Tájékozódás a könyvtárban - PowerPoint PPT Presentation

t j koz d s a k nyvt rban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tájékozódás a könyvtárban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tájékozódás a könyvtárban

play fullscreen
1 / 33
Tájékozódás a könyvtárban
146 Views
Download Presentation
flower
Download Presentation

Tájékozódás a könyvtárban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tájékozódás a könyvtárban Leíró vagy betűrendes katalógus

 2. A tájékoztatás eszközei Szabadpolcos állomány Kézikönyvtári állomány Katalógusok rendszere Bibliográfiák Számítógépes adatbázisok.

 3. A feldolgozás A különféle nyomtatott dokumentumok gyűjtése, közvetítése, hozzáférhetővé tétele a könyvtárak feladata. A róluk való tájékoztatás is alapvető könyvtári tevékenység.

 4. A tájékoztatás előfeltétele A dokumentumok feldolgozását, a legjellemzőbbjegyekkiemelését, lejegyzését, továbbá valamilyen szempont szerinti rendezését, katalogizálásnak nevezzük. Ennek eredménye: a katalógus.

 5. A katalógus A ’katalógus’ görög eredetű szó. Eredetijelentése: felsorolás, jegyzék.

 6. A katalógusok fajtái Alapvetően két nagy csoport van: 1. tárgyi katalógusok, amelyek a tartalom szerinti megközelítést biztosítják; 2. leíró (formai vagy betűrendes) katalógusok, amelyek a dokumentumok formai feltárását teszik lehetővé

 7. A leíró katalógus feladatai • azonosításésvisszakeresés: a katalógus - a dokumentum legfontosabb formai jegyeit tükrözve - arra ad választ, hogy az adott dokumentum megtalálható-e a könyvtár állományában • tájékoztatás: azaz egy szerző milyen művei találhatók meg az állományban

 8. Probléma: hol találom a könyvet?

 9. Leíró katalógus d-f –ig fiókban

 10. Iskolai könyvtár kereső felülete

 11. Szabó Ervin Könyvtár keresője

 12. A katalógus és a bibliográfia eltérő funkciója

 13. A leíró katalógus funkciói 1. Ugyanannak a szerzőnek a műveit egy helyen, a szerző neve alatt kell összegyűjtenie Sz 18 Szabó László, Z. (1927–1992) A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörzetében / Z. Szabó László ; [ill. Kis Dezső]. – Győr : Hazánk, 1994. – 101 p. : ill. ; 20 cm. – ISBN 963 7586 27 X fűzött : 200,-Ft *Kisfaludy Sándor (1772–1877) *Kisfaludy Károly (1788–1830) *Győr *Tét Mt.: Kis Dezső (1930-)(ill.) Ut.: Z. Szabó László  Szabó László, Z. (1927–1992) Szabó Lászlónak. Z milyen művei vannak meg a könyvtárban? Szabó Lászlónak milyen művei vannak meg a könyvtárban?

 14. A leíró katalógus funkciói 2. Lehetővé kell tennie a dokumentum vagy mű címe szerinti keresést Sz18 Szabó László, Z. (1927–1992) A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörzetében / Z. Szabó László ; [ill. Kis Dezső]. – Győr : Hazánk, 1994. – 101 p. : ill. ; 20 cm ISBN 963 7586 27 X fűzött : 200,-Ft *Kisfaludy Sándor (1772–1877) *Kisfaludy Károly (1788–1830) *Győr *Tét Mt.: Kis Dezső (1930-)(ill.) Ut.: Z. Szabó László  Szabó László, Z. (1927–1992) Megvan-e a könyvtárban A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörzetébencímű mű? Megvan-e a könyvtárban A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörzetébencímű mű?

