tiriamoji veikla pasaulio pa inimo pamokose bei gamtamokslin je konferencijoje gamta alia m s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vilniaus Filaretų pradinė mokyklos mokytoja metodininkė Jurgita Blažienė

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Vilniaus Filaretų pradinė mokyklos mokytoja metodininkė Jurgita Blažienė - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Tiriamoji veikla pasaulio pažinimo pamokose bei gamtamokslinėje konferencijoje " Gamta šalia mūsų ". Vilniaus Filaretų pradinė mokyklos mokytoja metodininkė Jurgita Blažienė. Pasaulio pažinimo paskirtis (pagal BP). Padėti vaikui pažinti ir suprasti artimiausią socialinę ir gamtinę aplinką;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vilniaus Filaretų pradinė mokyklos mokytoja metodininkė Jurgita Blažienė' - flavio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tiriamoji veikla pasaulio pa inimo pamokose bei gamtamokslin je konferencijoje gamta alia m s

Tiriamojiveiklapasauliopažinimopamokosebeigamtamokslinėjekonferencijoje "Gamtašaliamūsų"

Vilniaus Filaretų pradinė mokyklos mokytoja

metodininkė Jurgita Blažienė

pasaulio pa inimo paskirtis pagal bp
Pasaulio pažinimo paskirtis (pagal BP)
 • Padėti vaikui pažinti ir suprasti artimiausią socialinę ir gamtinę aplinką;
 • Suvokti, kaip gamtinė, socialinė ir kultūrinė aplinka veikia žmonių gyvenimo būdą;
 • Išsiugdyti reikiamus gyvenimui gebėjimus, įgūdžius, vertybines nuostatas.
u daviniai gyvendinant pasaulio pa inimo tiksl bp
Uždaviniai įgyvendinant pasaulio pažinimo tikslą (BP)

Mokiniai:

 • pažįsta savo socialinę, kultūrinę , istorinę bei geografinę aplinką;
 • plėtoja gebėjimus stebėti, tyrinėti bei suprasti save ir kitus žmones....;
 • ugdo ir plėtoja sąmoningas nuostatas (pasitiki savimi ir kitais, geba pripažinti ir gerbti žmones, toleruoti, rūpintis kitais, spręsti problemas...). Yra nusiteikę saugoti ir puoselėti gyvąją ir negyvąją gamtą, kultūros vertybes ir paveldą.
gamtamokslin kompetencija pl tojama
Gamtamokslinė kompetencija plėtojama:
 • Pasaulio pažinimo pamokose;
 • Savarankiškai rengiantis gamtamokslinei konferencijai “Gamta šalia mūsų”

arba padedant mokytojui, šeimos nariams, gamtamoksliniame būrelyje, bendradarbiaujant su draugu(-ais).

gamtamokslin s konferencijos tikslai
Gamtamokslinės konferencijos tikslai
 • Skatinti vaikus domėtis juos supančia gyvąja gamta bei aplinka.
 • Plėtoti vaikų užimtumą, tenkinti jų saviraiškos poreikius.
 • Formuoti mokinių pažinimo, kūrybiškumo, socialumo ir mokymosi mokytis kompetencijas.
 • Skatinti gabius mokinius užsiimti juos dominančia veikla/sritimi.
 • Skatinti pradinių klasių mokytojus dalintis gerąja pedagogine patirtimi ir kartu ieškoti naujų pasaulio pažinimo ir kitų mokomųjų dalykų integracijos galimybių.
kas gali b ti tyrin jama gamtos mokslo turinio sritys
Kas gali būti tyrinėjama?(gamtos mokslo turinio sritys)
 • Augmenija, gyvūnija (biologija)
 • Astronomija, meteorologija, geologija (žemės mokslas)
 • Cheminių medžiagų įtaka/poveikis augalams ar gyvūnams (chemija)
 • Fizikiniai reiškiniai (fizika)
 • Aplinkosauga
 • Sveika gyvensena (žmogaus sauga ir sveikata)
 • Ekologija
 • Aplinkotyra
 • Žemės ūkis ir kt.
gamtamokslinio ugdymo formos
Gamtamokslinio ugdymo formos
 • Stebėjimas
 • Tyrimas
 • Bandymas
 • Eksperimentas
 • Duomenų ar informacijos paieška ir apdorojimas
tirdami mokiniai ugdo geb jimus
Tirdami mokiniai ugdogebėjimus
 • Stebi pokyčius.
 • Fiksuoja faktus, sieja juos į priežastinių ryšių sekas.
 • Atkreipiamas dėmesys į gamtinės aplinkos įvairovę ir gyvybės formų tarpusavio priklausomybę.
 • Išsiaiškina augalų ir gyvūnų tarpusavio ryšius.
 • Suvokia saulės, vandens ir oro įtakos reikšmę gyviems organizmams.
 • Prognozuoja galimus rezultatus, analizuoja iškeltas problemas.
 • Daro išvadas.
 • Mokositaikytimoksliniodarbo metodą.
mokinio tiriamosios veikl os etapai 1
Mokinio tiriamosios veiklos etapai (1)
 • Pasirenka temą, susiplanuoja tyrimoeigą .
 • Išsikelia tikslus, uždavinius, išsikelia hipotezę.
 • Nusimato reikiamas priemones (matavimoprietaisaiar pan.).
 • Savarankiškai (ar padedamas draugų, mokytojo, tėvų) atlieka paprastą stebėjimą/bandymą/eksperimentą ar pan. (toliau stebėjimas).
 • Stebėjimo rezultatus fiksuoja raštu.

6. …

mokinio tiriamosios veikl os etapai 2
Mokinio tiriamosios veiklos etapai (2)

…..

6. Rezultatus apdoroja bei pateikia lentele/diagrama ar pan.

7. Pagal pasirinktą stebėjimo temą, ieško informacijos įvairiuose šaltiniuose.

mokinio tiriamosios veikl os etapai 3
Mokinio tiriamosios veiklos etapai (3)

……….

8. Remdamasis gautais rezultatais daro išvadą (-as), patvirtina arba paneigia išsikeltą hipotezę.

9. Tyrimą aprašo straipsnelyje (konferencijos leidinyje).

gaut os tyri amosios veiklos med iag os pristat ymas
Gautos tyriamosios veiklos medžiagos pristatymas
 • Klasės draugams
 • Paralelinių klasių mokiniams
 • Būrelio nariams
 • Vilniaus miesto pradinių klasių mokiniams gamtamokslinėje konferencijoje “Gamta šalia mūsų”
vilniaus miesto pradini klasi mokini gamtamokslin konferencija gamta alia m s
Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija “Gamta šalia mūsų”
ad