budowa podzia i w a ciwo ci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
W?gliki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

W?gliki - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Budowa, podział i właściwości. Węgliki. to związki węgla i metali lub niemetali o mniejszej elektoujemności. Węgliki - . Wzór ogólny. M x y C y x gdzie C– węgiel, M – pierwiastek o elektroujemności mniejszej od węgla, x – wartościowość węgla, y – wartościowość M. Nazewnictwo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'W?gliki' - finnea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wz r og lny
Wzór ogólny

MxyCyx

gdzie C– węgiel,

M – pierwiastek o elektroujemności mniejszej od węgla,

x – wartościowość węgla,

y – wartościowość M.

nazewnictwo
Nazewnictwo

Nazwy węglików są dwuczłonowe. Pierwszy człon to słowo „węglik” z pominięciem wartościowości, a drugi – nazwa pierwiastka stojącego przed węglem.

Np.: SiC– węglikkrzemu,

Be4C3 – węglikberylu.

Nazwy zwyczajowe węglików, które warto znać:

 • Karbid (acetylenek) – węglik wapnia, CaC2,
 • Metylenek – węglik glinu, Al4C3,
 • Karborund – węglik krzemu, SiC.
przyk ady w glik w
Przykłady węglików
 • Węgliki metali:
  • CaC2 – węglik wapnia,
  • Al4C3 – węglik glinu (o budowie jonowej),
  • TiC – węglik tytanu,
  • V2C – węglik wanadu,
  • WC – węglik wolframu.

(bardzo odporne chemicznie, termicznie i mechanicznie, wiązania metaliczne)

 • Węgliki niemetali:
  • SiC – węglik krzemu,
  • Be4C3 – węglik berylu(oba związku bardzo twarde pomimo wiązań kowalencyjnych)
podzia w glik w
Podział węglików

Węgliki

Jonowe Międzywęzłowe Kowalencyjne

Acetylenki Metylenki

w gliki jonowe
Węgliki jonowe -

To taka podgrupa węglików, w której występują wiązania jonowe. Tworzą ją metale 1. i 2. grupy oraz glin (LiC, NaC, KC, Al4C3).

 • są krystaliczne,
 • pod wpływem wody ulegają hydrolizie z wydzieleniem odpowiedniego węglowodoru.

Acetylenki: zawierają anion C22-, mający budowę zbliżoną do acetylenu, z którego usunięto oba atomy wodoru. Występuje potrójne wiązanie kowalencyjne między atomami węgla.

l

w gliki mi dzyw z owe
Węgliki międzywęzłowe

To podgrupa węglików tworzona przez metale grup 4., 5. i 6. (TiC, V2C, WC).

Ich cechy charakterystyczne to:

 • duża twardość,
 • wysokie temperatury topnienia,
 • odporność chemiczna i metaliczna,
 • metaliczny połysk,
 • przewodnictwo prądu elektrycznego.
w gliki kowalencyjne
Węgliki kowalencyjne

To podgrupa węglików tworzona przez pierwiastki o porównywalnej elektroujemności, tworzące z węglem wiązania kowalencyjne (SiC, Be4C3).

Ich cechy charakterystyczne to:

 • duża twardość,
 • krystaliczność,
 • bierność chemiczna.
w glik wapnia
Węglik wapnia
 • Karbid, acetylenek wapnia
 • CaC2
 • Wykorzystywany do wytwarzania acetylenu.
 • Reaguje z parą wodną i dwutlenkiem węgla, tworząc wodorotlenek wapnia i węglan wapnia.
 • Dawniej używany jako źródło światła w latarniach morskich (spalanie acetylenu).
 • Puszka karbidowa.
azotki

Azotki

Azotki to związki chemiczne w których azot posiada trzeci stopień utlenienia.

Pochodne amoniaku

wz r og lny1
Wzór ogólny
 • Wzór ogólny azotków przedstawia się następująco:
 • MyxNxy
 • Gdzie:
 • x- wartościowośćazotu N-azot
 • y- wartościowość M M- metal lub niemetal
nazewnictwo1
Nazewnictwo
 • Nazwy związków są dwuczłonowe. Pierwsza część nazwy to „azotek” druga to nazwa metalu lub niemetalu podana w dopełniaczu liczby pojedynczej np:
 • azotek litu- Li3N
 • azotek boru- BN (Nazwa zwyczajowa borazon)
 • azotek galu- GaN
podzia azotk w
Podział azotków

AZOTKI

Jonowe

Kowalencyjne

Międzywęzłowe

azotki jonowe
Azotki jonowe
 • Berylowce, lit oraz pierwiastki 11 i 12 grupy tworzą azotki o charakterze cząsteczek olbrzymów, które są bardzo twarde, odporne mechanicznie oraz termicznie. np:
 • Ca3N2 (azotek wapnia),
 • AlN (azotek glinu),
 • Si3N4(azotek siarki IV),
 • P3N5(azotek fosforu).
azotki mi dzyw z owe
Azotki międzywęzłowe
 • Azotki metali przejściowych. Atom azotu lokuje się w sieci krystalicznej metalu. Cechy charakterystyczne takich związków to:
 • Stały stan skupienia
 • Wysokie temperatury topnienia i wrzenia
 • Duża odporność chemiczna

