Sostenibilitat, Zones de Reserva i Activitats Subaquàtiques - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sostenibilitat, Zones de Reserva i Activitats Subaquàtiques PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sostenibilitat, Zones de Reserva i Activitats Subaquàtiques

play fullscreen
1 / 14
Sostenibilitat, Zones de Reserva i Activitats Subaquàtiques
111 Views
Download Presentation
finn
Download Presentation

Sostenibilitat, Zones de Reserva i Activitats Subaquàtiques

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sostenibilitat, Zones de Reserva i Activitats Subaquàtiques Federació espanyola/catalana d´activitats subaquàtiques. F.E.D.A.S./F.E.C.D.A.S Gener 2009

 2. Federació espanyola/catalana d´activitats subaquatiques. • Federacions que integran, arreu de l´estat i a Catalunya, les associacions i clubs esportius sense anim de lucre que practiquen les activitats subacuatiques: • Busseig amb escafandra • Busseig en apnea (“snorkeling”) • Pesca submarina a pulmó lliure • Fotografia i video submarí. • D´altres activ: apnea, natació amb aletes,hockey,…

 3. Federació espanyola/catalana d´activitats subaquatiques. • 19 Federacions autonòmiques • Vora de 1000 clubs arreu de l´estat, 200 a Catalunya. • 70.000 federats • A Palamós: club Skaphos sub (500 federats, campións de Catalunya i Espanya de diverses disciplines a 2006- 2008)

 4. FEDAS-FECDAS EL NOSTRE OBJECTIU • Promocionar les activitats subaquàtiques en un equilibri adient amb l’entorn natural. • Difondre les nostres activitats i fer-les entenedores per a l’entorn social. • Col·laborar, des del nostre ampli coneixement i experiència sobre l’entorn marí, amb les administracions, en una adequada gestió dels recursos naturals. • Defendre la nostres disciplines de falses imputacions fetes des de la ignorància o l’interès econòmic-polític.

 5. Parcs i espais protegits al medi marí català (I): • Illes Medes: activitats subaquatiques subjectes a cuota, regim de concessions. Pesca, esportiva o professional, prohibida. • Cap de Creus: llei base: pesca esportiva permesa, excepte reserves integrals (3) i zones protecció (3). Pesca professional i amb canya permesa a les (3) zones de protecció. Campionats: prohibits a tot el parc (de Roses a Port de la Selva). Reste activitats subaquatiques pendent “pla usos”

 6. Parcs i espais protegits al medi marí català (II) • Reserva Ses Negres (Begur): prohibides totes les activ. Subaquatiques (reserva integral amb finalitat investigació) pero…..solicitud per organitzar visites guiades subaquatiques cobrant !!!!! • Reserva Masia Blanca (Torredembarra): idem anterior, amb gestió exclusiva delegada a Centre de Busseig (Ministeri Medi Ambient, Rural i Marí….).Port Comarruga inclós a l´ambit del parc…..!!!

 7. Parcs i espais protegits al medi marí català (III) • Les “noves” iniciatives: • Illes Formigues (Costa de Palamós - Palafrugell) • Els Ullastres (Costa de Palafrugell) • Costa del Montgrí (Estartit-L´Escala) • Punta Sant Elm (Sant Feliu Guixols)

 8. LA POSICIÓ DE FEDAS I FECDAS SOBRE LA CREACIÓ DE ZONES DE RESERVA EN EL MEDI MARÍ : • CAL AFAVORIR LA SEVA CREACIÓ, COM MECANISME DE preservació de la sostenibilitat del medi marí. • CAL fer-les compatibles amb la presència de l’home, per gaudir-les i educar en el respecte en les generacions futures. • CAL regular-les mitjançant PLANS D’USOS el més efectius, racionals i possibles (adaptats als mitjans amb què es compti). • CAL gestionar-les des d’un adequat coneixement de l’impacte sobre el medi marí de les diferents activitats i aprofitant el coneixement existent sobre el medi, MÉS ENLLÀ D’AFIRMACIONS RADICALS O INTERESSADES O SENSE CAP RIGOR CIENTÍFIC. • CAL evitar-les quan el model de regulació no s´adapta a la realitat de l´entorn socio- econòmic de la comarca.

