obiektowe metody projektowania system w
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obiektowe metody projektowania systemów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Obiektowe metody projektowania systemów - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Obiektowe metody projektowania systemów. The Composite DESIGN PATTERN. Plan:. Relacja Agregacji Relacja Kompozycji Intencja wzorca Composite Przykład zastosowania Kiedy używać Composite pattern? Struktura Składniki struktury Współpraca i konsekwencje Problem implementacji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obiektowe metody projektowania systemów' - fionn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obiektowe metody projektowania system w

Obiektowe metody projektowania systemów

The Composite

DESIGN PATTERN

slide2
Plan:

Relacja Agregacji

Relacja Kompozycji

Intencja wzorca Composite

Przykład zastosowania

Kiedy używać Composite pattern?

Struktura

Składniki struktury

Współpraca i konsekwencje

Problem implementacji

Prosty kod

Podsumowanie

Bibliografia

intencja wzorca
Intencja wzorca
 • Jednakowe traktowanie przez użytkownika
  • pojedynczych obiektów
  • kompozycji kilku obiektów
 • Komponowanie obiektów do struktury drzewa
 • Budowanie na zasadzie rekursywnej agregacji
slide7
Kiedy używać Composite pattern ?

Kiedy chcemy przedstawić obiekty w hierarchii part-whole, czyli w postaci drzewa

Kiedy chcemy, żeby użytkownik traktował jednakowo zarówno jeden obiekt, jak również kontener zawierający kilka obiektów

sk adniki struktury
Składniki struktury
 • Component (Graphic)
  • Stanowi interfejs obsługi obiektów drzewa
  • Implementuje defaultowe zachowania dla wszystkich obiektów
  • Deklaruje interfejs metod obsługi „dzieci”
 • Leaf (Line, Rectangle)
  • Reprezentuje obiekty bazowe nie posiadające „dzieci”
  • Definiuje zachowanie obiektów podstawowych
 • Composite (Group)
  • Definiuje zachowanie dla komponentów posiadających „dzieci”
  • Przetrzymuje komponenty
  • Implementuje metody obsługi „dzieci”
 • Client
  • Manipuluje obiektami poprzez interfejs klasy Component
wsp praca i konsekwencje
Współpraca i konsekwencje
 • Client używa interfejsu klasy Component do operowania obiektami. Gdy odwołuje się do :
  • Leaf – żądanie odnosi się bezpośrednio do obiektu
  • Composite – następuje przekierowanie żądania do obiektów „dzieci”, wykonując przy tym dodatkowe operacje przed i/lub po przekazaniu żądania
 • Konsekwencje:
 • Obiekt Composite jest dla klienta również obiektem bazowym
 • Kod klienta zostaje uproszczony poprzez jednakowe traktowanie obiektów
 • Dodanie nowego rodzaju klasy Component nie wymaga zmiany kodu klienta
 • Trudności z ograniczeniem rodzajów elementów mogących składać się na

obiekt Composite

 • Dodanie nowej metody wymaga zmiany we wszystkich klasach
problem implementacji
Problem implementacji
 • Wyraźne referencje „rodzica”: utrzymywanie relacji „dziecko-rodzic” upraszcza przejścia i zarządzanie w strukturze
 • Współdzielenie komponentów: zmniejsza zasoby pamięci ale komponent nie ma już unikalnego „rodzica”
 • Metody obsługi „dzieci”: mają sens tylko dla obiektów Composite ale są deklarowane dla wszystkich komponentów. Imlementacja defaultowa metod AddChild() i RemoveChild() zgłasza wyjątek przy niewłaściwym posługiwaniu się komponentami np. próba dodania elementu do obiektu nie mogącego posiadać „dzieci”
prosty kod component
Prosty kod:

class Graphic

{

public:

Graphic();

virtual ~Graphic;

virtual void Draw();

virtual void AddChild(Graphic g)

virtual void RemoveChild(Graphic g)

virtual Graphic GetChild(int i)

virtual int ChildCount()

}

prosty kod c d leaf
Prosty kod c.d.:

class Rectangle public: Graphic

{

public:

int x,y,w,h;

Rectangle(int newX,int newY, int newW,int newH)

{x=newX;y=newY;w=newW;h=newH;}

void Draw() {g.drawRectangle(x,y,w,h);}

}

class Linepublic: Graphic

{

public:

int x0,y0,x1,y1;

Line(int newX0,int newY0,int newX1,int newY1)

{x0=newX0;y0=newY0;x1=newX1;y1=newY1;}

void Draw() {g.drawLine (x0,y0,x1,y1);}

}

prosty kod c d composite
Prosty kod c.d.:

class Group extends Graphic

{

public:

Vector GraphicGroup=new Vector();

void Draw()

{

for(int i=0;i

{

((Graphic)GraphicGroup.elementAt(i)).Draw();

}

}

void AddChild(Graphic g){GraphicGroup.addElement(g);}

void RemoveChild(Graphicg){GraphicGroup.removeElement(g);}

Graphic GetChild(int i){return GraphicGroup.elementAt(i);}

int ChildCount(){GraphicGroup.size();}

}

prosty kod c d client
Prosty kod c.d.: < Client >

class Program

{

public:

static void main(String args[])