Niektóre azotki międzywęzłowe:

-Azotek wanadu

-Azotek chromu

-Azotek żelaza

azotki kowalencyjne
Azotki kowalencyjne
 • Niemetaliczne odpowiedniki azotków jonowych.
 • Cechy charakterystyczne:
 • Występują we wszystkich stanach skupienia
 • Odznaczają się zróżnicowaną reaktywnością chemiczną
 • Przykłady związków:
 • Azotek galu
 • Azotek boru (BN)
niekt re zastosowania azotk w
Niektóre zastosowania azotków
 • Azotki ze względu na różnorodność swoich właściwości mają bardzo szerokie spektrum zastosowań. Azotki charakteryzujące się wysoką twardością i ogniotrwałością, jak azotek tytanu czy azotek boru znajdują zastosowanie między innymi w produkcji ostrzy narzędzi tnących i skrawających, ogniotrwałych naczyń laboratoryjnych i pokryć ochronnych. Azotek galu znalazł zastosowanie w wytwarzaniu m.in. niebieskiego lasera. Tak jak niektóre tlenki, azotki mogą absorbować wodór i są rozważane pod kątem magazynowania wodoru, np. azotek litu.
otrzymywanie azotk w
Otrzymywanie Azotków
 • Azotki są otrzymywane w reakcji utleniania metali z azotem w temperaturze 700-1200 ° C

3 Mg + N2 Mg3N2

 • W szczególnych przypadkach:

BN + 3 IF -30O C NI3 + BF3

 • Ulegają one często rozkładowi pod wpływem wody lub kwasów:
  • 2Li3N + 6H2O = 6LiOH + 2NH3
  • Ca3N2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3
  • Zn3N2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2NH3
  • Mg3N2 + 6H2O → 3Mg(OH)2 + 2NH3
azotek galu
Azotek galu

-wzór sumaryczny GaN

-emituje promieniowanie niebieskie

-używany w laserach, fotoidach i innych urządzeniach elektronicznych

-emiter światła niebieskiego

wodorki
Wodorki
 • Związki wodoru z innymi pierwiastkami. Przeważnie ciała stałebudujące jonowe sieci krystaliczne zawierające jony H- oraz kationy metalu. Po stopieniu przewodzą prąd elektryczny. Otrzymuje się je poprzez reakcję danego pierwiastka z wodorem, przy czym reakcje te zachodzą przeważnie w podwyższonych temperaturach i w obecności katalizatorów.
wodorki1
Wodorki

Wzór ogólny : MxHx, HxMx.

Legenda:

M- pierwiastek w związku z wodorem,

X – wartościowość pierwiastka,

H- wodór.

wodorki2
Wodorki

Nazewnictwo:

 • Nazewnictwo dla grup 1-15 analogicznie, jak dla tlenków.
 • Dla grup 16-17: nazwa pierwiastka-wodór albo dodajemy do nazw pierwiastka przyrostek ‘an’.
wodorki3
Wodorki

Przykłady:

Wodorek sodu – NaH,

Glinowodorek litu – LiAlH4,

Wodorek wapnia-CaH2,

FeH2 - wodorek żelaza(II),

BH2 - wodorek boru,

SiH2 - wodorek krzemu ,

H2O - wodorek tlenu .

wodorki4
Wodorki

Podział:

 • Metaliczne,
 • Międzywęzłowe,
 • Kowalencyjne,
 • typu soli.
wodorki5
Wodorki

Wodorki Metaliczne - produkty syntezy wodoru z metalami bloków d i f, odznaczają się połyskiem i własnościami metalicznymi, często niestechiometryczne.

Przykłady: PdH0,6, CeH2,8, TiH2

wodorki6
Wodorki

Wodorki Międzywęzłowe – ciała stałe składające się z sieci krystalicznej z wbudowanymi w przestrzennie międzywęzłowe atomami wodoru.

Przykład:PdHx.

wodorki7
Wodorki

Wodorki typu soli – związki tworzące sieci jonowe, powstające w wyniku reakcji wodoru z litowcami i berylowcami (oprócz berylu i magnezu). Zawierają jony wodorkowe H- ; w reakcji z wodą wydzielają wodór.

Przykłady:NaH, CaH2.

wodorki8
Wodorki

Wodorki Kowalencyjne - gazy lub lotne ciecze. Tworzą je węglowce, azotowce, tlenowce i fluorowce oraz beryl, magnez i bor. Posiadają bardzo zróżnicowane własności chemiczne.

Dzielą się na:

 • Wodorki o charakterze obojętnym np. CH4, SiH4.
 • Wodorki o charakterze zasadowym np. NH3, PH3.
 • Wodorki o charakterze kwasowym np. H2S.
r d a
Źródła
 • M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska, „Chemia ogólna i nieorganiczna. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”, Nowa Era, Warszawa 2002.
 • Opracowania uczniów LA z poprzednich lat (węgliki, azotki, wodorki).
 • Internet (głównie portal Wikipedia).
dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę

Pracę wykonali:

W. Kopczyński

P. Matuszewicz

T. Martynowski

A. Wawrzonkowska

kl. I cL