 9. Les Reserves Marines del Ministeri de Medio Ambiente, Rural y Marino: • OM: Regulacion del acceso y el ejercicio de actividades en las reservas marinas. (marco para propuesta de Proyectos anteriores) • R.M. Islas Columbretes (Castellon). • R.M. Isla de la Palma (Canarias). • R.M. Cabo de Gata-Nijar (Almeria). • R.M. y de pesca de Isla de Alborán. • R.M. punta de la Restinga-Mar de las calmas (isla de El Hierro). • R.M. isla de La Graciosa- islotes del Norte de Lanzarote. • R.M. de Masía Blanca (El Vendrell-Tarragona). • (2007-2008) RM Cala Ratjada (Mallorca) • (2009) RM Illes Formigues (de Cap Sant Sebastià a Torre Valentina)

 10. Les reserves del Ministeri: • Fins Masía Blanca + localitzades a zones aillades, allunyades de nuclis de població significatius (Alborán, Columbretes,..) + focus a zones on pesca professional artesanal és base de la economia local (Illa Graciosa, I.la Palma,..) • Masía Blanca: el propi Mº es planteja continuitat. • Cala Ratjada: conflicte obert amb usos turistics i govern balear. • Illes Formigues: espai marí amb concentració d´usos nautics turístics recreatius dels més alts de l´estat !

 11. Les regulacions afectan molts més ámbits en projectes recents: • No fondeig, navegació, busseig autònom, snorkeling, bany, …en zones RIntegral • Fondeig (i, per tant, bany) limitat a pocs punts concrets. • Fortes restriccions (quotas diaries, planificació a setmana vista, ..) a busseig autònom en reste de la Reserva. • Solicituds autorizació trimestral per activitats permeses • Avis obligatori previ d´activitat autoritzada a la zona • Pesca esportiva prohibida o limitada a 2 dies setmana per algunes modalitats. • “Ignora” activitats sub particulars: normes que només regulan activitat colectiva – patró sempre a la barca - …

 12. Exemple Cala Ratjada • OM inicial 2007prohibeix: + snorkeling + pesca sub i concursos + pesca esportiva + navegació i fondeig = bany a RI y zones sense boies + busseig amb botelles amb quotes diaries per centres / sin % particulares – clubs. • OM 2008 “corretgeix sota pressió” • Ok snorkeling • Manté prohibició • Ok dimarts, dijous i festius • Ok, excepte zona RIntegral. • 20% per particulars, pero manté nº limitat d´immersions diaries i només a punts pre-establerts.

 13. La realitat socio econòmica que rodeja la zona del projecte de nova reserva: • Població: 50.000 habitants, sense 2ª residencia. • Turisme, activitat econòmica principal • Altissima activitat nautica,recreativa i esportiva que forma part de la cultura local, pero també generada pel turisme i 2ª residencia. • 4 ports nautics i dues zones de fondeig amb més de 996 a l´hivern, només als 2 ports de Palamós. • Més de 20 clubs i 13 centres de busseig amb activitat periòdica a la zona. • Forta tradició de pesca esportiva. • Activitats que mouen el comerç, sector nautic (venda, manteniment), esports, botigues de busseig i pesca recreativa, hosteleria, restauració, 2ª residencia,… • 68 unitats de pesca artesanal a la Confraria de Palamós, 36 embarcacions amb base a Palamós i NOMES 16 d´elles amb activitat assidua a l´espai de la reserva projectada.

 14. L´opinió de FEDAS – FECDAS : • Per qué donar preferencia econòmica via Reserva Marina, al sector pesquer artesanal que suposa actualment menys d´un 5% de l´activitat econòmica de la comarca? …si això limita significativament l´us d´esbarjo de la població local i els sectors vinculats al turisme i 2ª residencia! • Potser la costa de Palamós no és el lloc adient per una Reserva Marina! • Reserva o Reservat??