den som har begge beina p jorda st r stille n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den som har begge beina på jorda står stille… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den som har begge beina på jorda står stille…

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Den som har begge beina på jorda står stille… - PowerPoint PPT Presentation

floria
97 Views
Download Presentation

Den som har begge beina på jorda står stille…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Den som har begge beina på jorda står stille… Erfaringer med utvikling av nye tilbud i ALF as. Liv Hasås Daglig leder i ALF as Senter for arbeidslivsforberedelse Nordnes verksteders 25 års jubileum

 2. Vår kjernehensikt… • Legge til rette for at mennesker med særskilte • behov for hjelp til å komme i arbeid, • kan finne og utvikle egne muligheter • - velge vei - mestre livet, • gjennom • Veiledning, avklaring, kvalifisering, • arbeidstrening og tilrettelagt arbeid, • samt bidra til utvikling av fagfeltet.

 3. ALF as 1999 - 2001 Daglig leder Sosial yrkeshemming Psykiske lidelser ALF as Stiftet sept. 1999 Febr. 2000 – 3 ansatte April 2001 – 11 ansatte Arbeidstrening Tilrettelagt arbeid Fjøsanger veien 10 nye plasser Tekstil Møhlenpris Slippen Enkeltarb.plass 30 plasser Ca 50 plasser

 4. Daglig leder Nestleder og økonomileder adminsitrasjon ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse Psykiske lidelser og rus/psykiatri Sosial yrkeshemming og psykiske lidelser Rusrelatert yrkeshemming Arbeidstrening Tilrettelagt arbeid Dagtilbud Smauet/butikk Øvregt. 35 Intro Program- virksomhet Dagsverket Snippen Tekstil Søm og design Møhlenpris Park- patruljen MB KLar Verkstedet Klosterhagen Hotell AB Slippen Enkeltarb.plass Megafon ND SMS AB Storby Aurora Grønt samarb. 120 – 130 plasser Ca 185 plasser + program 15 – 20 plasser + Megafon

 5. Hva ALF tilbyr… Syv ulike varianter i tilbudsmenyen; • Arbeidstrening i ordinær virksomhet (AB og MB) • Arbeidstrening i skjermet virksomhet (Tekstil og Slippen) • Ulike kombinasjoner av ordinær og skjermet (Klar, Intro, Klosterhagen Hotell) • Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (Enkelt arbeidsplasser) • Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (Møhlenpris, Smauet, Verkstedet, Snippen) • Dagtilbud (Dagsverket og Megafon) • Program(Aurora og Kick off)

 6. VI FÅR FOLK I ARBEID!

 7. MB-programmet Eksempler på utviklingsprosjekter Dagsverket Megafon Klosterhagen Hotell Prosjekt Aurora

 8. DAGSVERKET og Parkpatruljen For mennesker i aktiv rus…

 9. Hvorfor lavterskel arbeidstilbud « Behov for differensierte tiltak innen hvert område. Vi manglet arbeidstilbud som er lett tilgjengelig, med stor fleksibilitet i arbeidstid, varierte oppgaver, lønn samme dag, og enkel administrasjon» Bergen kommune (2008) Forside til hefte om lavterskel helsetilbud fra Helsedirektoratet

 10. MEGAFON Gatemagasin – selges av sosialt vanskeligstilte

 11. MB – Medarbeider med brukererfaring For mennesker med brukererfaring fra psykisk helsevern

 12. www.klosterhagenhotell.no

 13. Kvinnetiltaket Aurora- et samarbeid mellom ALF as og Bergen fengselFor kvinner før, under og etter soning

 14. Hvorfor prøvenoe nytt? Fordi verden forandrer seg og menneskene forandrer seg – og den som har begge beina på jorda står stille……

 15. Takk for meg!