  • Трябва да сте поне на 65 години;
  • Да сте гражани или легално пребиваващ в Канада по време когато пенсията ви се одобри;
  • Да сте живяли поне 10 години в Канада след 18 годишна възраст.
old age security oas2
OLD AGE SECURITY (OAS)
 • Граждани живеещи извън Канада:
  • Трябва да сте поне на 65 години;
  • Когато сте напуснали страната , трябва да сте били граждани или легално пребиваващ;
  • Трябва да сте живели в Канада поне 20 години след 18-годишна възраст.
guaranteed income supplement gis
Guaranteed Income Supplement (GIS)
 • Добавка към OAS за ниско доходни пенсионери
 • За да получавате GISе необходимо да получавате OAS и да имате годишни доходи под $35,712
canada quebec pension plan c qpp
Canada/QUEBEC Pension Plan (C/QPP)
 • Държавна пенсия, която се облага с данъци.
 • Изплащането и започва от

65-годишна възраст или между

60 и 64 години ако отговаряте на определени изисквания.

 • Кой има право на C/QPP ?
  • Граждани които са внасяли определената сума от възнагражденията/доходите си в C/QPP.
slide10
Old Age Security (OAS) &

Guaranteed Income Supplement (GIS)

Средно $9 000

годишно.

Това очевидно е ...

Canada/Quebec Pension Plan (C/QPP)

Средно $5 600

годишно (при условие, че сте работили над 10 години в Канада).

...недостатъчно за да осигури старините ви !

Какво може да очаквате да получите при пенсиониране ако разчитате само на държавните пенсии?
rrsp reer2
Какво представлява RRSP/REER
 • Държава програма, окуражаваща гражданите да спестяват за пенсия, намалявайки данъците си които би трябвало да внасят.
rrsp reer3
Какви възможности предлага RRSP/REER
 • Данъчно облекчение.
 • Осигуряване на средства за закупуване на първо жилище.
 • Осигуряване на средства за продължаване на вашето редовно обучение или това на съпруг/а ви.
 • Увеличаване на детските добавки.
 • Допълнителни спестявания за пенсионирането ви.
slide14
Данъчно облекчение
 • Данъчно необлагаеми :
  • Сумата която се внася за RRSP/REER .
  • Приходите, получени от вложенията в RRSP/REER.
rrsp reer4
Спестявания в RRSP/REER
 • При условие че сте правили спестявания във вашия RRSP/REER, държавата ви дава възможност да намалите от облагаемия си доход определената до максимума сума, които сте внасяни за съответната година.
 • Налението се прави преди изчисляване на данъка, като по този начин ви облекчава от внасянето на по-високи данъци.
 • Или с други думи, спестяванията са данъчно необлагаеми.
slide16
Вътре в RRSP-плананяма да плащате данъци и в края на 5-те години ще имате 16 285$.

Спечелените лихви и натрупаните вложения не се включват към облагаемия ви доход докато са в режима на RRSP/REER.

Извън RRSP ще платите 3 645$данъци и ще ви останат само

12 640$.

Приходите, получени от вложенията в RRSP/REERПример: Ако плащате 42% данък и вложите за 10 години 10 000$ в GIC (гарантирани инвестиционни сертификати) при 5% лихва в RRSP и извън RRSP.

slide17
Допълнително данъчно облекчение при пенсиониране
 • Ако изчакате да изтеглите натрупаните суми от вашия RRSP/REER при пенсионирането виможете да се възползвате от допълнително данъчно облекчение.
 • Как точно? :
  • Натрупаните суми в RRSP/REER се считат за облагаем доход в годината на изтеглянето им. В момента на пенсионирането ви, вашият доход ще бъде значително по-нисък от колкото днес. Следователно вашата данъчна ставка ще бъде по-ниска, при което ще платите по-малко данъци. Или с други думи, изтеглените суми от вашия RRSP/REER ще дъдат облагани с по-ниска данъчна ставка.
rap r gime d accession la propri t h ome buyer s plan
Закупуване на първо жилище(RaP-RÉGIME D’ACCESSION Â LA PRoPRIÉTÉHome Buyer’s plan )
 • Когато купувате или строите жилище за можете да изтеглите от RRSP/REER до $20 000 безлихвено.
 • Ако са спазени всички изисквания, сумата която бъде изтеглена за тази цел от вашия RRSP/REER няма да бъде облагаема.
slide19
Закупуване на първо жилищеИзисквания
 • Този режим не може да бъде използван освен за лица, които купуват първо жилище*. Това означава лица, които не са притежавали основно жилище в продължение на последните 5 календарни години в Канада.
 • Лицето трябва да е закупило жилището си не по-късно от 1 октомври на следващата година, след като е изтеглило сумата.
 • За да бъдат приспаднати направените вноски в RRSP/REER от облагаемия ви доход за годината ,сумата която възнамерявате да изтеглите за покупката на жилище трябва да е престояла минимум 90 дни в този режим.
rrsp reer5
Възстановяване на сумата в RRSP/REER, изтеглена за закупуване на жилище
 • Възстановяването на сумата трябва да се осъществи за максималния период от

