Tilleggsprogramvare
Download
1 / 27

Tilleggsprogramvare - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Tilleggsprogramvare. En gjennomgang av programvare til hjelp i implementasjonen. Tilleggsprogramvare. Hente ticket Ngtstags.jar Hente ticket og liste med tjenester fra fil simpleTicket Hente ticket og liste med tjenester fra UDDI/Tjenestekatalog advancedTicket. Ngtstags.jar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tilleggsprogramvare' - finola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tilleggsprogramvare

Tilleggsprogramvare

En gjennomgang av programvare til hjelp i implementasjonen.


Tilleggsprogramvare1
Tilleggsprogramvare

 • Hente ticket

  • Ngtstags.jar

 • Hente ticket og liste med tjenester fra fil

  • simpleTicket

 • Hente ticket og liste med tjenester fra UDDI/Tjenestekatalog

  • advancedTicket

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Ngtstags jar
Ngtstags.jar

 • For uthenting av ticket

 • Java klasser som skjuler noe kompleksiteten

  • Håndterer bl.a. SSL kommunikasjon ticketserver

  • Taglib til bruk i JSP filer

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Ngtstags jar i bruk i java
Ngtstags.jar i bruk i java

 • Eksempel:

  • String ticket = HentTicket.getTicket(null,usr,pass,servicename,extra);

 • Parametre

  • null (HttpSession objekt)

   • Dersom du legger ved et session objekt, vil du få samme ticket dersom du spør på nytt innen utløp av ticket.

  • usr = brukernavn

  • pass = passord

  • servicename = navnet (id) på tjenesten

  • extra = ekstrainformasjon til bruk i loggen.

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Ngtstags jar i bruk i java1
Ngtstags.jar i bruk i java

 • Retur

  • String som enten inneholder ticket

  • Eller feilmelding (begynner alltid med ”*”)

   • Ticket vi aldri inneholde ”*”.

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Ngtstags jar i bruk i java2
Ngtstags.jar i bruk i java

 • Eksempel:

  • TicketInfo ti = HentTicket.getTicketFromTSExt(usr,pass,servicename,extra, baat_url);

 • Parametre

  • Usr = username

  • Pass = password

  • Servicename = tjenestennavn (tjenesteid)

  • Extra = ekstrainformasjon til bruk i loggen

  • Baat_url = Ikke-standard url til Ticketserver

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Ngtstags jar i bruk i java3
Ngtstags.jar i bruk i java

 • Retur

  • Et TicketInfo objekt

   • Inneholder ticket

   • Feilkode

   • Feilmeldingstekst

   • Levetid på ticket i millisekunder

   • Millisekunder siden ticketserver siste restart

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Simpleticket
SimpleTicket

 • Java Servlet

 • Henter eller mottar liste med tjenester

  • Enten som XML, eller som semikolon separert liste.

 • Henter ticket til alle tjenester som ligger i listen og som er registrert i BAAT.

 • Leverer listen i henhold til XSL dokument

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Simpleticket eksempel p bruk
SimpleTicket - eksempel på bruk

 • Input, Semikolon separert fil:

  • Organisasjonsnavn

  • Tjenestenavn (tjenesteid)

  • URL

  • Tjenestetype

Statens kartverk;wms.fkb;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb;1

Statens kartverk;wms.kartdata;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata;1

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Simpleticket eksempel p bruk1
SimpleTicket - eksempel på bruk

 • Input, xmlfil:

<?xml version="1.0"?>

<services>

<service>

<navn>wms.fkb</navn>

<eier>Statens kartverk</eier>

<url>http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb</url>

<type>1</type>

</service>

<service>

<navn>wms.kartdata</navn>

<eier>Statens kartverk</eier>

<url>http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata</url>

<type>1</type>

</service>

</services>

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Simpleticket eksempel p bruk2
SimpleTicket eksempel på bruk

 • http://server/simpleTicket/go?

  • &mime=text/plain

  • &password=xxx

  • &user=yyy

  • &URLstyle=style

   • Fast plassering i /WEB-INF/xsl katalogen – .xsl implisitt

  • &URLinput=http://localhost:8080/input.txt

  • &inputType=text

  • &extra=Ekstra tekst til logfil

  • &direct=false

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Simpleticket eksempel p bruk3
SimpleTicket - eksempel på bruk

 • ”Defaultverdier” som parametre i web.xml filen

 • Eksempler:

<init-param>

<param-name>URLstyle</param-name>

<param-value>geoportal</param-value>

</init-param>

<init-param>

<param-name>mime</param-name>

<param-value>text/plain</param-value>

</init-param>

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Simpleticket eksempel p bruk4
SimpleTicket eksempel på bruk

 • Generert XML:

<services>

<service>

<eier>Statens kartverk</eier>

<ticket>EF1A</ticket> <url>http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo/TI_EF1A</url>

<id>1</id>

<type>1</type>

<navn>wms.topo</navn>

</service>

<services>

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Simpleticket eksempel p bruk5
SimpleTicket eksempel på bruk

 • Mulig output:

  • XSL (utdrag):

