Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det nye COK – og nye perspektiver på samarbejdet mellem BKF og COK Regionsformandsmøde i BKF PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det nye COK – og nye perspektiver på samarbejdet mellem BKF og COK Regionsformandsmøde i BKF

Det nye COK – og nye perspektiver på samarbejdet mellem BKF og COK Regionsformandsmøde i BKF

121 Views Download Presentation
Download Presentation

Det nye COK – og nye perspektiver på samarbejdet mellem BKF og COK Regionsformandsmøde i BKF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Det nye COK – og nye perspektiver på samarbejdet mellem BKF og COK Regionsformandsmøde i BKF Kastrup, 16. januar, 2009 Af direktør Jens Hornemann, COK

  2. Gennemført en større transformation siden sommeren 2007: Ny strategi Ny kompetencebase – 40 nye medarbejdere Aktiv samarbejdsorientering Den Kommunale Højskole er solgt Fra minus til 0 – vækst på 25% Det nye COK

  3. Strategisk pejlemærke 1 Vi vil være kommunernes foretrukne partner omkring skræddersyet kompetence-udvikling • Rekvirerede forløb • Konsulentydelser omkring lærings- og udviklingsprocesser • Kursusadministration og –infrastruktur • Cases: Haderslev, Rudersdal, BUF København, Solrød

  4. Strategisk pejlemærke 2 Vi vil (fortsat) være en førende udbyder af åbne kurser og uddan-nelser til kommunale medarbejdere • Certificering og meritering af aktiviteter • Finde vores plads i den kompetencemæssige ”værdikæde” • Tæt dialog med chefforeninger og faglige • organisationer • Nye læringsformer - nye kanaler (Blended Learning) • Cases: Projektlederuddannelsen, Servicestyrelsen, Tilsynsområdet

  5. Strategisk pejlemærke 3 Vi vil være kommunernes ”hjemmebane” for træning og uddannelse af kommunale ledere • ”Institut for Kommunal Ledelse”: - Anerkendte lederuddannelser - Tilbud til topchefer - Temadage og inspiration - Ledernetværk • Cases: Vejen, Næstved, Århus

  6. Tilbud i Institut for Kommunal Ledelse Kommunal- direktører COK Lederskole Medlemmer af den kommunale direktion Forvaltnings- chefer og afdelingsledere Før-leder uddannelse Grunduddannelse i ledelse – til dels meritgivende Professionsrettede lederuddannelser – til dels meritgivende Diplom i ledelse Den Offentlige Lederuddannelse (Trepartsaftalen) Institutions- og virksomheds- ledere Funktions- og teamledere samt stedfortrædere

  7. Tilbud i Institut for Kommunal Ledelse Kommunal- direktører Den Inter- nationale Topleder- uddannelse Kommunal Stifinder – udvikling af det personlige lederskab Ledelses- sparring til topchefer Masterclass - eksperter deler ud af deres viden Regionale gå-hjem møder Leder netværk Medlemmer af den kommunale direktion Forvaltnings- chefer og afdelingsledere Institutions- og virksomheds- ledere Topchefklubben Funktions- og teamledere samt stedfortrædere

  8. Årlig undersøgelse af medlemmernes behov for og ønsker til kompetenceudvikling Samarbejde om udvikling af kurser og seminarer – særligt punkt på bestyrelsens dagsorden én gang årligt KTC inviteres til at deltage i COKs udvalg, fora m.v. COK inviteres med til KTCs møder og arrangementer (deltagere/stande) Et årligt fælles udviklingsprojekt – COK smider ressourcer ind KTC udsender målrettede tilbud fra COK direkte til foreningens medlemmer Samarbejdsaftalen med KTC