slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr. Boguslavas GRUŽEVSKIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr. Boguslavas GRUŽEVSKIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr. Boguslavas GRUŽEVSKIS. PAGRINDINĖS ILGALAIKIO NEDARBO PRIEŽASTYS. P R I E Ž A S T Y S. Ilgalaikio nedarbo priežastys. Subjektyvios. Objektyvios. Žemas išsimokslinimas bei kvalifikacija; Nepakankama darbo patirtis;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr. Boguslavas GRUŽEVSKIS' - fionn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr.Boguslavas GRUŽEVSKIS

PAGRINDINĖS ILGALAIKIO NEDARBO PRIEŽASTYS

ilgalaikio nedarbo prie astys

P

R

I

E

Ž

A

S

T

Y

S

Ilgalaikio nedarbo priežastys

Subjektyvios

Objektyvios

 • Žemas išsimokslinimas bei kvalifikacija;
 • Nepakankama darbo patirtis;
 • Kalbų nemokėjimas;
 • Neigiamas darbdavių požiūris į ilgalaikius bedarbius;
 • Pasyvus gyvenimo būdas ir žalingi įpročiai;
 • Būtinybė padėti kitiems šeimos nariams;
 • Žemas mobilumas;
 • Nepakankamas informuotumas apie padėtį darbo rinkoje.
 • Užimtumo sumažėjimas;
 • Struktūriniai darbo rinkos neatiti-kimai (teritoriniai ir pagal profesijas);
 • Žemi atlyginimai;
 • Aukštos socialinės garantijos bedarbiams;
 • Aukšti persikėlimo kaštai;
 • Intensyvi naujų technologijų plėtra;
 • Nepakankamai efektyvios darbo rinkos politikos priemonės.
slide3

Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr.Arūnas POCIUS

BENDROSIOS TYRIMO IR RESPONDENTŲ CHARAKTERISTIKOS

ilgalaiki bedarbi am iaus lyties piramid tyrimo duomenys
Ilgalaikių bedarbių amžiaus – lyties piramidė (tyrimo duomenys, %)
 • Čia ir toliau pateikti tyrimo duomenų pasiskirstymai paprastai analizuojami nuo atsakiusiųjų į klausimą asmenų skaičiaus
tyrime dalyvavusio ilgalaikio bedarbio portretas

Jiems – 39,4 m.

Buvo apklausta 2 tūkst.

Tyrime dalyvavusio ilgalaikio bedarbio portretas

Vyrai

Moterys

Jam – 39,3 metai

Jų – 48,1%

Jaunimas iki 25 m. amžiaus – 10,7%

50 metų ir vyresni asmenys – 20,7%

Su aukštuoju išsilavinimu – 2,4%

Nekvalifikuoti – 37,5%

Nedirbę daugiau nei du metus – 37,0%

Niekur nedirbę – 18,7%

Nori mokytis toliau – 30,7%

Neturi lėšų apmokėti mokymosi išlaidas – 51,9%

Jai – 39,5 metai

Jų – 51,9%

Jaunimas iki 25 m. amžiaus – 6,5%

50 metų ir vyresni asmenys – 19,8%

Su aukštuoju išsilavinimu – 4,4%

Nekvalifikuotos – 39,4%

Nedirbusios daugiau nei du metus – 44,9%

Niekur nedirbusios – 24,1%

Nori mokytis toliau – 35,9%

Neturi lėšų apmokėti mokymosi išlaidas – 58,4%

anks iau tdb u siregistravusi asmen darbo paie kos nutraukimo prie astys nuo atsakiusi j
Anksčiau TDB užsiregistravusių asmenų darbo paieškos nutraukimo priežastys (% nuo atsakiusiųjų)
slide10

Ilgalaikių bedarbių darbinės motyvacijos bei aktyvumo darbo rinkoje charakteristikos pagal TDB grupes (% nuo atsakiusiųjų skaičiaus)

slide11
Ilgalaikių bedarbių aktyvumo realizavimo galimybės darbo rinkoje priklausomai nuo amžiaus (% nuo atsakiusiųjų skaičiaus)
respondent nuomoni apie pasitenkinim savo i silavinimu pasiskirstymas
Respondentų nuomonių apie pasitenkinimą savo išsilavinimu pasiskirstymas (%)
slide14

Atsakymų į klausimą “Jei norėtumėte toliau mokytis, kokios priežastys Jums trukdo įgyti profesiją ar tobulinti kvalifikaciją?” pasiskirstymas (%)

slide15
Atsakymų į klausimą “Jei norėtumėte toliau mokytis, kokios priežastys Jums trukdo?” pasiskirstymas priklausomai nuo respondentų amžiaus (%)
slide16

Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr.Boguslavas GRUŽEVSKIS

ILGALAIKIŲ BEDARBIŲ UŽIMTUMO GEBĖJIMŲ DIDINIMO SISTEMA

ilgalaiki bedarbi pad ties darbo rinkoje gerinimo kryptys

Trumpalaikės mokymo

programos

Reintegracija į nuosekliojo

mokymo sistemą

Poreikio mokytis

formavimas

Profesinio

ugdymo

tobulinimas

Specialios savival-

dybių programos

Plėtoti psichologines

paslaugas

Specialios mokymo

programos kaimo

gyventojams

Užimtumo

motyvacijos

skatinimas

Ilgalaikių bedarbių

įdarbinimo

skatinimas

Plėsti darbo

klubų veiklą

Kompensacijos

darbdaviams

TDB punktų plėtra

ILGALAIKIAI BEDARBIAI

Virtualių

paslaugų

plėtra

Griežtesnis

ryšys

tarp soc.

išmokų ir

aktyvios

darbo paieškos

Socialinės

paramos

tobulinimas

DB paslaugų

prieinamumo

didinimas

Teritorinio

mobilumo

rėmimas

Darbui

Dalyvavimas bendruomenei

naudingoje veikloje

Seniūnijų įtraukimas

Dalyvavimui darbo rinkos

politikos priemonėse

Mokymuisi

Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje gerinimo kryptys
ilgalaikio nedarbo genez

I

L

GALAIKIS

Nusikalstama

veikla

NEDARBAS

Negalėjimas įsidarbinti ar laikina atsitiktinė darbinė veikla

Nepakan-kamas pasirengimas bendrojo lavinimo mokykloje

Nežinojimas, kur ir ko mokytis. Profesinio mokymo

neprieina-mumas

Profesinio pasirengimo trūkumas ar nepakan-kamas profesinis pasirengimas

Skurdas

Socialinė

atskirtis

 • santykiai

ŠEIMA

 • materialinė padėtis
Ilgalaikio nedarbo genezė