slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Do řádu hmyzožravců patří na první pohled odlišné druhy savců : rejsek, krtek a ježek. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Do řádu hmyzožravců patří na první pohled odlišné druhy savců : rejsek, krtek a ježek.

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Do řádu hmyzožravců patří na první pohled odlišné druhy savců : rejsek, krtek a ježek. - PowerPoint PPT Presentation

flint
155 Views
Download Presentation

Do řádu hmyzožravců patří na první pohled odlišné druhy savců : rejsek, krtek a ježek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výukový materiál vytvořen v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST – „Spolu to dokážeme“ Registrační číslo CZ.1.07/1.400/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, příspěvková organizace Adresa: Vrchlického 630/5, Děčín 2 Autor: Mgr. Ludmila Svobodová Název vzdělávacího materiálu: Hmyzožravci Vzdělávací oblast, vyučovací předmět: Člověk a příroda, přírodopis Cílová skupina: Žáci 7. ročníku ZŠ Klíčová slova: Hmyzožravci, krtek, ježek, rejsek, starobylý řád, placenta Anotace: Prezentace umožňuje žákům poznat hmyzožravce, porovnat odlišnosti ve stavbě těla, seznámit se s příjmem potravy, způsobem života a rozmnožováním. Materiál byl vytvořen: 16. 2. 2012 Ověření ve výuce, třída: 2. 5. 2012, třída 7. A VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI

 2. HMYZOŽRAVCI • Do řádu hmyzožravců patří na první pohled odlišné druhy savců: • rejsek, krtek a ježek. Obr. č. 2 Obr. č. 1 Obr. č. 3 VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI

 3. KMEN: STRUNATCI PODKMEN: OBRATLOVCI TŘÍDA: SAVCI ŘÁD: HMYZOŽRAVCI VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 4

 4. Ježek západní • Vyskytuje se v lesích, na zahradách i v parcích. Uhlazené, pravidelně pruhované bodliny směřují dozadu. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 5

 5. Ježek západní má hřbet a temeno hlavy hustě porostlé bodlinami. V srsti se nachází parazité – klíšťata a blechy. Na každém ježkovi se pase kolem sta blech. Obr. č. 7 Obr. č. 8 VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 6

 6. Ježek západní se dokáže stočit do klubíčka a proměnit se v pichlavou kouli. Uvnitř schová hlavu a břicho, které bodlinami nejsou kryty. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 9

 7. Mláďata ježků se rodí holá, slepá a bez bodlin. Hodinu po porodu jim začínají vyrůstat měkké a bílé bodliny. Asi za den a půl je nahradí tvrdší ostny. Třetí trvalé ostny narostou za několik měsíců. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 10

 8. Ježek západní je všežravec. Přednost dává živočišné potravě. Pojídá žížaly, stonožky, slimáky, brouky, ale i žáby a ptačí vejce. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 11

 9. Krtek obecný • Se živí převážně bezobratlými živočichy, které vyhledává pomocí sluchu a čichu. Žížaly znehybňuje kousnutím do nervového centra. Skladuje si je do zásoby. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 12

 10. Obr. č. 13 Obr. č. 14 Krtek obecný v obytných chodbách bydlí a v okružních loví potravu. Při hloubení chodeb, ve větších hloubkách, vyrývá svislé šachty, kterými vytlačí na povrch přebytečnou hlínu. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 1

 11. Rejsek obecný Obývá lesy, parky, zahrady i pole. Živí se hmyzem, žížalami, slimáky i pavouky. Za den sní množství potravy, které skoro odpovídá jeho hmotnosti. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 15

 12. Bělozubka nejmenší • Je nejmenším druhem rejsků a zároveň savcem s nejmenší hmotností. Váží přibližně dva gramy. Měří 6,5 cm i s ocáskem. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI Obr. č. 16

 13. Bělozubka šedáse vyskytuje na polích, loukách i zahradách. Živí se hmyzem a ostatními bezobratlými živočichy. Potravu si vyhledává i pod sněhem. VY_32_INOVACE_11 - HMYZOŽRAVCI Obr. č. 17