 15. A leíró katalógus funkciói 3. Valamely mű különböző nyelvű kiadásait egy helyen, az eredeti cím alatt gyűjtse össze S 87 Steel, Danielle Daddy (magyar) Apu : az élet megy tovább / Danielle Steel ; [ford. Szántó Judit] . – [Budapest] : Fabula, 1995. – 328 p. ; 21 cm Eredeti cím: Daddy. – Regény ISBN 963 654 009 8 fűzött : 480,-Ft Mt.: Szántó Judit (1932–)(ford.) A keresett műnek (az Apu című műnek) milyen nyelvű kiadásai vannak meg a könyvtárban? (Cím szerinti keresés) Két lépcsős keresés!

 16. Szótár (cédula) katalógus használata Ebben a katalógusban úgy kell keresned, mint egy szótárban, csak minden egyes szócikk külön kis cédulán van. Ez a cédula a katalóguscédula, mely tartalmazza a könyv adatait. Úgy is nevezzük, hogy a könyv „személyi igazolványa”

 17. Könyvek raktári rendje A könyvtárban minden egyes könyvnek meg van a maga helye a polcon. Ez a szigorú rend biztosítja, hogy a könyvtáros is gyorsan megtalálhassa számodra a kért könyvet. Ha önállóan akarsz tájékozódni a könyvtárban ismerned kell:  -  a könyvtári ABC-t   -    mit jelöl a Cutter szám (raktári jelzet)   -    mik azok a szakjelzetek A könyvtári abc alapján és a Cutter-szám valamint a szakjelzet kombinációjából áll össze az úgynevezett „raktári jelzet”, ami megadja a könyv helyét a polcon. Ez a könyveken is fel van tüntetve.

 18. Könyvtári abc A könyvtári abc-nek a betűrendbe soroláskor (szerzők, címek) van jelentősége. Alapja a magyar abc. A könyvtári abc-ben :   -csak rövid magánhangzókat találunk. A hosszú magánhangzókat rövid párjaikkal egyenrangúnak kell tekinteni.(pl. a=á, e=é stb) -nincs kettős betű (cs, gy, ly, stb) cs= c+s A könyvtári ábécé (28 betű): a b c d e f g h i j k l m n o ö p q r s sz t u ü v w x y z Összehasonlításul a magyar ábécé 40 betűje: a,á,b,c,cs,d,dz,dzs,e,é,f,g,gy,h,i,í,j,k,l,ly,m,n,ny,o,ó,ö,ő,p,r,s,sz,t,ty,u,ú,ü,ű,v,z,zs

 19. Cutter-szám E könyveknek a polcon való helyét a Cutter-szám jelzi a kötet gerincén. (Ez a szépirodalmi művek raktári jelzete) A Cutter-szám a könyvtári abc egy betűjébűl és egy kétjegyű számból áll. B 48 Benedek Elek = B A mellette álló kétjegyű szám 48 jelöli az azonos betűvel kezdődő írók között mi a sorrend. Ady = A 25 Arany = A 76

 20. Aldous Huxley: Szép új világ Szabó Magda: Abigél Füst Milán: Nevetők Arany János: Balladák Ken Follett: A katedrális Érzelmes históriák [válogatás] Moliere: Hat színmű Voltaire: Candide Kosztolányi: Édes Anna Joseph Heller: Gold a mennybe megy Franz Kafka: Elbeszélések Johann Goethe: Versek Arany János: Balladák A76 Érzelmes históriák [válogatás] E92 Ken Follett: A katedrális F69 Füst Milán: Nevetők F99 Johann Goethe: Versek G49 Joseph Heller: Gold a mennybe H58 Aldous Huxley: Szép új világ H98 Franz Kafka: Elbeszélések K11 Kosztolányi: Édes Anna K 74 Moliere: Hat színmű M76 Szabó Magda: Abigél Sz19 Voltaire: Candide V95 Könyvtári raktári rend a polcon

 21. Az Országos Széchényi Könyvtáré: http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html

 22. Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA): http://www.mokka.hu/

 23. Összefoglalás Mi a leíró katalógus feladata? Mi a különbség a katalógus és a bibliográfia között? Mi a könyv „személyi igazolványa”? Mi az a Cutter-szám? A következő óra témája a kézikönyvek, segédkönyvek használata lesz.