svtp r v jihomoravsk m kraji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVTP ČR v Jihomoravském kraji PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVTP ČR v Jihomoravském kraji

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

SVTP ČR v Jihomoravském kraji - PowerPoint PPT Presentation

fisk
114 Views
Download Presentation

SVTP ČR v Jihomoravském kraji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SVTP ČR v Jihomoravském kraji Prezentuje Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc., BIC Brno

 2. SVTP v inovačních strategiích krajů • Obsah • 1. Jihomoravský kraj a jeho postavení v ČR • 2. Realizace strategií inovačního rozvoje • 3. Úloha a význam SVTP v podpoře inovací v ČR a krajích • s použitím faktů z rozvoje Jm kraje

 3. SVTP Brno univerzitní město

 4. Jihomoravský kraj 2.průmyslové centrum v ČR

 5. Základní data • Jm. kraj • 1 270 tis obyvatel – 2. největší kraj v ČR • Investiční příležitosti do průmyslu i vědy • Brno • 400 tis obyvatel • 7 univerzit se 60 tis. posluchači • Rozvoj vědy a průmyslu

 6. Společnost VT parků (SVTP)ČR  Asociace inovačního podnikání (AIP) ČRÚloha v ČR a krajíchČlenství poskytuje možnost: • představit místní park na národní a mezinárodní úrovni, • přispět k podpoře inovačního podnikatelského prostředí, • využívat nových poznatků rozvoje podpory inovací, TT a organizace inkubátorů. • zpracovat návrhy na posílení postavení ČR v EU

 7. Retrospektiva podpory inovacía SVTP v kraji vytvoření prostředí pro inovace v kraji 1990 – vznik SVTP ČR 1991 – vznik BIC Brno – Transfer technologií 1993-1997 – 1. inkubátor v prostorách Výzkumného ústavu VÚVL – privatizace a založení dalších 3 inkubátorů s podporou Phare • ve Zlíně, • Kroměříži a • Třebíči – 2. inkubátor v prostorech VUT – Kraví Hora – 3. Inkubátor v budově IBC, Příkop

 8. 1993 – 1. inkubátor v prostorách Výzkumného ústavu VÚVL

 9. 1995 – 2. inkubátor v prostorech VUT – Kraví Hora – 2000m2 - podpora programu PHARE

 10. 1997 – 3. Inkubátor v budově IBC, Příkop Podpora programu „PARK“

 11. Úloha SVTP v inovační strategii kraje a členství BIC Brno ve výboru SpolečnostiVTP • spolupráce s univerzitami na projektu „Vědeckého parku v Brně“ VUT-BOVIS • krajská skupinapři RRA • Mezinárodní projekt Regionální inovační strategie • spolupráce na posílení sítě VTP • podpora mezinárodní spolupráce – členství a akreditace SVTP a EC BIC

 12. Další vývoj v Kraji • Regionální inovační strategie – mezinárodní projekt spolupráce m. Brna, Kraje, RRA JM – http://vyzva.partnerstvi-jmk.cz. • Vznik zájmového sdružení právnických osob - JIC– Jihomoravské inovační centrum – spojení politické reprezentace a univerzit. • Spolupráce na podpoře univerzit a účasti v 6.RP-RKO – BIC Brno – nyní VUT v Brně. • Útvary TT na univerzitách • Příprava a velké výzkumné základny– Středoevropské výzkumní centrum • Příprava Mezinárodního technologického centra

 13. Význam práce SVTP pro inovační politiku a strategii rozvoje kraje 1. Spolupráce v rámci SVTPa návaznost na AIP ČR sehrála významnou roli v pochopení úlohy nejen parků, ale i inovačního podnikání na rozvoj společnosti v celém spektru politické i hospodářské sféry

 14. Význam a dopady na strategii kraje 2. V Brně se uskutečnil významný krok na úrovni politického rozhodování tím, že se podařilo spojit úsilí všech univerzit a s plnou podporou a autoritou krajských orgánů prosadit organizovanou spolupráci všech univerzit na realizaci státní i evropské politiky v procesu výzkumu a jeho využití v praxi. Organizačně byl tento krok zajištěn vznikem zájmového sdružení právnických osob t. kraje, města Brna a univerzit pod názvem JIC, z.s.p.o – Jihomoravské inovační centrum a vytvořit u Univerzit útvary Transferu technologií

 15. Vazby průmyslu na výsledky výzkumu z Univerzit 3. Aktivní přístup k podpoře firem včetně spin-off z univerzit *další formy podpory vstupu do mezinárodních projektů , práce RKO, center TT vč. výstavby inkubátorů při VUT a při MU * finanční zajištění projektů rozvoje a podpory inovačních firem např. v nově vzniklé iniciativěuniverzit , kraje a města ve formě zspo. JIC * vytvoření podmínek pro vznik MaS spin-off firem *Růst významu spolupráce subjektů v kraji – úloha OHK a všech subjektů na podporu inovací a rozvoje

 16. Celostátní význam činnost SVTP ČR 4. Vysoký podíl soukromých iniciativ na rozvoji sítě VT parkůs pomocí SVTP ČR má zásadní vliv na připravenost ČR zapojit se aktivně do programů EU na posílení konkurenceschopnosti ve světové ekonomice

 17. Informace k činnosti SVTP ČR a k akreditovaným parkům jsou dostupné na adresách: • www.svtp.cz • a k parkům v kraji: • www.bicbrno.cz • www.jic.cz • www.olli.cz

 18. Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc.chaloupka@bicbrno.czčlen výboru SVTP ČR Děkuji za pozornost