tan t t r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tanító Tér PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tanító Tér

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Tanító Tér - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
Tanító Tér
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tanító Tér TÁMOP 3.1.1. 6.7.2 Az eredményes iskola és tanulásfejlesztés infrastrukturális feltételeinek meghatározása, tanuláscentrikus útmutató megalkotása iskolatervezők számára Réti Mónika Budapest, 2011. 11. 03

 2. Mitől „jó”? MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

 3. Minőségi kritériumok az eredményes tanulási környezet kialakításában • Keretrendszerünk: a tanulási környezet modell • A kutatás menete • Eredmények Minőségi kritériumok • Összegzés

 4. A tanulási környezet modell 1. Jyri Manninen és mtsai (2007): Environments that support learning. An introduction to the learning environment approach. Helsinki: Finnish National Board of Education didaktikai

 5. A tanulási környezet modell 2. Lippai, Réti, Gáspár (2010): A fenntartható infrastruktúra mint a tudásmenedzsment eszköze és terméke. Komarno virtuális

 6. A kutatás menete • Szakirodalmi háttér: • Kritériumok épületekről • Minőségi kritérium-rendszerek tartalomelemzése • Intézménylátogatások: sikertörténetek elemzése – térhasználat • Intézménylátogatások: interjúk • Szakértői kerekasztal • Online kérdőívek, kiegészítő vizsgálatok

 7. A kutatás menete 1. a Szakirodalom elemzése – például: megtérülés • Mit nevezünk eredménynek? • Tervezési koncepció – partneri (résztvevő)tervezés! • Épület állaga: tanulás, viselkedés, attitűd, morál • Tőkebefektetés: fizikai jólét, IKT • Felhasználó bevonása – inkluzív design • szerkezeti / kozmetikai tényezők minőségi kritériumok

 8. A kutatás menete 1.b/1 • CABE (2007): Being involved in school design. A guide for school communities, local authorities, funders and design and construction teams. CABE, London, Nagy-Britannia • Earthman, Glen I (2004).: Priorization of 31 criteria for school building adequacy. Virginia Polytechnic Institute & State University, American Civil Liberties Union Foundation of Maryland • Tschapka, J. et al (2005): school:FREE. Recommendations for the Design of Schoolgrounds, SEED, ILA - Institute for Landscape Architecture, Department for Space, Landscape and Infrastructure, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna , Vienna • Lackney, J. A. (2008): 12 Design Principles Based on Brain-based Learning Research. Based on a workshop facilitated by Randall Fielding, AIA

 9. A kutatás menete 1.b/2 Minőségi kritériumok • Fizikai jólét • Biztonság • Egyénre szabottság • Közösségi terek • Tanulás támogatása • Olvashatóság • Azonosulás • Alkalmazkodó készség • Fenntarthatóság

 10. A kutatás menete 2. Példa: a közlekedő helyiségek szerepe  folyosók avagy folyosótlanítás • Fizikai jólét • Biztonság • Egyénre szabottság • Közösségi terek • Tanulás támogatása • Olvashatóság • Azonosulás • Alkalmazkodó készség • Fenntarthatóság

 11. A kutatás menete 3. Példa: a közlekedő helyiségek szerepe  folyosók avagy folyosótlanítás

 12. A kutatás menete 4. Szakértői műhelyek – víziók az oktatási intézményekről • Biztonsági kérdések (például: tűzvédelem) • Szabványok • Tanulás szerepe, helye, folyamata • Nyitás és zárás kérdése • Terek kolonializálása • Sziget? Híd? Piactér?

 13. A kutatás menete 5. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, n=35  participáció, minőségi kritériumok NYME Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, n=1196

 14. Eredmények összegzése • Fizikai jólét • Biztonság • Egyénre szabottság • Közösségi terek • Tanulás támogatása • Olvashatóság • Azonosulás • Alkalmazkodó készség • Fenntarthatóság virtuális

 15. Eredmények 1. Fizikai jólét • testi szükségletek • figyelem fenntartása • egészséges munkakörnyezet, ergonómia

 16. Eredmények 2. Biztonság • elhatárolás • láthatóság • közlekedés, zsúfoltság kerülése • akadálymentesítés • felkészülés vészhelyzetekre

 17. Eredmények 3. Egyénre szabott tér • kuckók • kényelmes terek • egyéni díszítés • különbségek tisztelete

 18. Eredmények 4. Közösségi tér • kiállítóhely, színház, ünnepségek • sportcentrum • internet-pontok (wifi-burok) • szertár, raktár • könyvtár • informális közösségi élet

 19. Eredmények 5. Tanuló környezet • tanórai igények • közösségi részvétel • speciális terek • változatos tevékenységek

 20. Eredmények 6. Olvasható épület • átlátható • tanulható • tanít

 21. Eredmények 7. Azonosulás • ethosz • azonosságtudat • helyi igények • büszkeség • időtlenség

 22. Eredmények 8. Alkalmazkodókészség • „long life – loose fit” • térelválasztás, felületek (nyílászárók!) • bútorok és anyaghasználat • rövid-, közép- és hosszú távon is!

 23. Eredmények 9. Fenntarthatóság • környezeti tudatosság • hatékony technológiák • díszítőelemek • anyaghasználat • élőlények

 24. Összegzés A tanuló szervezetek jó tanulási környezeteket hoznak létre. A jó tanulási környezet tanuló szervezetek kialakulását segíti elő. Stratégiai gondolkodás Ember-, környezet- és technikai tudományok és gyakorlat kapcsolata Pedagógiai tervezés megelőzi az egyéb tervezési folyamatokat Résztvevő tervezés: iskola teljes keresztmetszetének bevonása Lehetőség a megújulásra: kitekintés!