 14. Charakteristika hmyzožravců • Hmyzožravci mají společné předky, kteří žili v druhohorách, před 135 miliony lety, v době, kdy na zemi žili dinosauři. • Jsou nejpůvodnějším řádem savců, u kterého se vyvinula placenta. Orgán, který se dočasně vyvíjí v děloze placentárních savců. • Hmyzožravci jsou drobní savci s protáhlou lebkou a s malou mozkovnou. V čelistech se nachází velký počet malých ostrých zoubků. • Spotřebují velké množství potravy (žížaly, slimáky, hmyz, brouky i stonožky). Potravu vyhledávají za šera a v noci. Orientují se čichem a hmatem. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI

 15. Zdroje obrázků Snímek č. 1 – Rejsek obecný. SORICIDA. http://de.wikipedia.org[online]. 8. 2007 [cit. 1.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sorex-araneus.jpg&filetimestamp=20080430113355>. Snímek č. 2– Krtek obecný. DIDIER, Plu. http://commons.wikimedia.org [online]. 14. 1. 2011 [cit. 2.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mol_4.jpg>. Snímek č. 3 – Ježek západní. GIBE. http://de.wikipedia.org[online]. 3. 9. 2004 [cit. 1.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Igel.JPG&filetimestamp=20041219022934>. Snímek č. 4 – Ježek západní. SIRLEY. http://et.wikipedia.org[online]. 23. 7. 2010 [cit. 26.3.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:<http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Siil.jpg>. Snímek č. 5 – Ježek západní. HEMPEL, Jörg. http://sk.wikipedia.org[online]. 13. 10. 2007 [cit. 1.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Erinaceus_europaeus_LC0119.jpg>. Snímek č. 6 – Ježek západní. BS THURNER, Hof. http://de.wikipedia.org[online]. 5. 2007 [cit. 1.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Braunbrustigel_Stacheln_050725.jpg&filetimestamp=20070602154516>. Snímek č. 7 – Klíště obecné. KARVATH, André. http://da.wikipedia.org[online]. 10. 9. 2005 [cit. 1.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Ixodes_hexagonus_(aka).jpg>. Snímek č. 8 – Blecha obecná. EVANHERK. http://cs.wikipedia.org[online]. 27. 4. 2003 [cit. 1.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Catflea_small.jpg>. Snímek č. 9 – Ježek západní. Howaldt, Jürgen. http://de.wikipedia.org[online]. 13. 11. 2005 [cit. 2.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Erinaceus-europaeus_2.jpg&filetimestamp=20051113131127>. Snímek č. 10 – Ježek západní. KOROSTISCHEVESKI, Max. http://uk.wikipedia.org[online]. 2000 [cit. 2.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yezhik.jpg>. Snímek č. 11 – Ježek západní. GAUDETE. http://en.wikipedia.org[online]. 21. 7. 2007 [cit. 2.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:European_hedgehog_(Erinaceus_europaeus).jpg>. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI

 16. Snímek č. 12 – Krtek obecný. DIDAM, Stefan. http://de.wikipedia.org[online]. 30. 6. 2006 [cit. 2.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Maulwurf_(Talpa).jpg&filetimestamp=20110212154022>. Snímek č. 13 – Krtek obecný. DIDIER, Plu. http://commons.wikimedia.org[online]. 4. 2. 2011 [cit. 2.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mol_1.jpg>. Snímek č. 14 – Krtek obecný. DIDIER, Plu. http://commons.wikimedia.org[online]. 4. 2. 2011 [cit. 2.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mol_2.jpg>. Snímek č. 15 – Rejsek obecný. SJONGE. http://cs.wikipedia.org[online]. 28. 5. 2007 [cit. 2.6.2012]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Common_Shrew.jpg>. Snímek č. 16 – Bělozubka nejmenší. TREBOL –A. http://en.wikipedia.org[online]. 2005 [cit. 2.6.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Suncus_etruscus.jpg>. Snímek č. 17 – Bělozubka šedá. RITTER, Sebastien. http://de.wikipedia.org[online]. 13. 8. 2006[cit. 20.11.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gartenspitzmaus.jpg>. VY_32_INOVACE_11_HMYZOŽRAVCI