kuo dekalogas yra aktualus iandien l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuo Dekalogas yra aktualus Å¡iandien?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kuo Dekalogas yra aktualus Å¡iandien? - PowerPoint PPT Presentation


 • 656 Views
 • Uploaded on

Kuo Dekalogas yra aktualus šiandien? . III gimn. klasė. Parengė tikybos vyr. mokytoja Nijolė Pankratovaitė . Pamokos uždavinys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuo Dekalogas yra aktualus Å¡iandien?' - flower


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuo dekalogas yra aktualus iandien

Kuo Dekalogas yra aktualus šiandien?

III gimn. klasė

Parengė tikybos

vyr. mokytoja Nijolė Pankratovaitė

pamokos u davinys
Pamokos uždavinys

Remdamiesi savo patirtimi, padaloma medžiaga, Šv. Raštu teisingaiįvardinsite 10 Dievo įsakymų,savarankiškai nusakysite Dekalogo reikšmę ir įtaką žmonijai ir sau bei pagrįsite Jo šiuolaikiškumą.

pokalbis
Pokalbis
 • Ar šiuolaikinis žmogus laimingas? Kodėl?
 • Kas trukdo žmogui būti laimingu? Kodėl?
 • Ar šiandien Dekalogas yra aktualus? Kodėl?
individualus darbas
Individualus darbas
 • Eilės tvarka sunumeruok ir atrink Dievo įsakymus.
slide5
Šv. Augustinas juos suskirstė taip:
 • neturėk kitų dievų, tik mane vieną,
 • netark Dievo vardo be reikalo,
 • švęsk sekmadienį,
 • gerbk savo tėvą ir motiną,
 • nežudyk,
 • nepaleistuvauk,
 • nevok,
 • nekalbėk netiesos,
 • negeisk svetimo vyro ir svetimos moters,
 • negeisk svetimo turto.
de imt dievo sakym dekalogas
Dešimt Dievo įsakymų, Dekalogas
 • Įsakymai buvo Dievo apreikšti Mozei ant Sinajaus/Horebo kalno ir įrėžti dviejose akmens plokštėse.
 • Biblijoje hebrajų kalba jie pavadinti עשרת הדברים, o skaitoma 'Aseret ha-Dvarîm'. Išvertus tai reiškia „dešimt teiginių“.
slide7
Dešimt Dievo įsakymų yra religinių ir dorinių reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.
 • Išdėstyti Senajame Testamente dviem variantais (Iš 20, 1-17, Įst 5, 6-21).
 • Pirmieji trys įsakymai draudžia kitų dievų bei atvaizdų garbinimą ir reikalauja švęsti šabo dieną.
 • Kiti septyni reglamentuoja socialinius santykius, artimo meilę.
darbas grup se
Darbas grupėse

Negatyviai skambančius Dievo įsakymus pakeiskite į pozityvius teiginius, kurie atspindėtų įsakymo prasmę:

pvz.: nežudyk – brangink, gink ir saugok gyvybę.

slide9
Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.

Netark Dievo vardo be reikalo.

Švęsk sekmadienį.

Gerbk savo tėvą ir motiną.

Nežudyk.

Nepaleistuvauk.

Nevok.

Nekalbėk netiesos.

Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.

Negeisk svetimo turto.

 • Garbink vienintelį tikrąjį Viešpatį, dangaus ir žemės kūrėją.
 • Tark Viešpaties vardą tik su pagarba.
 • Skirk Viešpačiui laiko.
 • Gerbk savo tėvus ir vyresniuosius.
 • Brangink, gink ir saugok gyvybę.
 • Lik ištikimas savo įsipareigojimams.
 • Gerbk darbą, nuosavybę ir kitų teises.
 • Vedamas Viešpaties žodžio išlik teisingas ir sąžiningas.
 • Bendrauk su kitais skaisčia širdimi ir tyromis mintimis.
 • Melskis ir dėkok Dievui už visas gautas dovanas.
darbas porose
Darbas porose
 • Parinkite ir užrašykite Šv. Rašto ištraukoms tinkamą Dievo įsakymą.
de imt dievo sakym
Dešimt Dievo įsakymų
 • Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.Sir 43, 30-33
 • Netark Dievo vardo be reikalo.Ps 113, 1-4
 • Sekmadienį švęsk.Ps 118, 24-25
 • Gerbk savo tėvą ir motiną.Sir 3, 3-5
 • Nežudyk. (Neskriausk kitų, nekankink paukščių ir gyvūnų).Mt 5, 21-22
 • Nepaleistuvauk. (Nežiūrėk bjaurių paveikslų, filmų ir neklausyk šlykščių kalbų).Mt 15, 17-18
 • Nevok. (Neimk nė vieno daikto, kuris tau nepriklauso. Neišnaudok kitų žmonių darbo). Ne piniguose laimė. Kas ars – nepavargs, kas vogs – nepralobs.
 • Nemeluok. (Nekalbėk netiesos. Nesigirk.)Jn 18, 37
 • Negeisk svetimo vyro ir svetimos motersMk 10, 11-12; Mt 5, 28
 • Negeisk svetimo turo. (Nepavydėk.)Mk 10,25

Didysis įsakymas

Mylėk savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, o savo artimą, kaip save patį.

darbas su v ra tu
Darbas su Šv. Raštu
 • Perskaitykite Šv. Rašto Įst 6, 4-9 ištrauką.
  • Ją pakomentuokite ir suformuluokite išvadą.
slide13
4 Klausykis, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS. 5Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.6 Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. 7 Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. 8 Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos. Tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos. 9 Užrašyk juos ant durų staktų savo namuose ir ant vartų.

Įst 6, 4-9

pamokos u davinys14
Pamokos uždavinys

Remdamiesi savo patirtimi, padaloma medžiaga, Šv. Raštu:

 • teisingaiįvardinsite 10 Dievo įsakymų,
 • savarankiškai nusakysite Dekalogo reikšmę ir įtaką žmonijai ir sau,
 • pagrįsite Jo šiuolaikiškumą.
  • Kodėl aš turiu laikytis Dekalogo?
  • Ką nauja atradau Dekaloge?
  • Kaip tai padeda gyventi?
  • Kuo šiandien Dekalogas yra aktualus? Kodėl?
  • Kokia Dievo įsakymų paskirtis?
eil s tvarka sunumeruok dievo sakymus
Eilės tvarka sunumeruok Dievo įsakymus

Negeisk svetimo turto

Nepaleistuvauk

Nežudyk

Nekalbėk netiesos

Gerbk savo tėvą ir motiną

Netark Dievo vardo be reikalo

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną

Švęsk sekmadienį

Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters

Nevok

altiniai
Šaltiniai
 • http://www.handofgod.com.au/page133.php
 • http://www.maldos.lt/katekizmas/
 • http://bibleunderground.blogspot.com/
 • http://www.balsas.lt/naujiena/517693/20-didziausiu-pasaulio-paslapciu-ii