Victor Hugo - PowerPoint PPT Presentation

victor hugo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Victor Hugo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Victor Hugo

play fullscreen
1 / 17
Victor Hugo
206 Views
Download Presentation
fletcher-foley
Download Presentation

Victor Hugo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Victor Hugo (1802-1885)

 2. ŽIVOT • celým jménem Victor Marie Hugo • Francouz • francouzský básník, prozaik, dramatik, (vrcholný představitel romantismu) • STYL: protiklady ---) tragédie X komedie; krása X ošklivost ….

 3. ŽIVOT • 1822 – plně se věnuje literatuře • od 1830 nejplodnější období • od 1843 píše romány • angažoval se v politice - 1848 • vyhnán do exilu 1851 – Belgie, ostrovy • vrací se 1870 do Paříže - člen Národního shromáždění • konec života – výchova vnoučat – všechny jeho děti předčasně umírají

 4. tvorba obecně • poezie (intimní a přírodní lyrika, polit. satira, oslavné básně, otázka smrti) – k vrcholům patří Legenda věků – odraz lidských dějin a touha člověka po pokroku • drama (volnost, hrdina s vnitřním rozporem, nenaplněná láska, svoboda) – nejvýznamnější hra Cromwell – předmluva je manifestem francouz. romantismu • romány (složitá kompozice + děj, mnoho hl. i vedl. postav)

 5. Bídníci (1862) • také „Ubožáci“ • pozdně romantický román • úspěšný, dodnes často divadelně či filmově zpracováván • sociální kritika francouzské společnosti • hl. hrdina: Jean Valjean

 6. Hugovo nejznámější dílo zpracováno dramaticky, filmově (i jako pohádka od Disneyho či inspirace pro telenovelu) téma nenaplněné lásky tragický konec kontrasty: ošklivý Quasimodo x krásná Esmeralda, fyzická krása x duševní krása snaha poukázat, jak mohou názory společnosti ovlivnit život člověka hl. hrdina: Quasimodo - vyvrženec společnosti, osamělý další postavy: Esmeralda - krásná a temperamentní cikánská tanečnice, Klaudius Froll - žárlivý, zlý kněz, Petr Gringoir - umělec, symbolicky manžel Esmeraldy, Phoel - důstojník, pro Esmeraldu ztělesnění krásy a ušlechtilosti Chrám matky boží v Paříži (1831)

 7. Muzikál • Divadlo Hybernia • Quasimodo

 8. Legenda věků (1859 – 1883) • epické dílo • trojdílný cyklus básní • vize o vývoji lidstva

 9. Dělníci moře (1866) • román • děj prostředí Normanských ostrovů • zápas lidí proti silám moře

 10. Muž, který se směje (1869) • též „Člověk, který se směje“ • historický román z prostředí Anglie

 11. Devadesát tři (1874) • román • popisuje nejdramatičtější rok Velké francouzské revoluce – rok 1793