<xsl:template match="service">

var featuredLink = new Array();

featuredLink[0] = "<xsl:value-of select="eier"/> - <xsl:value-of select="navn"/>";

featuredLink[1] = "<xsl:value-of select="url"/>";

featuredLink[2] = <xsl:value-of select="type"/>

featuredLinks[<xsl:value-of select="@id"/>] = featuredLink

</xsl:template>

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Simpleticket eksempel p bruk6
SimpleTicket eksempel på bruk

 • Resultat:

  • I dette tilfelle: output som JavaScript.

var featuredLinks = new Array();

var featuredLink = new Array();

featuredLink[0] = "Statens kartverk - wms.fkb";

featuredLink[1] = "http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb/TI_1BCHDD?";

featuredLink[2] = 1;

featuredLinks[1] = featuredLink ;

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket
advancedTicket

 • Java Servlet

 • Henter liste over tilgjengelige tjenester fra Tjenestekatalogen (UDDI)

 • Legger til Ticket på de URL’er som er registret i BAAT.

 • Output generert i henhold til XSL

 • Forskjellen på advancedTicket og simpleTicket er i hovedsak hvor listen med tjenester kommer fra.

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket1
advancedTicket

 • Tjenestekatalogen

  • En overbygning over UDDI v.2.

  • Det er mulig å snakke direkte med UDDI serveren vha SOAP.

  • UDDI opererer med tModels for klassifisering

   • tModels er f.eks WMS, WFS, D.U.N.S nummer osv

  • Det er mulig å søke på Organisasjonsnavn og tjenestenavn.

 • Tjenestekatalogen i framtiden vil ikke nødvendigvis være basert på UDDI

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket tjenestekatalog
advancedTicket - Tjenestekatalog

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket2
advancedTicket

 • Hente liste fra katalogen

  • URL til: /tjenestekatalogen/search?

   • Gir liste over alt som er registrert i UDDI

  • Det genereres XML med organisasjoner og tilhørende tjenester.

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket3
advancedTicket

<address1>Kartverksveien 21</address1>

<address2>3507 Hønefoss</address2>

<address3/>

</address>

</addresses>

<contacts>

<contact>

<name>Rolf Dybdal</name>

<description>Driftsansvarlig Tjenestekatalog</description>

<email>[email protected]</email>

<fax>32118101</fax>

<phone>32118141</phone>

</contact>

</contacts>

<services>

<service>

<name>Norge i bilder (BAAT)</name>

<key>0CDC0950-31A6-11DA-A53C-ED0D7729C09C</key>

<servicedescription>Norge i bilder.</servicedescription>

<tmodel name="WMS" key="uuid:d7a28050-c5b2-11d6-883c-000629dc0a53"/>

<bindingdescription/>

<url>http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.norgeibilder</url>

</service>

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket4
advancedTicket

 • I advancedTicket

  • Henter ut navnet på tjenesten (tjenesteid) fra XML strukturen som kommer fra tjenestekatelogen

  • Bygger opp en egen struktur, uten adresseinformasjon osv

  • Henter ticket for tjenester som krever det

  • Output ved hjelp av XSL, samme måte som simpleTicket

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket5
advancedTicket

<services>

<service>

<eier>Statens kartverk</eier>

<ticket>EF1A</ticket> <url>http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo/TI_EF1A</url>

<id>1</id>

<type>1</type>

<navn>wms.topo</navn>

</service>

<services>

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket6
advancedTicket

 • Eksempel på XSL

<xsl:template match="service">

var featuredLink = new Array();

featuredLink[0] = "<xsl:value-of select="eier"/> - <xsl:value-of select="navn"/>";

featuredLink[1] = "<xsl:value-of select="url"/>";

featuredLink[2] = <xsl:value-of select="type"/>

featuredLinks[<xsl:value-of select="@id"/>] = featuredLink

</xsl:template>

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket7
advancedTicket

 • Eksempel på output

var featuredLinks = new Array();

var featuredLink = new Array();

featuredLink[0] = "Statens kartverk - wms.fkb";

featuredLink[1] = "http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb/TI_1BCHDD?";

featuredLink[2] = 1;

featuredLinks[1] = featuredLink ;

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Advancedticket8
advancedTicket

 • Har vært i bruk i kartinnsynet i genorge.no i over et år

 • Brukes også av Fysak.

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Tilleggsprogramvare2
Tilleggsprogramvare

 • Tilgjengelighet advanced/simpleTicket

  • .WAR filer er tilgjengelige

  • Kildekode er tilgjengelig som Eclipse prosjekter.

  • Nye versjoner og oppdateringer vil bli lagt ut

 • Tilgjengelighet ngtstags.jar

  • .jar filen er tilgjengelig, kildekoden er tilgjengelig på forespørsel.

 • Lisensbetingelser

  • Fri bruk av både ferdigkompilert og kildekode

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


Tilleggsprogramvare3
Tilleggsprogramvare

 • Hvor?

http://www.geonorge.no/BAAT/

BAAT seminar - Tilleggsprogramvare


ad