Ministerul Finanţelor Publice
Download
1 / 17

Programul de Cooperare Elvetiano Rom n Cosmina GEABUNEA Bucuresti, 1 iulie 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Ministerul Finanţelor Publice. Programul de Cooperare Elve ţiano – Român Cosmina GEABUNEA Bucureşti, 1 iulie 2011. Programul de Cooperare Elve ţiano – Român pentru reducerea disparit ăţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. 1. Ministerul Finanţelor Publice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programul de Cooperare Elvetiano Rom n Cosmina GEABUNEA Bucuresti, 1 iulie 2011' - fisseha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ministerul Finanţelor Publice

Programul de Cooperare Elveţiano – Român

Cosmina GEABUNEA

Bucureşti, 1 iulie 2011

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

1


Ministerul Finanţelor Publice

 • 4 ABORDĂRI:

  • Proiectele

  • Fondurile Tematice

  • Facilitatea de Pregătire a Proiectului

  • Asistenţa Tehnică

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

2


Ministerul Finanţelor Publice

 • Programul de Cooperare asigură finanţarea Proiectelor în cadrul a două domenii tematice:

  • Mediu şi Infrastructură

  • Sectorul Privat

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

3


Ministerul Finanţelor Publice

 • Domeniul tematic “Mediu şi Infrastructură”:

 • BUGET: 55 milioane CHF

 • 3 OBIECTIVE:

  • - creşterea eficienţei utilizării resurselor energetice de către autorităţile locale (40 milioane CHF);

  • - modernizarea domeniilor mediu, energie şi transport public (15 milioane CHF);

  • - promovarea parteneriatelor instituţionale în domeniile mediu, energie şi transport public (0,5 milioane CHF).

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

4


Ministerul Finanţelor Publice

 • Domeniul tematic “Sectorul Privat” are în componenţa sa 3 arii de concentrare tematică:

  • Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor;

  • Îmbunătăţirea reglementărilor în sectorul financiar şi întărirea pieţelor şi a instituţiilor financiare;

  • Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi promovarea standardelor.

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

5


Ministerul Finanţelor Publice

 • Aria de concentrare tematică “Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor”:

  • BUGET: 20 milioane CHF

  • OBIECTIV: Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor prin utilizarea instrumentelor financiare:

   • Fonduri de risc

   • Linii de credit

   • Instrumente de datorie

   • Scheme de garantare

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

6


Ministerul Finanţelor Publice

 • Aria de concentrare tematică “Îmbunătăţirea reglementărilor în sectorul financiar şi întărirea pieţelor şi a instituţiilor financiare”:

  • BUGET: 4,5 milioane CHF

  • OBIECTIV: creşterea capacităţii instituţionale şi de reglementare în domeniul raportării financiare, combaterea spălării banilor, prevenirea şi detectarea faptelor de corupţie sau a delictelor conexe.

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

7


Ministerul Finanţelor Publice

 • Aria de concentrare tematică “Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi promovarea standardelor”:

  • BUGET: 5,2 milioane CHF

  • OBIECTIV: promovarea exporturilor de bunuri şi servicii, susţinerea finanţării comerţului, precum şi promovarea standardelor.

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

8


Ministerul Finanţelor Publice

 • Fondurilor Tematice

 • arhitectură instituţională şi set de reguli şi proceduri aplicabile diferite faţă de abordarea pe proiecte

 • gestionate de către partenerii elveţieni sau de structurile mandatate de aceştia pentru a juca rolul de Organisme Intermediare Elveţiene

 • identificarea, selecţia şi asigurarea implementării proiectelor şi programelor se face de către structurile româneşti desemnate conform Acordului-Cadru

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

9


Ministerul Finanţelor Publice

 • Componenta Fonduri Tematicese află în stadiu avansat al negocierii, urmând ca în perioada următoare să fie semnate:

 • Acordul privind Fondul Tematic Securitate, având ca Organism Intermediar Consorţiul format din TC Team Consult SA, Coginta şi DCAF;

 • Acordul privind Fondul Tematic de Cercetare, având ca Organism Intermediar Consorţiul format din Fundaţia Naţională Elveţiană pentru Ştiinţă şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării din România;

 • Acordul privind Fondul Tematic pentru Sănătate, având ca Organism Intermediar Consorţiul format din Tropical Institute of Public Health şi Fundaţia CRED.

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

9


Ministerul Finanţelor Publice

 • Celelalte Acorduri privind Fondurile Tematice vor fi încheiate în cursul semestrului II 2011:

 • Fondul Tematic Reforme privind participarea societăţii civile, având ca Organism Intermediar consorţiul format din KEK-CDC Consultants, FDSC (Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile) şi REPF (Fundaţia pentru Parteneriat – membră a Parteneriatului pentru Mediu România);

 • Fondul Tematic Reformă privind incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile, având ca Organism Intermediar Departamentul pentru Relaţii Interetnice;

 • Fondul Tematic Burse, având ca Organism Intermediar Conferinţa Rectorilor Universităţilor Elveţiene şi Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării din România.

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

9


Ministerul Finanţelor Publice

 • Identificarea, selecţia şi asigurarea implementării Proiectelor cade în sarcina structurilor româneşti abilitate:

  • Unitatea Naţională de Coordonare

  • Organism Intermediar

Acord de delegare de atribuţii

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

9


Ministerul Finanţelor Publice

 • Identificarea Proiectelor:

 • Proiecte identificate în etapa negocierii Acordului – Cadru;

 • Proiecte propuse de partea română şi de cea elveţiană ulterior semnării Acordului – Cadru;

 • Proiecte identificate pe bază de cereri de proiecte, ulterior semnării Acordului – Cadru.

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

10


Ministerul Finanţelor Publice

 • Selecţia Proiectelor:

 • etapa Schiţelor de Proiect - elaborate de Agenţiile Executive beneficiare, evaluate de structurile abilitate româneşti şi aprobate cu sau fără observaţii de structurile abilitate elveţiene.

 • etapa Propunerilor Finale de Proiect - dezvoltate de Agenţiile Executive beneficiare, ţinând cont de observaţiile partenerilor elveţieni, evaluate de structurile abilitate româneşti şi aprobate de structurile abilitate elveţiene.

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

11


Ministerul Finanţelor Publice

 • Abordarea corespunzătoare Fondului privind Facilitatea de Pregătire a Proiectului:

  • BUGET: 1,2 milioane CHF

  • OBIECTIV: acordarea de asistenţă financiară Agenţiilor Executive beneficiare în procesul pregătirii Propunerilor Finale de Proiect.

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

12


Ministerul Finanţelor Publice

 • Abordarea corespunzătoare Fondului pentru Asistenţă Tehnică:

  • OBIECTIV: acoperirea unor costuri suplimentare suportate de către partea română în vederea implementării eficiente a Programului de Cooperare .

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

13


Ministerul Finanţelor Publice

Vă mulţumesc!

Contact: www.swiss-contribution.ro

[email protected]

Programul de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

14


ad