slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation

fiona-rios
69 Views
Download Presentation

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace PTAČÍ BUDKY Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Kateřinou Různarovou Zdroj obrazového materiálu www.obrazky.cz

  2. Hnízdění ptáků • Ze 186 druhů ptáků u nás pravidelně hnízdících jich 40 staví svá hnízda v dutinách. • Část z nich si dutiny dokáže sama vytesat například strakapoudi nebo datel. Ostatní jsou odkázání na dutiny přirozeně vzniklé. Těch však v přírodě a zvláště ve městech výrazněubylo. Staré stromy s dutinami jsou káceny a odstraňovány z lesů, sadů, zahrad i parků.

  3. PTAČÍ BUDKY Právě vyvěšováním budek účinně pomáháme ptákům najít vhodné dutiny pro zahnízdění. Budky vyrábíme především ze dřeva, v některých případech můžeme použít i vhodně upravené plastové nádoby.

  4. Boudo, budko, kdo v tobě přebývá? • Obyvatelé ptačích budek • Sýkora koňadra • Kde žiji? Kdekoliv najdete nějaký strom, najdete i mne. Prolétám se v zahradách, parcích a sadech. • Jak bydlím? Hnízda si nalézám v dutinách stromů, větví nebo skal. Často využívám vyvěšené budky.

  5. Obyvatelé ptačích budek • Brhlík lesní • Kde žiji?Nejraději obývám staré listnaté a smíšené lesy, ale naleznete mě i v parku nebo na zahradě. • Jak bydlím?Hledám hnízdní dutinu v duté větvi nebo kmeni, ale nepohrdnu ani ptačí budkou.

  6. Další ptačí obyvatelé • Červenka obecná • Pěnkava obecná

  7. Další ptačí obyvatelé • Vrabec domácí • Konipas bílý

  8. Pamatuješ si, kteří ptáci nejčastěji hnízdí v budkách?

  9. Pracovní list • Podtrhni zeleně ptáky, kteří často žijí v ptačích budkách? OREL DATEL SÝKORKA PĚNKAVA BRHLÍK • Napiš, proč ptáci vyhledávají ptačí budky? • Rozhodni, z čeho se nejčastěji vyrábějí ptačí budky. Správnou odpověď zakroužkuj. DŘEVO PAPÍR PLAST SKLO • Navrhni svou vlastní ptačí budku a nakresli ptáčka, který zde zahnízdí.