Galileo było oficjalnym strategicznym partnerem przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.
Download
1 / 62

Galileo by?o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa? Polski do UEFA Euro 2012. - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Galileo było oficjalnym strategicznym partnerem przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Galileo by?o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa? Polski do UEFA Euro 2012.' - floyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Galileo było oficjalnym strategicznym partnerem przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Jako partner przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.strategiczny i wykonawczy pomagamy wykorzystaćpotencjał Internetu do wsparcia działalności naszych Klientów. Zrealizowaliśmy z sukcesem kilkadziesiąt projektów wspierając wiodące marki na polskim i międzynarodowym rynku.

Galileo było oficjalnym strategicznym partnerem przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Wyróżnia nas sposób pracy, przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.dający Klientom pewność, że wyniki naszych działań w wymierny sposób przekładają się na efekty biznesowe.

Galileo było oficjalnym strategicznym partnerem przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Zespół jest współtworzony przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.przez doświadczonych strategów marketingowych,co umożliwia pełne zrozumienie potrzeb marek i skuteczną sprzedaż grupie docelowej.

Galileo było oficjalnym strategicznym partnerem przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Jedyny w branży przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.alians z firmą badawczą daje nam dostęp do 30-tys. panelu badawczego, zapewniając tym samym mierzalne efekty naszych działań oraz wysoki poziom bezpieczeństwa biznesowego projektów.


Serwis informacyjny dla milion w kibic w kt rzy przyjad do polski

Serwis informacyjny przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.dla milionów kibiców, którzy przyjadą do Polski.


Tw j osobisty plan wizyty w polsce

Twój osobisty plan przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.

wizyty w Polsce.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Powiedz komu kibicujesz przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.i kiedy będziesz, a cały

serwis dopasuje się do Ciebie.

Kilkoma kliknięciami stworzysz swój osobisty plan pobytu w Polsce.

Dzięki aplikacji mobilnej,

będziesz miał go zawsze przy sobie.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

kilkaset pozytywnych przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.opinii w mediach polskich i zagranicznych pozycjonujących rozwiązanie, jako najlepsze w historii imprez sportowych.


Najs ynniejsze polskie muzeum

Najsłynniejsze przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.

polskie muzeum.


Umo liwi osobom kt re nie mog przyjecha do muzeum do wiadczy emocji tam panuj cych

Umożliwić osobom, przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.które nie mogą przyjechać do Muzeum, doświadczyć emocji tam panujących.


Miejsce w internecie w kt rym przenika si wiat muzeum i emocje powstania

Miejsce w Internecie, przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.w którym przenika się świat Muzeumi emocje Powstania.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Dzięki przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.interaktywnej kamerze,

przenieś się do Muzeum

i poczuj jego unikalną atmosferę.

Każdy z eksponatów jest okazją do przeniesienia się w przeszłość,przeżycia tamtych wydarzeńi poznania ich bohaterów

Skorzystaj z powstańczej wikipedii idołącz do współtwórców Muzeum.


500 000 odwiedzin przez pierwszy miesi c

500 000 odwiedzin przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.

przez pierwszy miesiąc


Woda ywiec zdr j

Woda Żywiec Zdrój. przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.
Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Serwis dzięki, na którym będziesz mógł posadzić prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Wejdź na Serwis prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.i wybierz gatunek drzewa, które chcesz zasadzić dla siebie lub bliskich.

Na podstawie map Google wybierz miejsce, w którym Twoje drzewo ma rosnąć a my posadzimy je dokładnie w tym miejscu.

Wydrukuj certyfikat lokalizacją GPS oraz z potwierdzeniem Polskich Lasów Państwowych, że stałeś się wyłącznym patronem drzewa.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

200 tys. prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.zasadzonych drzew, w tym 93 tys. dla znajomych,

ponad 50% wizyt bezpośrednich


S ynna og lnopolska akcja odpowiedzialno ci spo ecznej

Słynna ogólnopolska akcja odpowiedzialności prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.społecznej.


Nakr eko filmik i przekonaj innych eby g osowali na ciebie

Nakręć eko-filmik prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.i przekonaj innych, żeby głosowali na Ciebie.


Zebra 1 000 000 g os w bez bud etu medialnego

Zebrać prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.1.000.000 głosówbez budżetu medialnego.


