Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Background and significance PowerPoint Presentation
Download Presentation
Background and significance

Background and significance

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Background and significance

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ON THE MEANING OF ‘DISABILITY’-RELATED WORDS IN NEWSPAPER TEXTS AND IN THE ATTITUDES OF LANGUAGE USERS Heidi Martimo, University of Oulu

 2. Background and significance • United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities adopted by the General Assembly in 2006. • prevention of discrimination • general attitudinal change • to accomplish such a change, the member states have committed themselves to reducing prejudice and stereotypical thinking and to promoting knowledge about disability and how people with disabilities contribute to societal diversity. • Finnish Government Report on Disability Policy (2006) the • attitudinal climate for people with disabilities has become more positive in Finland, but they are still seen as ‘objects’ and as persons who predominantly prefer insider contacts in peer groups • stereotypical and homogenic conceptions of persons with disabilities prevail and they are not always treated as individuals in their own right. Heidi Martimo, University of Oulu

 3. Researchquestions • Which words, concepts and collocations are used when disability is discussed? • Does the language used reflect attitudes towards disability and persons with disabilities and, if so,  how are these attitudes manifested in language? Does the language used affect attitudes? • What are the prevalent attitudes towards disability? What are these attitudes based on? Heidi Martimo, University of Oulu

 4. Materials • the 1990s newspaper file of the Finnish Language Text Bank of CSC-IT Centre for Science Ltd • the articles on disability and persons with disabilities published in the newspaper Kaleva during the first decade of the 21st century • the responses obtained to an attitudinal inquiry. • To study the Finnish corpora of the Text Bank, I use the WWW-Lemmie 2.0 corpus tool with which concordances and word clouds can be collected and frequency tables made. • I will then conduct an inquiry on the attitudes and conceptions relating to disability and persons with disabilities using the Webropol survey tool. Webropol is an Internet-based solution, by means of which inquiries can be implemented from the drafting of the questionnaire to the reporting of the results. • My purpose is to find out whether the results of the attitudinal survey support or vary from the conclusions suggested by the results of the newspaper text corpus analysis. Heidi Martimo, University of Oulu

 5. Methods • I investigate the semantic prosody and semantic preference of disability-related words. Semantic prosody is conventionally described by reference to positive or negative meaning. Semantic preference is defined as the relation between the meaning of a lexeme and that of a collocate frequently appearing in the vicinity of the lexeme, i.e., as a lexical-semantic co-occurrence. • I explore contextual meanings by means of the methods of corpus linguistics. According to the principles of corpus linguistics, meanings arise from usage but they are invisible. (Sinclair 1991, Jantunen 2004) Accordingly, meanings can only be studied by studying words within large quantities of texts. Certain collocates appear with certain lexemes repeatedly. They are chosen for and function within a particular context and their meaning is determined by the context. Heidi Martimo, University of Oulu

 6. Othermethods • Framesemantics? • Semanticroles? • Discourseanalysis (whichverbs/adjectivesareusedwithdisability-relatedwords)? e.g. vammaisille suunnattu/suunniteltu, vammaisen pitäisi, vammaisten tulee, vammaisten saamasta, vammaisiin liittyviä, vammaisia kohdellaan Heidi Martimo, University of Oulu

 7. Recentproblems • DifficultieswithLemmie 2.0 • How the programdetermines the collocates? • Semanticprosody • Codingproblems • Statisticknowledgeneedsupdating • Studyingalone, withoutsupport • Semanticroles and framesemantics Heidi Martimo, University of Oulu

 8. Weft QDA coding (freeware) Heidi Martimo, University of Oulu

 9. 7. Miten määrittelette käsitteen "vammaisuus"? Webropol 6. Mikä on mielestännesanan "vammainen" samaatarkoittavasana? 1.keharielikehitysvammainen tai invaliidi (-24401807)2.vammainentarkoittaanuorisokielessäihmistäjokaeitajua/tiedäasioita,taikäyttäytyytyhmästi. (-24402024)3.sananinvaliidinrumempimuoto. Käytetäänhaukkumatarkoituksena. (-24401774)4. En oikeastaantiedavammaisellemuutanimitystä. Jollakintavallasairasvoisiehkäkuvataparhaitenvammaistaihmistä. (-24401836)5.Liikuntatms. rajoitteinen (-24402383)6.Liikuntarajoitteinen, vajaaälyinen (-24402164)7.henkilö, joka on estynytjoltaintekemiseltä. (-24402136)8.liikuntarajoitteinen tai kehityksetsäänjälkeenjäänyt (-24402199)9.TuleevaanmieleenDowninsyndrooma. En tiedäsamaatarkoittavaasanaa. (-24402312)10.kehitysvammainenelidowninsyndrooma (-24401936)11.Vammaisellatarkoitetaanhenkilöä, jolla on jokin "vika" mikävaikeuttaa tai estäänormaaliatoimintaa. Yleensäkäytetäänpsyykkisten/geneettisten "vikojen" yhteydessä. Fyysistäkutsutaanliikuntarajoitteiseksi. Valitettavastisanaakäytetäänjoskusmyöshaukkumatarkoituksessa. (-24401891)12.rajoittunut (-24403075)13.vammanomaava (-24403028)14.kehitys- tai onnettomuudessatulutvamma (-24402960)15.Kehitysvammainen (-24403170) Heidi Martimo, University of Oulu

