slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CERTYFIKAT PLIDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
CERTYFIKAT PLIDA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

CERTYFIKAT PLIDA - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

CERTYFIKAT PLIDA. Wprowadzenie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CERTYFIKAT PLIDA' - fleta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Wprowadzenie

PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) zapewnia wsparcieo charakterze naukowym i dydaktycznym Komitetom Stowarzyszenia Dante Alighieri oraz Centrom Certyfikacyjnym PLIDA, prowadzącym działalność we Włoszech i zagranicą. PLIDA działa w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na naukę języka włoskiego ze strony obcokrajowców.

PLIDA tworzyirozpowszechnia narzędziasłużące ułatwieniui ulepszeniu procesu nauczania języka włoskiego: materiały dydaktyczne, egzaminacyjne, szkoleniowe, a także materiały wykorzystywane w ramach kształczenia ustawicznego oraz badań naukowych.

 • Kształcenie ustawiczne dla nauczycieli L2 (język włoski jako drugi język)
 • Kursy języka włoskiego dla osób pracujących
 • Materiały dydaktyczne
 • Certyfikat znajomości języka włoskiego dla osób dorosłych i młodzieży
slide4

PLIDA - Honorowanie

Certyfikat PLIDA jest oficjalnym dyplomem przyznawanymprzezStowarzyszenie Dante Alighieri na podstawie konwencji zawartej z włoskimMinisterstwemSpraw Zagranicznych (n. 1903, 4/11/1993) , przy aprowacji Uniwersytetu “La Sapienza” w Rzymie (konwencjapodpisana 29/06/2004). PLIDA jest honorowana przez włoskieMinisterstwoPracy i Polityki Społecznej (konwencja z 18/10/2002), oraz przezMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (prot. n. 1906, 9/10/2006). Ponadto jest honorowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach procesu starania się o pozwolenie na pobyt przez obcokrajowców spoza Unii Europejskiej (ustawa z 4 czerwca 2010).

 • Ministero degli Affari EsteriConvenzione quadro (1993)
 • Università “La Sapienza”, Roma Plauso scientifico (2004)
 • Ministero degli Interni (2010)

Ministero del Lavoro (2002)

Ministero dell’Università e della Ricerca (2006))

slide6

PLIDA – rosnące statystyki – centra certyfikacji

Centra Certifikacji PLIDA dolipca 2011: 257 w 80 krajach na świecie.

slide8

PLIDA - Zarząd

Koordynowany przezeksperta naukowegoprof. Massimo Arcangeli, Zarządjest złożony zwykładowców uniwersyteckich, delegatów włoskich Komitetów Dante Alighieri, członków Centrum Certyfikacji oraz z przedstawicieliMinisterstwaSpraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Ministero della Solidarietà Sociale” (Ministerstwo Współpracy Społecznej), z przedstawicieli RAI oraz lokalnych ośrodków edukacyjnych. Koordynator współpracujeze specjalistami z różnych dziedzin, wśród których: specjalista z zakresu nauczania języków obcych (Costanza Menzinger), specjalista z zakresu certyfikacji (Daniele D'Aguanno),specjalista do spraw planów wydawniczych oraz kształcenia ustawicznego (Silvia Giugni).

slide9

PLIDA - Poziomy

Certyfikat PLIDA poświadczaznajomość języka włoskiegojakojęzyka obcegow oparciu o sześciostopniową skalę , która odpowiada kolejnym fazom procesu uczenia się języka obcego.Sześć poziomów PLIDA zawiera się między„A1”a „C2”,z uwzględnieniem kolejnych poziomów trudności,zgodnych z Poziomami biegłości językowej Rady Europy.Ponadto PLIDAoferuje także certyfikat PLIDA Juniores, przeznaczony dla młodzieży w wieku między 13 a 18.

slide10

PLIDA – przewodnik po egzaminach

Przewodnik po egzaminach PLIDA (pod redakcją Giuseppe Patota i Lucilla Pizzoli) stanowi wprowadzenie do tematyki egzaminacyjnej, prezentuje testy egzaminacyje na sześciu poziomach, kryteria oceny, reguły egzaminacyjne, przedstawia szczegółowo umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności związane z opanowaniem frazeologii wymagane dla poszczególnych poziomów zaawansowania w ramach czterech umiejętności (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie).

