A mi kollégiumunk:
Download
1 / 45

A mi koll giumunk: Szombathelyi Muszaki Szakk pzo Iskola s Koll gium Berzsenyi D niel K z piskolai Koll giuma - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

A mi kollégiumunk: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Berzsenyi Dániel Középiskolai Kollégiuma. Címünk: 9700. Szombathely, Ady tér 2. Honlapunk: www.berzsenyikollegium.hu Telefonszámunk: 06-94-312-198. Kedves Leendő Kollégista!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A mi koll giumunk: Szombathelyi Muszaki Szakk pzo Iskola s Koll gium Berzsenyi D niel K z piskolai Koll giuma' - fleur


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A mi kollégiumunk:Szombathelyi MűszakiSzakképző Iskolaés KollégiumBerzsenyi Dániel Középiskolai Kollégiuma

Címünk: 9700. Szombathely, Ady tér 2.

Honlapunk: www.berzsenyikollegium.hu

Telefonszámunk: 06-94-312-198


 • Kedves Leendő Kollégista!

 • Minden tanuló szabadon választhat magának kollégiumot, ennek megfelelően

 • Szombathely minden középfokú intézményéből fogadunk tanulókat!

 • A kollégiumi elhelyezés ingyenes!!!

  • A tanulók részére napi 3x meleg étkezést tudunk biztosítani térítés ellenében.

 • A kollégium legfontosabb feladata a tanulás, a szabadidő és a szórakozás feltételeinek minél teljesebb biztosítása, az otthonszerű lakhatást megközelítő feltételek mellett.

 • Kollégiumunk munkarendje alkalmazkodik az iskolák rendjéhez, ezért a kollégium hétvégén is nyitva tart.

www.berzsenyikollegium.hu


Legy l te is koll gista
Legyél Te is kollégista!

Miért?

 • hogy ne kelljen hajnalban felkelned,

 • hogy ne vesszen kárba a drága időd a közlekedési eszközökön,

 • hogy ideális körülmények között tudjál tanulni,

 • hogy értelmesen töltsd el a szabadidődet,

 • hogy ne maradj le az iskolai rendezvényekről,

 • szükség esetén hétvégén is a kollégiumban maradhatsz,

 • mert egyébként is jó kollégistának lenni!

www.berzsenyikollegium.hu


Hol tal lhat a koll giumunk
Hol található a kollégiumunk?

 • Szombathely belvárosában,

 • 100 méterre a távolsági autóbusz végállomástól,

 • 50 méterre a helyi járatos autóbusz megállótól,

 • 500 méterre a Fő tértől,

 • 1500 m-re a vasútállomástól.

www.berzsenyikollegium.hu


Ki lehet a berzsenyi koll gium lak ja aki b rmelyik szombathelyi k z piskola tanul ja
Ki lehet a Berzsenyi Kollégium lakója?Aki, bármelyik szombathelyi középiskola tanulója!

 • Kollégiumunk az alábbi iskolákból fogad tanulókat:

 • Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

 • Teleki Blanka Szakképző Iskola

 • Hefele Menyhért Szakképző Iskola

 • Savaria Szakközépiskola

 • Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium

 • Nagy Lajos Gimnázium

 • Kanizsai Dorottya Gimnázium

 • Horváth Boldizsár Közgazdasági Szakközépiskola

 • Élelmiszeripari és Földmérési Szakközépiskola

 • Herman Ottó Kertészeti Szakközépiskola

 • Vasi Bau Szakképző Iskola

www.berzsenyikollegium.hu


K pek a koll giumunkr l
Képek a kollégiumunkról:

www.berzsenyikollegium.hu


Ki itt bel psz
Ki itt belépsz,…

www.berzsenyikollegium.hu


Am g a koll gist k iskol ban vannak n zz tek meg a legfontosabb helyis geket
Amíg a kollégisták iskolában vannak, nézzétek meg a legfontosabb helyiségeket:

 • 2-4 személyes központi fűtéses, takarítónők által takarított szobák

 • minden kollégistának saját szekrénye van a szobában

www.berzsenyikollegium.hu


Az orvosi rendel ben
Az orvosi rendelőben legfontosabb helyiségeket:

www.berzsenyikollegium.hu


A tiszt lkod s helysz ne
A tisztálkodás helyszíne legfontosabb helyiségeket:

www.berzsenyikollegium.hu


A koll gist k kedvenc id t lt se a tanul szobai foglalkoz s
A kollégisták „kedvenc” időtöltése: legfontosabb helyiségeket:a tanulószobai foglalkozás!

