Ydzi i ukrai cy
Download
1 / 10

?ydzi i Ukrai?cy - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Wielokulturowość na terenie gminy Grabowiec. Żydzi i Ukraińcy. Najważniejsze fakty:. Pierwsi Żydzi pojawili się w Grabowcu w 1570 roku. W pocz. XVII w., w Grabowcu mieszkało – 20 Żydów. Od XVIII w., Żydzi wykupują od Polaków tereny położone wokół rynku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?ydzi i Ukrai?cy' - fisk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ydzi i ukrai cy

Wielokulturowość na terenie

gminy Grabowiec

Żydzi i Ukraińcy


Najwa niejsze fakty
Najważniejszefakty:

 • Pierwsi Żydzi pojawili się w Grabowcu w 1570 roku.

 • W pocz. XVII w., w Grabowcu mieszkało – 20 Żydów.

 • Od XVIII w., Żydzi wykupują od Polaków tereny położone wokół rynku.

 • Żydzi czynnie popierają niepodległościowe dążenia Polaków, przed wybuchem powstania styczniowego.

 • W 1869 r., w Grabowcu mieszkało 958 Żydów, na 1998 mieszkańców.


Ydzi i ukrai cy

 • Przed II wojną Grabowiec zamieszkiwało 2356 Żydów.

 • W 1932 r., istniały jeszcze dwie synagogi.

 • Były dwa kirkuty: stary założony w 1720r., i nowy czynny od 1891r.

 • Na czele Gminy Wyznaniowej stał od 1916r. – Aron Josef Szorn.

 • Funkcję rzezaka od 1932r., pełnił Mendel Wajs.

 • Przy gminie żydowskiej funkcjonowało od 1934r.,7 chederów.

 • Przy gminie żydowskiej funkcjonowała biblioteka – Peretza, którą prowadził Fink Moszko – Kiwa.


Struktura spo ecze stwa i g wne zaj cia ludno ci ydowskiej
Struktura społeczeństwa i główne zajęcia ludności żydowskiej:

 • Przeważającą część społeczności żydowskiej stanowili drobni kupcy i biedota.

 • Głównym zajęciem był handel.

 • Zajmowali się również rzemiosłem: szewcy, krawcy, piekarze, rzeźnicy.


Macewa z cmentarza ydowskiego z grabowca
Macewa z cmentarza żydowskiego z Grabowca żydowskiej:

Jedyna zachowana macewa z nieistniejących cmentarzy żydowskich w Grabowcu.

Obecnie znajduje się w Regionalnej Izbie Pamięci.


Organizacje i stowarzyszenia ydowskie w grabowcu
Organizacje i stowarzyszenia żydowskie żydowskiej:w Grabowcu:

 • Stowarzyszenie Lineas Hacedec: od 1932r., prezes – Rachmil Klajner.

 • Stowarzyszenie Gemiłus – Chased: od 1938r., prezes – Judko Szpirer.

 • Związek Zawodowy Robotników Nieoficjalnych: od 1926r., prezes – Wajsztroch Hersz-Abe.

 • Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Odzieżowego: od 1927r., Abram Nudel – przewodniczący.

 • Związek Kupców: 1925-31, Dawid Zynngier – prezes.

 • Związek Rzemieślników: od 1925r., - Nuta Rachman – prezes.


Mniejszo ukrai ska przed wybuchem ii wojny
Mniejszość ukraińska przed wybuchem żydowskiej:II wojny

 • W latach trzydziestych gminę Grabowiec zamieszkiwało 1053 Ukraińców.

 • Największe skupisko Ukraińców to:

 • Bereść – 674 osób,

 • Wolica Uchańska – 100 osób,

 • Grabowiec – 60,

 • Wólka Tuczępska – 30.

 • Od 1875 roku funkcjonowały trzy parafie prawosławne w Grabowcu, Bereściu i Tuczępach.

 • W latach dwudziestych XX wieku parafie prawosławne z Grabowca i Tuczęp zostały zlikwidowane, a na ich miejsce utworzono kościoły katolickie.


Msza prawos awny
Mszał Prawosławny żydowskiej:

Ten przepiękny prawosławny Ewangeliarz pisany cyrylicą, pochodzi z nieistniejącej cerkwi św. Kajetana w Grabowcu.

Obecnie można go zobaczyć w Regionalnej Izbie Pamięci.


Stosunki polsko ukrai skie
Stosunki polsko – ukraińskie żydowskiej:

Początkowo układały się dobrze, wiele wspólnych obrzędów łączyło mieszkańców, zawierano mieszane małżeństwa, odwiedzano się w czasie świąt, na wsi posługiwano się językiem chachłackim, np. śpiewając piosenki „Ni szumy, ni hrymyt, drobny dyszcz tu idyt”. Zmarłych chowano na jednym cmentarzu w Grabowcu.

Pogorszenie stosunków nastąpiło w latach dwudziestych XX w., kiedy przekazano cerkiew św. Kajetana z Grabowca, katolikom.

Widoczne pogorszenie stosunków polsko – ukraińskich nastąpiło wraz ze wzrostem nastrojów nacjonalistycznych wśród Ukraińców.


Stowarzyszenia i partie polityczne ukrai c w
Stowarzyszenia i partie polityczne Ukraińców żydowskiej:

 • Komunistyczna Partia zachodniej Ukrainy: od 1923r., Grzegorz Koźluk.

 • Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe „Ridna Chata”: 1923-30, Grzegorz Koźluk, Grzegorz Marczuk.

 • Ukraińskie Włościańsko Robotnicze Zjednoczenie Sel – Rob: od 1929r., - Feliks Kozak.


ad