Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ona obvykle píše dopisy ráno. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ona obvykle píše dopisy ráno.

Ona obvykle píše dopisy ráno.

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Ona obvykle píše dopisy ráno.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ona obvykle píše dopisy ráno. She usually writes letters in the morning.

 2. My nepíšeme dopisy. We don't write letters.

 3. Proč píšeš ten dopis? Why are you writing the letter?

 4. Nikdy nepíšu dopisy. I never write letters.

 5. Píše teď dopis? Is he writing a letter now?

 6. Nikdy nepíšeš dopisy večer, proč píšeš nějaký zrovna teď? You never write letters in the evening, why are you writing one now?

 7. Proč nepíše dopisy doma? Why doesn't he write letters at home?

 8. Oni píší dopisy často. They often write letters.

 9. Napiš ten dopis. Write that letter.

 10. Nepiš ten dopis. Don't write that letter.

 11. Nepišme dopisy. Let's not write letters.

 12. John nepíše dopisy ale Marie ano. John doesn't write letters, but Mary does.

 13. Nemám moc času. I don't have much time.

 14. Budete mít čas zítra? Are you going to have time tomorrow?

 15. Zítra nebudu mít čas. I am not going to have time tomorrow.

 16. Kdy budete mít čas? When are you going to have time?

 17. Proč nemá vaše matka čas? Why doesn't your mother have time?

 18. Máš trochu volného času? Do you have some free time?

 19. Budeme mít čas odpoledne. We will have time in the afternoon.

 20. Proč nebudou mít čas ráno? Why won't they have time in the morning?

 21. Obávám se, že nebudu mít čas. I'm afraid I won't have time.

 22. Kdy přineseš tu knihu? When are you going to bring that book?

 23. Proč tu knihu nepřineseš? Why won't you bring that book?

 24. Přinesu ji zítra. I'll bring it tomorrow.

 25. Co teď neseš? What are you bringing now?

 26. Nenos tu knihu. Don't bring that book.

 27. Přiveď Johna sebou. Bring John with you.

 28. Kdy přivedeš Marii? When will you bring Mary?

 29. Koho přivádí teď Petr do restaurace? Who is Peter bringing to the restaurant?

 30. Co přináší ten číšník? What is the waiter bringing?

 31. Uvař trochu čaje. Make some tea.

 32. Kdy jsi vařil čaj? When did you make tea?

 33. Kdo vařil čaj? Who made tea?

 34. Ona teď vaří čaj. She's making tea.

 35. Nevař čaj. Don't make tea.

 36. Chci uvařit čaj. I want to make tea.

 37. Uvaříme čaj ráno. We are going to make tea in the morning.

 38. Ty často vaříš čaj, že? You make tea often, don't you?

 39. Oni nikdy nevaří čaj. They never make tea.

 40. Uvařme čaj. Let's make tea.

 41. Kdo uvaří zítra čaj? Who's going to make tea tomorrow?

 42. Oni uvařili čaj před chvílí, že? They made tea a while ago, didn't they?

 43. Ona zatím neuvařila čaj, že? She hasn't made tea, has she?

 44. Kdy jste přišel? When did you come?

 45. Proč jste přišel? Why did you come?

 46. Kdy přijdete zítra? When are you going to come tomorrow?

 47. Už Petr přišel? Has Peter come yet?

 48. Ne, ještě nepřišel. No, he hasn't come yet.

 49. Marie teď přichází. Mary's coming.

 50. Nemohl jsem přijít. I couldn't come.