Vannak akiknek kötelező,

www.berzsenyikollegium.hu


Vannak akik a szob ban tanulhatnak
vannak akik a szobában tanulhatnak, legfontosabb helyiségeket:

www.berzsenyikollegium.hu


S vannak a legjobbak
és vannak a legjobbak, legfontosabb helyiségeket:

akik már mindent tudnak…

www.berzsenyikollegium.hu


V gre megy nk vacsor zni
Végre: megyünk vacsorázni! legfontosabb helyiségeket:

www.berzsenyikollegium.hu


Vacsora ut n szabadid ben
Vacsora után, szabadidőben: legfontosabb helyiségeket:

asztaliteniszezünk,

www.berzsenyikollegium.hu


Er s thet nk a konditeremben
erősíthetünk a konditeremben, legfontosabb helyiségeket:

www.berzsenyikollegium.hu


Zen t hallgatunk a st di ban
zenét hallgatunk a stúdióban, legfontosabb helyiségeket:

www.berzsenyikollegium.hu


Ha m g hesek vagyunk s t nk f z nk meg jult kis konyh inkban
ha még éhesek vagyunk sütünk, főzünk megújult kis konyháinkban

www.berzsenyikollegium.hu


Szakk r kre di kk r kre j runk
Szakkörökre, diákkörökre járunk: konyháinkban

informatika diákkör

www.berzsenyikollegium.hu


Grafikus di kk r
grafikus diákkör konyháinkban

www.berzsenyikollegium.hu


A t rsalg ban ki ll tjuk a legjobb munk inkat
A társalgóban kiállítjuk a legjobb munkáinkat. konyháinkban

www.berzsenyikollegium.hu


Gyakorolunk a kedvenc hangszereinken
gyakorolunk a kedvenc hangszereinken konyháinkban

www.berzsenyikollegium.hu


Akinek szükséges, vagy többet szeretne: felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások várják minden nap az alábbi tantárgyakból:

 • Matematika

 • Fizika

 • Számítástechnika

 • Magyar nyelv és irodalom

 • Történelem

 • Rajz és vizuális kultúra

 • Ének-zene

 • Testnevelés

 • Idegenforgalmi ismeretek

www.berzsenyikollegium.hu


Ahol tanulhatsz s olvashatsz is a koll gium k nyvt ra
Ahol tanulhatsz és olvashatsz is: és tehetséggondozó foglalkozások várják minden nap az alábbi tantárgyakból:a kollégium könyvtára.

www.berzsenyikollegium.hu


Sportrendezv nyek h zibajnoks gok
Sportrendezvények, házibajnokságok és tehetséggondozó foglalkozások várják minden nap az alábbi tantárgyakból:

Minden ősszel a kollégiumunk pályáján zajlik a fiúk házi focibajnoksága.

www.berzsenyikollegium.hu


Koll giumi sakkbajnoks got szervez nk
Kollégiumi sakkbajnokságot szervezünk. és tehetséggondozó foglalkozások várják minden nap az alábbi tantárgyakból:

www.berzsenyikollegium.hu


R szt vesz nk a megyei atl tikai bajnoks gon
Részt veszünk a megyei atlétikai bajnokságon. és tehetséggondozó foglalkozások várják minden nap az alábbi tantárgyakból:

www.berzsenyikollegium.hu


Vek ta koll giumunk rendezi a berzsenyi koll giumi kupa elnevez s megyei kisp ly s focibajnoks got
Évek óta kollégiumunk rendezi a „Berzsenyi Kollégiumi Kupa” elnevezésű megyei kispályás focibajnokságot.