 10. Webropol 7. Mitenmäärittelettekäsitteen "vammaisuus"? 1. on kehitysvammaineneliei ole kehittynytniinkuinpitäisijajossainruumiinkehityksessä on puutetta. voi olla lievästi tai pahasti. Vammaiseksivoijoutua/tullamyöhemmälläiälläjonkinonnettomuudenseurauksena. (-24401807)2.vammaisuusoikeasti? -ihminenjokaeivoiasiallemitään,muttajostarkoitetaannuorisokielenvammaisuutta, ktstehtävä 6. (-24402024)3.Vammaisuus on ihminenjolla on jokupsyykkinenongelma. hänenaivonsaovatniinsanotustivaajavaiset. "Vammaisuus" luokitellaanyleensäsairaukseksi, mutta se ei ole. Normaaliihminen, jolla on tunteenniinkuinmeilläkin. (-24401774)4.Vammaisuustarkoittaasitä, ettäihmiselle on jokinvamma tai sairaus. Se voi olla esimerkiksiDowninsyndrooma, muttatoisaaltaihminenvoi olla myösesimerkiksipuhe- tai jalkavammainen. Silloinvaimmaisuustarkoittaasitä, etteivaikkapaosaapuhuakunnolla tai jalassavoi olla jokinongelma, jokaaiheuttaalinkuttamisen. (-24401836)5. On jokineste tai esim. kehitysvammajossainaistissa tai jäsenessä (-24402383) 6.Vammaisuus on sitä, jos on syntynytesim. Downinsyndroomaisena tai myöhemminelämässäänvammautunutniin, ettäeikykeneliikkumaan, tai normaaleihinaskareisiin. (-24402164)

 11. 7.Esimerkiksihenkilö tai eläin, jokaeivoitietystäsyystänähdä, kuulla tai liikkua. (-24402136) • 8.Vammaisuustarkoittaaihmisennormaalinkehityksenpoikkeamaa. (-24402199)9.Ihminen, jolla on olluthäiriöitäkehityksessäjahän on jäänythenkisestiesim. 8-vuotiaan tasollevaikkaolisioikeastijo 30 jasittenDowninsyndroomaasairastavilla on erilainenulkonäkö, kuin ns. "normaaleilla" ihmisillä. (-24402312)10.vaikeuksiatajutaeriasiota (-24401936)11.Katsovastauskysymykseen 6. (-24401891)12.henkilönjokinominaisuusei ole kehittynytmuidenihmistenvastaavalletasolle (-24403075)13.vammautunutnormaaliyksilö. (-24403028)14.kehitysvammainen tai onnettomuudessavaikeastiloukkaantunut (-24402960)15.Henkilö on jokohenkisesti tai fyysisestivammautunuttavalla, jokosyntyessään tai tapaturmassa, sitenetteitätävoidaparantaasenhetkisestätilastaan. Henkisestivammainenvoi olla esim. aikuinenjoka on viisivuotiaantasollajafyysisestivammanenonkinyleensäraajarikko (-24403170) Heidi Martimo, University of Oulu

 12. Webropol 8. Luetelkaakolmeasiaa, mitätuleemieleenne, kun kuulette tai näettesanan"vammainen“ 11.ihminen (-24401807)2.tyhmä (-24402024)3.invaliidi (-24401774)4.Sairaus (-24401836)5.vaiva (-24402383)6.liikuntarajoitteinen (-24402164)7.liikuntakyvytön (-24402136)8.pyörätuoli (-24402199)9.haukkumasana (-24402312)10.eiviisas (-24401936)11.epänormaali (-24401891)12.pöyrätuoli (-24403075)13.vamma (-24403028)14.sääli (-24402960)15.Omaperäinen (-24403170) Heidi Martimo, University of Oulu

 13. 21.sairas (-24401807)2.idiootti (-24402024)3.törkeääkielenkäyttöä (-24401774)4.Downinsyndrooma (-24401836)5.puute (-24402383)6.hidasälyinen (-24402164)7.kehitysvammainen (-24402136)8.silmälasit (-24402199)9.apuatarvitseva (-24402312)10.hiemanepäselväpuhumaan (-24401936)11.huolenpito/holhous (-24401891)12.vaikeudet (-24403075)13.synnynnäinen (-24403028)14.pyörätuoli (-24402960)15.Innokas (-24403170) Heidi Martimo, University of Oulu

 14. 31.raukka (-24401807)2.ihminenjokaeivoivammalleenmitään. (-24402024)3. *säälipisteitä* (-24401774)4.fyysisesti tai psyykkisestirajoittunuttoimintakyky (-24401836)5.rajoitus (-24402383)6.kehitysvammainen (-24402164)7.sokea (-24402136)8.inva-vessa (-24402199)9. "jälkeenjäänyt" (-24402312)10.sääli (-24401936)11.kommunikointi (-24401891)12.auttaja (-24403075)13.tapaturma (-24403028)14.sokeaserkkuni (-24402960)15.Invaliidi (-24403170) Heidi Martimo, University of Oulu