Nauczmy uczestnik w marketingu wirusowego

Nauczmy uczestników marketingu wirusowego. prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Wejdź do prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.Centrum Promocji Filmowej.

Naucz się jak rozsławić Twoje dzieło w Internecie.

Poznaj narzędzia i zostań ekspertem od promocji filmów w Internecie.


Zebrano ponad 2 000 000 g os w bez bud etu reklamowego

Zebrano: prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.

ponad 2.000.000 głosówbez budżetu reklamowego


Popularne ciasteczka dla dzieci

Popularne ciasteczka prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.dla dzieci.


Przekona dzieci i rodzic w do wsp lnego sp dzania czasu na serwisie marki

Przekonać dzieci i rodziców prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.do wspólnego spędzaniaczasu na serwisie marki.


Du a konkurencja w postaci innych serwis w z grami dla dzieci

Duża konkurencja prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.w postaci innych serwisów z grami dla dzieci.


Spersonalizowany serwis na kt rym czeka tw j wirtualny przyjaciel mi

Spersonalizowany serwis, prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.na którym czeka Twój wirtualny przyjaciel miś.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

To jest Miś Lubiś. Pamięta prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.Twoje imię, ważne dla Ciebie daty, i z każdą wizytą zna Cię coraz lepiej.

Zaproś przed ekran rodzica aby wspólnie skorzystać z gier…

… nauczyć się nowych pioseneki poznać wartościowe zabawy.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

250 000 użytkowników prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.przez pierwsze 4 miesiące

17 minut średni czas wizyty

52% powracających użytkowników


Serwis produktowy dulux

Serwis produktowy Dulux. prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.


Zwi kszenie roli serwisu produktowego w procesie zakupowym

Zwiększenie roli serwisu produktowego w procesie zakupowym. prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.


Serwis dostarczaj cy inspiracji i narz dzi daj cych pewno wyboru

Serwis dostarczający inspiracji prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.i narzędzi dających pewność wyboru.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Wejdź na Serwis i prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.zainspiruj się.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt. Pomogą Ci w tym narzędzia on-line i aplikacje mobilne.

Znajdź sklep, w którym możesz go najszybciej.


Wizyty 100 tys miesi c poza kampani promocyjn czas wizyty 5 min

Wizyty: 100 tys./ miesiąc prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych. poza kampanią promocyjną

Czas wizyty: 5 min


Ywiec zdr j nowa butelka litrowa

Żywiec Zdrój prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.– nowa butelka litrowa.


Zaanga owa w akcj promocyjn pracownik w biurowych

Zaangażować prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.w akcję promocyjną pracowników biurowych.


Jak wej do najpilniej strze onych miejsc w polsce i zaanga owa ci ko pracuj cych ludzi

Jak wejść do najpilniej strzeżonych miejsc prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.w Polsce i zaangażowaćciężko pracujących ludzi?


Internetowe mistrzostwa w gry biurowe pomi dzy pracownikami najwi kszych biurowc w w polsce

Internetowe Mistrzostwa prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.w gry biurowe pomiędzy pracownikami największych biurowców w Polsce.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Przenieś się z całym biurowcem prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.na łono dzikiej górskiej przyrody.

Trenuj rzut laptopem na odległośći skoki z dachu, bo o 16.00

zaczynają się Wielkie Mistrzostwa …

… podczas których rzucisz wyzwanie kolegom z Twojego biurowca w walce o wodne nagrody.


Zaanga owali my 17 500 os b co stanowi 35 grupy docelowej z 82 biurowc w obj tych akcj

Zaangażowaliśmy prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.17 500 osób

co stanowi

35% grupy docelowej z 82 biurowców objętych akcją


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Kimberly Clark prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.

Bakoma

Nestle

Konwersja

Zasięg/post

Wirusowość

82%

7.000

33%

Tesco

Szarpie Travel

Barilla

Wirusowość

Wzrost sprzedaży

Zasięg w grupie

71%

15%

64 %


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Czy Ciebie też interesują efekty nie obietnice? prawdziwe drzewo i dostać certyfikat własności od Lasów Państwowych.Skontaktuj się z naszym działem New Business.rafal.siemasz@galileointeractive.pl+ 48 605 099 509jagoda.boguszewska@galileointeractive.pl+ 48 696 462 727