slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Síla PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12

Síla

292 Views Download Presentation
Download Presentation

Síla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6. ročník Síla Deformační účinky síly Tlak, tlaková síla

 2. Účinky síly - opakování Na čem závisí účinky síly? • na velikosti síly • na směru síly • na působišti síly Uveď příklady těchto závislostí! 6. ročník

 3. Deformační účinek síly • Co se stane při: • zmáčknutí houby • tvarováním plastelíny • šlápnutí na rajče • kousnutí do čerstvého chleba apod.? Dojde k deformaci (změně tvaru) výše uvedených těles! Síla má deformační účinky. 6. ročník

 4. Tlaková síla • všechna tělesa na sebe vzájemně působí • působí silou • poznali jste gravitační sílu Fg • tou na sebe působí všechna hmotná tělesa • Co je gravitační síla? • Přitažlivá síla, kterou Země přitahuje tělesa v dosahu svého gravitačního pole. • Jaká síla působí v událostech v minulém snímku? Tlaková síla - F. 6. ročník

 5. Účinek tlakové síly • Je možné, aby stejně velká tlaková síla F měla v různých situacích různé účinky? • Jak se prohne houba na tabuli, jestliže na ní položíte závaží: držátkem, spodkem a když dáte mezi houbu a závaží desku? závaží položené spodkem na houbu závaží položené držátkem na houbu závaží položené přes desku na houbu 6. ročník

 6. Účinek tlakové síly Byl deformační účinek stejný? • Čím se předchozí tři situace lišily? • Obsahem plochy, na kterou deformační síla F působí. • Deformační účinek síly tedy závisí na ploše, na kterou působí. Jak? Ne, byl různý! 6. ročník

 7. Účinek tlakové síly Čím je obsah plochy S, na kterou těleso působí menší, tím větší má deformační síla účinek! • Proto tlaková síla rozložená na velkou plochu, způsobí menší deformaci než stejná síla působící na menší plochu. • Ve fyzice je z tohoto důvodu zavedená nová fyzikální veličina: tlak 6. ročník

 8. Tlak • je mírou deformačního účinku síly • je to síla F, která působí na obsah plochy S • značíme p • vypočítáme jej jako podíl velikosti tlakové síly F a obsahu plochy S, na kterou síla působí kolmo F S 6. ročník

 9. Tlak • jednotka N/m2, nebo-li Pa • 1 Pa je tlak, který vyvolá síla 1 N rovnoměrně působící na rovinnou ploše 1 m2 kolmé ke směru síly F = 1 N S = 1 m2 7. ročník

 10. Výpočet tlaku Hmotnost sportovce je 80 kg. Jeden den šel jezdit na běžkách a druhý den šel běhat na sněžicích? Obsah lyží je 0,4 m2 a sněžnic 0,04 m2. 1) Ve kterém případě se bořil do sněhu hlouběji? Podle pravidla: Čím je obsah plochy S, na kterou těleso působí menší, tím větší má deformační síla účinek! Deformační účinek je stlačování sněhové vrstvy – boření se do sněhu. Proto se bude bořit ve sněhu víc na sněžnicích. 6. ročník

 11. Výpočet tlaku Hmotnost sportovce je 80 kg. Jeden den šel jezdit na běžkách a druhý den šel běhat na sněžicích? Obsah lyží je 0,4 m2 a sněžnic 0,04 m2. 2) Vypočítejte v obou případech tlak, kterým působil na sníh. Sportovec je přitahován gravitační silou, která je zároveň tlakovou. m = 80 kg S1 = 0,4 m2 S2 = 0,04 m2 g = 10 N/kg p1 = ? Pa p2 = Pa Proto F = Fg = mg = 80.10 = 800 N Sportovec na lyžích působil na sníh tlakem 2 kPaa na sněžnicích tlakem 20 kPa. p1 = F:S1 = 800:0,4 = 2 000 Pa p2 = F:S2 = 800:0,04 = 20 000 Pa 6. ročník

 12. Konec Děkuji vám za pozornost. 6. ročník