slide12

PLIDA

PLIDA Juniores jest przeznaczonydlamłodzieży między 13 a 18 rokiem życia. W ocenie brane są pod uwagęumiejętności językowe nabyte podczas nauki, przewidziane dla tej grupy wiekowej: sytuacje i kontekstyproponowane podczas egzaminunawiązują do rzeczywistości znanej młodzieży z życia codziennego.Poziomy zaawansowania PLIDA Juniores zawierają się między„A1” a „C1”.

plida commerciale
PLIDA Commerciale

PLIDA Commercialepowstała z myślą o osobach uczących się języka włoskiego i chcących wykorzystać go w kontekście zawodowym, w dziedzinach związanych z: finansami, handlem, przemysłemibusinessem.Certyfikat poświadcza znajomość języka włoskiego zarówno pod kątem leksykalnym jak i pod kątemumiejętności posługiwania się złożonymi tekstami z wybranego zakresu tematycznego. Certyfikat PLIDA COMMERCIALE poświadczaznajomośćjęzyka włoskiegojako języka obcego na trzech poziomach zaawansowania:

slide14

EgzaminCertyfikacyjny PLIDA

Egzamin ma na celu sprawdzenie:

 • 4 typów umiejętności (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie)
 • na 6 poziomachzaawansowania A1, A2, B1, B2, C1, C2

Kiedy?

 • 2 główne sesje w ciągu roku (w majui w listopadzie)
 • 2 sesje Juniores (czerwiecipaździernik)
 • 1 sesja Commerciale (czerwiec)
 • sesjedodatkowe(powiadomienie o chęci przystąpienia większej grupy kandydatów do egzaminu musi nastąpić z trzy miesięcznym wyprzedzeniem)
slide15

Dlaczego PLIDA?

 • Poziom A2 pozwala uzyskać kartę pobytu dla osób spoza UE pracujących we Włoszech
 • potwierdzenie nabytych umiejętności językowych
 • okazja do podniesienia kompetencji językowych
 • curricula uniwersyteckie
 • curricula zawodowe
l inia wydawnicza almaplida
Linia wydawnicza Almaplida

ALMA-PLIDAjest linią wydawniczą przeznaczoną dla osób uczących się oraz nauczycieli języka włoskiego.W ramach Almaplida znajdują się:

 • Podręczniki
 • Kursy podstawowe
 • Materiały dydaktyczne multimedialne
 • Materiały do ćwiczeń

Materiały są dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb osób uczących się języka włoskiego oraz różnych sektorów, w których wymagana jest jego znajomość.

I Quaderni del PLIDA(Zeszyty PLIDA) są zbioremmateriałów dydaktycznych, dostępnych dla każdego, kto chcezdobyć potwierdzenie swojej znajomości języka włoskiego w ramach Certyfikatu albo podnieść własne kompetencje językowe.Ponadto stanowią pomoc dla nauczycieli w trakcie przygotowania uczniów do certyfikatu PLIDA.

slide18

Sekretariat

Stowarzysznia Dante Alighieri w Rzymie

tel: +39 066874531

fax: +39 066873685

e-mail: segreteria@ladante.it

Biuro PLIDA

tel: +39 066873787e-mail: plida@ladante.it

Strona w internecie

www.ladante.it

PLIDA - Kontakt

plida kontakt
PLIDA - Kontakt

CertyfikatPLIDA we Wrocławiu

e-mail: gianluca.olcese@uni.wroc.pl

Sesjaegzaminacyjna:A1, A2, B1: 30 listopada 2011B2, C1, C2 : 1 grudnia 2011sesja ustna: 2 grudnia 2011Termin zapisów: 10 października

Kursy języka włoskiego

Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych

e-mail: sjao@uni.wroc.pl

tel. kom.: 608 13 05 89

Instytut Studiów Klasycznych,

Śródziemnomorskich i Orientalnych

ul. Szewska 49

50-139 Wrocław

e-mail: sekretariat.ifk@uni.wroc.plSekretariat: (71) 3752 509

Società Dante Alighieri

Comitato di Katowice

ul. Warszawska 37

40-010 Katowice

e-mail: dante-katowice@gmail.com

tel.: 603066211