slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIGS Herdenking s ondag Sondag 18 Mei 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIGS Herdenking s ondag Sondag 18 Mei 2014

play fullscreen
1 / 5

VIGS Herdenking s ondag Sondag 18 Mei 2014

190 Views Download Presentation
Download Presentation

VIGS Herdenking s ondag Sondag 18 Mei 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VIGS Herdenkingsondag Sondag 18 Mei 2014 Ontwikkel deurCABSA www.cabsa.org.za

  2. Steek ‘n kers aan vir MIV Eerstekers Binne die konteks van ‘n MIV-pandemie fokus ons op U, Here, en die kers wat ons aansteek, is om ons daaraan te herinnerdat U ons enigste hoop is.

  3. Steek ‘n kers aan vir MIV Tweedekers Ons dink vandag spesifiek aan almal ná aan ons wat a.g.v. VIGS-verwante siektes gesterf het – familielede, vriende en kollegas.

  4. Steek ‘n kers aan vir MIV Derdekers Ons steek ‘n kers aan vir diegene wat binne die gemeente en gemeenskap met MIV lewe, óók virhul geliefdes.

  5. Steek ‘n kersaanvirMIV Vierdekers Laat ons voortgaan om deur woord en daad hoop en versoening te bring in ‘n wêreld wat met MIVleef.