{

Group picture=new Group();

picture.AddChild(new Line(0,0,10,10)); picture.AddChild(new Rectangle(0,0,10,10));

picture.Draw(); }

}

podsumowanie
Podsumowanie:
 • Composite pattern pozwala użytkownikowi traktować podstawowe obiekty (leafs) oraz ich kompozycje (composites) jednakowo
 • Wszystkie komponenty posiadają podobny interfejs
 • Obiekty typu Composite wykonują operacje poprzez delegowanie akcji do swoich komponentów (children)
 • Pozwala na konstruowanie rekursywnych struktur o dowolnej złożoności
 • Obiekty typu Composite mogą mieć z góry określoną, jak również dowolną liczbę komponentów
 • Dodanie nowego komponentu sprowadza się wyłącznie do dodania nowej klasy
 • Dodanie nowej metody wymaga zmiany we wszystkich klasach, chyba że zaimplementowany jest pattern Visitor
klasa abstrakcyjna
Klasa abstrakcyjna

class Equipment

{

public:

Equipment(){};

Equipment(const char* );

virtual ~Equipment();

const char* Name();

virtual void SetPrice(double);

virtual double ShowPrice();

virtual void Add (Equipment* );

virtual bool Remove(Equipment* );

private:

const char* name;

double price;

};

implementacja
Implementacja

Equipment::Equipment(const char* nazwa) { this->name = nazwa;}

Equipment::~Equipment() {}

const char* Equipment::Name() { return name;}

double Equipment::ShowPrice() { return 0;}

void Equipment::SetPrice(double price)

{

cout<<"Ustawienie ceny jest niewożliwe"<

}

void Equipment::Add(Equipment* e)

{

cout<<"Proba dodania elementu jest niemozliwa"<

}

bool Equipment::Remove(Equipment* e) { return 0; }

klasa composite
Klasa Composite

#include

using namespace std;

class Equipment_Composite : public Equipment

{

public:

Equipment_Composite(){};

Equipment_Composite(const char*);

virtual ~Equipment_Composite();

const char* Name();

double ShowPrice();

void Add (Equipment* );

bool Remove(Equipment* );

private:

const char* name;

list ChildList;

list::iterator i;

};

implementacja1
Implementacja

Equipment_Composite::Equipment_Composite(const char* nazwa) { this->name=nazwa; }

Equipment_Composite::~Equipment_Composite() {}

void Equipment_Composite::Add(Equipment* e) { ChildList.push_front(e); }

bool Equipment_Composite::Remove(Equipment* e)

{

if(e!=NULL) {

ChildList.remove(e);

return 1;

}

else return 0;

}

const char* Equipment_Composite::Name() { return name; }

double Equipment_Composite::ShowPrice()

{

double total=0;

for (i = ChildList.begin(); i != ChildList.end(); ++i)

total += (*i)->ShowPrice();

return total;

}

li cie floppydisk harddrive monitor memory
Liście:FloppyDisk,HardDrive,Monitor,Memory

class FloppyDisk : public Equipment

{

public:

FloppyDisk(const char*);

virtual ~FloppyDisk();

const char* Name();

double ShowPrice();

void SetPrice(double);

private:

const char* name;

double price;

};

implementacja2
Implementacja

FloppyDisk::FloppyDisk(const char* nazwa)

{

this->name=nazwa;

price=0;

}

FloppyDisk::~FloppyDisk() {}

const char* FloppyDisk::Name() { return name; }

double FloppyDisk::ShowPrice()

{

if(price==0)

{

cout<<"Nie ustalono jeszcze ceny"<

return 0;

}

else return price;

}

void FloppyDisk::SetPrice(double cena) { this->price=cena; }

kod u ytkownika
Kod użytkownika

int main(int argc, char* argv[])

{

FloppyDisk* first= new FloppyDisk("Pen Drive");

first->SetPrice(10);

cout<<"Cena "<Name()<<" wynosi "<ShowPrice()<

Memory* second= new Memory( "512 DDRAM");

HardDrive* third= new HardDrive( "40GB ");

Monitor* fourth= new Monitor( "17' LCD ");

Equipment_Composite* Komputer= new Equipment_Composite("Komputer");

Komputer->Add(first);

Komputer->Add(second);

Komputer->Add(third);

cout<<"Cena "<Name()<<" wynosi "<ShowPrice()<

Equipment_Composite* Zestaw= new Equipment_Composite("Zestaw");

Zestaw->Add(Komputer);

Zestaw->Add(fourth);

cout<<"Cena "<Name()<<" wynosi "<ShowPrice()<

return 0;

}

bibliografia
Bibliografia:
 • Gamma E.,Helm R.,Johnson R., Vlissides J.: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1995
 • Shalloway A.,Trott J.R.: Design Patterns Explained, Addison-Wesley, 2002
 • http://home.earthlink.net/~huston2/dp/patterns.html
 • http://www.openloop.com/softwareEngineering/patterns/designPattern/dPattern_wholePart.htm
 • Karel Driesen: Design Pattern (7) Composite, Visitor, Computer Science, Winter 2003
 • The Composite Design Pattern by Nick Burns
ad