sv nytani alapismeretek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ásványtani alapismeretek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ásványtani alapismeretek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ásványtani alapismeretek - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Ásványtani alapismeretek. Ásvány és kőzettan I Készítette: Zelenka Magdolna Márta. Cél : a kristálytani alapfogalmaknak, ásványoknak és ipari ásványi nyersanyagoknak az ismertetése.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ásványtani alapismeretek' - flavia-dorsey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sv nytani alapismeretek

Ásványtani alapismeretek

Ásvány és kőzettan I

Készítette: Zelenka Magdolna Márta

c l a krist lytani alapfogalmaknak sv nyoknak s ipari sv nyi nyersanyagoknak az ismertet se
Cél : a kristálytani alapfogalmaknak, ásványoknak és ipari ásványi nyersanyagoknak az ismertetése
 • Kristálytan: Témakörébe tartozik a kristályok alaktani, belsõ szerkezeti, fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.
 • Ásványtan (minerológia): Ásványokkal kapcsolatos tudomány (mineral: ásvány,  és a latin mina: bánya, akna szóból ered). Témakörébe a Föld szilárd kérgét (litoszféra) alkotó kõzetek ásványi összetételének vizsgálata tartozik.
 • Kõzettan: Témakörébe a kõzetek tulajdonságainak és keletkezésük körülményeinek leírása tartozik.
 • Kristály: Homogén, diszkontinuális térkitöltésû, anizotróp térrács aminek külsõ megnyilvánulása a síklapokkal határolt mértani test.
 • Ásvány: A szilárd földkéregben természetes úton keletkezett, meteoritokban található, élõlényekhez nem kötött, egyöntetû (homogén), legtöbbször egységes kémiai összetételû, rendszerint kristályos anyagok.
 • Kõzet: A szilárd földkérget felépítõ, megközelítõen változatlan ásványi és kémiai összetételû ásványhalmazok elnevezése.
 • Érc:(latin: aes, aeris) Kõzet vagy ásvány, amelybõl valamilyen elem (pl.: Fe, Pb, Au, Al és hasonlók) hasznosan nyerhetõ ki. (Bronzszerû ötvözet, amelyet az ókorban gyakran használtak fegyverekhez és hadifelszerelésekhez).
triklin
Triklin
 • Triklin (háromhajlású) kristályrendszer 
 • Háromhajlású rendszer.
 • A tengelykeresztek különböző egységhosszúak és különböző szögeket zárnak be egymással. A legkevesebb szimmetria elemmel rendelkezik, jellemző szimmetriatengelye nincs, minden kristálylap különálló és egyedi. A triklin rendszer két osztályt tartalmaz:
 • pedionos
 • véglapos
 • Fontosabb ásványai: kaolinit, rodonit, türkiz, cianit, timsócsoport, kalkantit
monoklin
Monoklin

Monoklin (egyhajlású) rendszer 

Monoklin rendszer.

A rendszerben a tengelyarányok különbözőek, a hajlásszögük egymáshoz képest egy kivételével derékszögű, kevés szimmetria elemet tartalmaz.

A rendszer osztályai:

- szfenoidos

- dómás

- prizmás.

Fontosabb ásványai: gipsz, azurit, kén, lazulit, malachit, manganit, muszkovit, ortoklász, szóda, talk, timsócsoport, csillámok.

rombos
Rombos

Rombos rendszer 

 • Szimpla rombos.
 • Lap-középpontú rombos
 • A három koordinátatengely egymásra merőleges, de különböző egységhosszúságúak. Szimmetriaelemeinek száma több mint három. A rendszer három osztályt tartalmaz:
 • biszfenoidos
 • piramisos
 • bipiramisos.
 • Fontosabb ásványa: anhidrit, aragonit, antimonit, barit, enargit, kalkozin, kén, markazit, nagyágit, olivincsoport, topáz, csillámok.

.

tetragon lis
Tetragonális
 • Tetragonális (négyzetes) rendszer
 • A három tengely egymásra merőleges, de csak kettő azonos egységhosszúságú, így egy a főtengely kitüntetett szerepű. Főtengelyes kristályrendszernek is nevezik. Több főtengelyi és melléktengelyi és síkszimmetriával (tükörszimmetria) is rendelkezik. A rendszerbe hét osztály tartozik:
 • Testközéppontos négyzetes.
 • piramisos
 • bipiramisos
 • trapezoéderes
 • ditetragonális piramisos
 • ditetragonális bipiramisos
 • biszfenoidos
 • szkaleonéderes
 • Fontosabb ásványai: anatáz, bornit, cirkon, kalkopirit, kassziterit, rutil, torit, vezuvián.
trigon lis rendszer
Trigonális rendszer
 • A főtengely a melléktengelyekkel derékszöget zárnak be a melléktengelyek egymáshoz képest nem derékszögűek, a főtengely és a melléktengelyek egységhossza különböző. Sok tengely-, lap és tükörszimmetriával rendelkezik, hét kristályosztály tartozik ide:
 • Lapközéppontú trigonális.
 • piramisos
 • romboéderes
 • trapezoéderes
 • ditrigonális piramisos
 • ditrigonálisszkalenoéderes
 • dipiramisos
 • ditrigonálisdipiramisos
 • Fontosabb ásványai: alunit, ankerit, cinnabarit, dolomit, kalcit, korund, kvarc, magnezit, rodokrozit, sziderit, tellúr, turmalincsoport.
hexagon lis hatsz ges rendszer
Hexagonális (hatszöges) rendszer 

Hasonló a trigonális rendszerhez, de szimmetriájában döntően a hatszöges elemek az elsőrendűek.Ide tartozó kristályosztályok

piramisos

dipiramisos

trapezoéderes

dihexagonális piramisos

dihexagonális dipiramisos

Fontosabb ásványai: apatit, grafit, kalkozin, kvarc, molibdenit, nefelin, nikkelin, vanadit.

szab lyos k b s krist lyrendszer
Szabályos (köbös) kristályrendszer
 • Tengelykeresztjeiből három egyenértékű egymásra merőlegesek, egymással felcserélhetők. Ez arra utal, hogy a tulajdonságok jelentős része az iránytól független. Ez a kristályrendszer szabályosságáról könnyen felismerhető, de osztályai nehezen különböztethetőek meg. A rendszer osztályai:
 • tetraéderes pentagon-dodekaéderes
 • diszdodekaéderes
 • pentagonikozi-tetraéderes
 • hexakisztetraéderes
 • hexakiszoktaéderes
 • Fontosabb ásványai: arany, argentit, arzenolit, ezüst, fluorit, galenit, gránátcsoport, gyémánt, kobaltin, kősó, krisztobalit, kuprit, lazurit, magnetit, pirit, platina, réz,szalmiák, szfalerit, timsócsoport, torianit.