www.berzsenyikollegium.hu


2010 ben l ny teremfoci csapatunk a 3 helyen v gzett a megyei szint versenyen
2010-ben lány teremfoci csapatunk a Kupa” elnevezésű megyei kispályás focibajnokságot. 3. helyen végzett a megyei szintű versenyen.

www.berzsenyikollegium.hu


Évek óta jól szerepelünk a „Legügyesebb Kollégista” elnevezésű megyei és országos szintű sportrendezvényen. Horváth László országos 4. helyezést ért el.

www.berzsenyikollegium.hu


Hagyom nyaink rendezv nyeink a r gi koll gist ink minden vben novemberben tal lkoznak jra
Hagyományaink, rendezvényeink Kollégista” elnevezésű megyei és országos szintű sportrendezvényen. A régi kollégistáink minden évben novemberben találkoznak újra.

www.berzsenyikollegium.hu


Ha j n a mikul s akkor j n az els vesek bemutatkoz sa
Ha jön a Mikulás, akkor jön az elsőévesek bemutatkozása.

www.berzsenyikollegium.hu


Miel tt t li sz nid re hazamenn nk m r nagyon v rjuk a kar csonyt
Mielőtt téli szünidőre hazamennénk már nagyon várjuk a Karácsonyt!

www.berzsenyikollegium.hu


Minden v febru rj ban ker l megrendez sre koll giumunk legnagyobb rendezv nye a berzsenyi nap ahol
Minden év februárjában kerül megrendezésre kollégiumunk legnagyobb rendezvénye a BERZSENYI NAP, ahol

 • Kiváló kollégistákat avatunk

www.berzsenyikollegium.hu


Berzsenyi nap

Jutalmazzuk a házibajnokságok 1-3 helyezett tanulócsoportjait

Berzsenyi Nap

www.berzsenyikollegium.hu


Berzsenyi nap1

Színvonalas műsort adunk a meghívott iskola igazgatók, osztályfőnökök, szülők számára

Berzsenyi Nap

www.berzsenyikollegium.hu


M rcius 8 n a koll gista fi k k sz ntik a l nyokat
Március 8-án a kollégista fiúk köszöntik a lányokat osztályfőnökök, szülők számára

www.berzsenyikollegium.hu


A koll giumi di k nkorm nyzat szervez s ben di knapot tartunk prilisban
A Kollégiumi Diákönkormányzat szervezésében Diáknapot tartunk áprilisban.

www.berzsenyikollegium.hu


M jusban k lf ldi kir ndul son vehet nk r szt
Májusban külföldi kiránduláson vehetünk részt. tartunk áprilisban.

www.berzsenyikollegium.hu


K zeledik a tan v v ge v gz s koll gist ink ballagnak
Közeledik a tanév vége, végzős kollégistáink ballagnak.

www.berzsenyikollegium.hu


Koll giumunk tan rai
Kollégiumunk tanárai ballagnak.

Bende Imre

Munkaközösség vezető

Vöcsei Imre

Kollégiumvezető

www.berzsenyikollegium.hu


Koll giumunk tan rai1
Kollégiumunk tanárai ballagnak.

Fisli Beáta

Csajkás Sándor

www.berzsenyikollegium.hu


Koll giumunk tan rai2
Kollégiumunk tanárai ballagnak.

Takóné Papp Györgyi

Grasl Ottó

www.berzsenyikollegium.hu


Koll giumunk tan rai3
Kollégiumunk tanárai ballagnak.

Karcsics László

Takács Éva

www.berzsenyikollegium.hu


Kedves Leendő Kollégista! ballagnak.Bízunk benne, hogy a látottak meggyőztek arról, hogy miért is érdemes a BERZSENYI KOLLÉGIUMOT választanod!

Köszönjük a megtisztelő figyelmedet!


ad