15 години, като това започва след

2 год. (макс. 2 години и 60 дни) – 1/15 първата година, 1/14 втората година и т. н.

Ако не е възможно да бъде възстановена необходимата сума за съответната година тя ще бъде включена в облагаемия ви годишен доход.

slide21
Осигуряване на средства за продължаване на редовното си обучение
 • Ако имате спестявания в RRSP/RéER си можете да финансирате своето редовно обучение или това на вашия съпруг (вашата съпруга).
 • Този режим се нарича REEP-Régime d’encouragement À L’ÉDUCATION PERMANENTE (Lifelong Learning Plan)
 • В рамките на този режим (REEP) може да правите тегления в продължение на 4 год. до $20 000 от вашия RRSP/RéEr без да плащате данъци за тях.
 • Максималната годишна сума е $10 000.
slide22
Осигуряване на средства за продължаване на редовното си обучениеИзисквания
 • В момента на тегленето, лицето за което сумата ще бъде използвана (вие или съпруг/а ви) трябва да е записано на редовно обучение (temps plein/full time) в одобрена държавна програма за продължителност не по-малка от 3 месеца или да му предстои обучение преди месец март на следващата година.
slide23
Възстановявяне на сумата, използвана за редовно обучение
 • Изтеглената сума трябва да бъде възстановена за период от 10 години, като връщането й започва не по-късно от 5-та година (макс. 5 години и 60 дни)
 • При определени обстоятелства възстановяването е необходимо да бъде направено в по-кратки срокове. Например:
  • Студентът не завърши програмата
  • Престане да живее в Канада
 • Както при закупуването на жилище, за да бъдат приспаднати направените вноски в RRSP/REER от облагаемия ви доход, сумата която предвиждате да бъде изтеглена за обучение трябва да е престояла минимум 90 дни в режима на RRSP/REER.
rrsp reer6
Кога можете да започнете да правите вноски за RRSP/REER?
 • От следващата година на подаване на първата си данъчната декларация, без ограничение на възрастта.
 • Доходи считани за целите на RRSP/REER:
  • заплати, бонуси(компенсации),
  • комисиони,
  • хонорари,
  • обезщетения при безработица
rrsp reer7
Кога можете да започнете да правите вноски за RRSP/REER?
 • Mаксималната годишна сума, която можем да вложим в RRSP/REER, се изчислява като по-малката сума от;
  • 18% от годишния ви деклариран доход от предходната година

или

  • 18 000$ за 2006 год.
  • Вложения в RRSP/REER за съответната данъчна година може да правите през цялата календарна година и до първите 60 дни на следващата.
rrsp reer8
До каква възраст можете да внасяте в RRSP/REER?
 • До 69-годишна възраст.
 • Имате също така възможност да внасяте в RRSP/REER на съпруг/а Ви от ваше име до навършването на 69-годишната му/й възраст.
rrsp reer9
Каква е целта да внасяме в съпружеско RRSP/REER
 • Може по този начин да удължите срока си за внасяне в RRSP/REER след 69-годишна възраст.
 • Да се раздроби облагаемия дохода на семейството при пенсиониране, като се минимизират данъците.
slide29
Каква е ползата на държавата от намаляването на данъците ?
 • Поощрявайки RRSP/REER, държавата облекчава себе си от необходимостта да плаща на новите пенсионери.
 • Също така RRSP/REER е начин държавата да накара всички нас да вземем бъдещето си в свои ръце.
slide30
Kaчественото облужване на нашите клиенти е приоритет за нас .

DVK Multi-Financial Services

slide31

Нашата инициатива е да запознаем българското общество с канадското финансово законодателство, данъчната система на страната и как да се възползваме от тях.

slide32
Очаквайте следващите ни презентации на тема:
 • Детски образователни влогове
 • Ипотеки