A Magyar Elektronikus Könyvtár helye, szerepe a hazai digitális könyvtárak között - PowerPoint PPT Presentation

a magyar elektronikus k nyvt r helye szerepe a hazai digit lis k nyvt rak k z tt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Magyar Elektronikus Könyvtár helye, szerepe a hazai digitális könyvtárak között PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Magyar Elektronikus Könyvtár helye, szerepe a hazai digitális könyvtárak között

play fullscreen
1 / 11
A Magyar Elektronikus Könyvtár helye, szerepe a hazai digitális könyvtárak között
132 Views
Download Presentation
floyd
Download Presentation

A Magyar Elektronikus Könyvtár helye, szerepe a hazai digitális könyvtárak között

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A Magyar Elektronikus Könyvtár helye, szerepe a hazai digitális könyvtárak között XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budapest, 2011. 04. 15.

 2. Vázlat • Magyar digitális könyvtárak • Közintézményi-, üzleti-, magán-, határon túliak • A digitális könyvtárak modelljei • Digitalizáló, gyűjtő • A MEK modellje • A gyűjtőkör, a gyarapítás forrásai, a kapcsolati tőkénk • A magyar elektronikus könyvtárak hálózata – a digitalizálás nyilvántartása, koordinációja • MINERVA, NDA, Startlap.hu, Könyvtárkataszter, Michael, EPA XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 3. Magyar digitális könyvtárak • Közgyűjtemények; könyvtárak, múzeumok, levéltárak • Üzleti, pl. • Arcanum.hu • Books.google.com • Nonprofit, pl. • Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár - http://www.tankonyvtar.hu/ • Archive.org • Magán, pl. • MTDA - http://mtdaportal.extra.hu/ • Könyv-e.hu - http://www.konyv-e.hu/ • Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár - http://www.ppek.hu/ • Határon túli • Erdélyi Magyar Adatbank - http://adatbank.transindex.ro/ • Szlovákiai Magyar Adatbank - http://www.foruminst.sk/ • Délvidéki Digitális Adattár - http://dda.vmmi.org/ XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 4. A digitális könyvtárak modelljei • Digitalizáló; • Jellemzően a helyi gyűjtemény digitalizálása a forrása, • Régi, nehezen hozzáférhető könyvek elérhetővé tétele, • Állományvédelem. • Gyűjtő; • Külső forrásokból már digitálisan meglévő dokumentumokat gyűjt, • A könyvtári szférát elkerülő elektronikus kiadványok gyűjtése, megőrzése! XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 5. A MEK modelljemek.oszk.hu • Gyűjtő digitális könyvtár; már digitális formában lévő dokumentumok gyűjtését célozza. • A digitális dokumentumok feldolgozása; • Szolgáltatásra, megőrzésre való előkészítés, ellenőrzés, formázás, konverzió (HTML, DOC, PDF, MP3, PRC, stb.) • A digitális anyag veszélyeztetettsége –> hosszútávú megőrzés • Metaadatok készítése; • DC, MARC, XML • Az e-dokumentumok egy része nem található könyvtári rendszerben, nincs róla bibliográfiai adat. • A nyomtatott versus e-változat eltérései – nyilvántartása XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 6. A gyarapítási forrásai • Tudományos intézetek, pl. • MTA Világgazdasági Kutatóintézet • Felsőoktatás, pl. • Selye János Egyetem, Révkomárom • Kiadó, pl. • Trezor Kiadó • Civil szervezetek, pl. • Családok a Családért Egyesület • Szerzők, pl. • Cseke Gábor • Digitalizáló intézmények, pl. • Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 7. A gyarapítási forrásai 2. • Digitalizáló magánszemélyek, pl. • Hadobás Sándor – ipartörténet, bányászat • Nemzetközi digitalizált gyűjtemények, pl. • Archive.org • Önkéntes gyarapító pl. • Pénzes Dávid • Helyi digitalizálás az OSZK-ban, pl. • Szerzői, örökösi kérések, pl. Végh György • CD-ROM mentés – szövegvásárlás, pl. • Arcanum.hu XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 8. „A magyar elektronikus könyvtárak hálózata”Nyilvántartás és koordináció • 1998-2009. WebKat – Neumann-ház • A magyar kulturális örökség körébe tartozó internetes források katalógusa. • 2001. Lundi Alapelvek • A digitalizálási munkálatok összehangolása • 2002. Minerva Europe projekt • A kulturális és tudományos tartalmak digitalizálásának összehangolása. • 2003. Nemzeti Digitális Adattár • Célja a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, digitális és interneten keresztül hozzáférhető kulturális és közcélú tartalmak központi regisztrálása, illetve ennek révén az ágazati szervezetek – könyvtárak, múzeumok, levéltárak – digitalizálási munkájának, koordinációjának támogatása. XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 9. Nyilvántartás és koordináció 2. • 2004. Michael projekt • „a kulturális örökség digitalizálására tett nemzeti kezdeményezések összehangolására és a nemzeti kulturális portálok közötti együttműködésre” • 2004. Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum (EPA) • Az online és digitális magyar folyóiratok országos nyilvántartása • 2006. „Digitális Kárpát-medence” – MEK Egyesület műhelykonferencia • Startlap nyilvántartások: • Konyvtar.lap.hu - MEK kapcsolati tőke, gyarapítási források • E-konyvtar.lap.hu • 2008. Európai Digitális Könyvtár – Europeana • Az európai digitális kultúra közös katalógusa; könyvtárak, múzeumok, levéltárak részvételével • 2011. Könyvtári Digitális Tartalmak Katasztere – TÁMOP projekt – Educatio Kft • 2011. Magyar Nemzeti Digitális Archívum - MaNDA XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 10. Hogyan tovább? • Piac vagy állam – piac és állam? • Az e-book-ok szerepe • Az elektronikus olvasás forradalma – Kindle, iPad …? • Mi lesz a szerepe a könyvtáraknak a tartalmak digitalizálása során?? XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 11. Köszönöm a figyelmet Én is várom a válaszokat! Moldován István OSZK Digitális Gyűjtemény osztály moldovan@mek.oszk.hu XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál