slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ole Brun Madsen Professor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ole Brun Madsen Professor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Ole Brun Madsen Professor - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Projects: Communication Networks & Distributed Application Engineering Network Planning & Management. Institute of Electronic Systems. Ole Brun Madsen Professor. Henrik Schiøler Associate Professor. Ramjee Prasad Professor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ole Brun Madsen Professor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projects:Communication Networks &Distributed Application EngineeringNetwork Planning & Management

Institute of Electronic Systems

Ole Brun Madsen

Professor

Henrik Schiøler

Associate Professor

Ramjee Prasad

Professor

slide2

Projekter: 8. semFull Service Wireless IP Network

Forslagsstiller: Jens Jakobsen (j.jakobsen@ieee.org)

Over en årrække ønskes der udviklet et fuldt funktionsdueligt offentligt IP baseret trådløst netværk. Gennem det trådløse netværk er det muligt for

brugere at etablere forbindelse enten til det offentlige Internet, eller evt. direkte til brugerens virksomheds intranet. Derforuden er det også muligt at koble op til tjenester som stiller særlige krav om tjenestekvalitet (Quality of Service) til nettet.

slide3

Projekter: 8. sem Full Service Wireless IP Network

 • Der er følgende hovedkrav til netværket:
 • Netværket skal understøtte tjenester med forskellige krav til Quality of Service. Konkret skal det være muligt at supportere følgende tjenester:
  • Traditionelle datatjenester som f.eks web browsing og e-mail over det offentlige Internet.
  • Telefoni og videokonference tjenester
  • Broadcast radio og TV transmission
  • Hårde sandtidssystemer som det f.eks. kendes indenfor processkontrol.
 • Rig mulighed for overvågning og kontrol af systemet
 • Det skal være muligt at generere statistikker over systemets ydelse (Performance management)
 • Det skal herunder være muligt at overvåge pakkefejlrater, transmissions delay og throughput.
slide4

Projekter: 8. sem Full Service Wireless IP Network

Delprojekter:

Adgangskontrol og provisionering af brugere på trådløst IP net.

Opsamling af forbrugsdata på trådløst IP net

Overvågning af servicekvalitet på trådløst IP net.

slide5

Projekter: 8. sem

 • Tjeneste kvalitets garanti (Service Level Agreement) (4)
  • Undersøg mulighederne for at fastlægge parametre til måling af tjeneste kvalitet for tjenester der leveres af multi-platforms netværk. Parametrene skal kunne måles og rapporteres til omkostninger der er rimelige i relation til prisen på tjenesten, samtidig med, at de skal være meningsfulde for brugere af tjenesten.
 • Trafik monitering (5)
  • Undersøg mulighederne for at fastlægge parametre til måling af netværks trafik (volumen, trafikmønstre etc.) for udvalgte tjenester. Parametrene skal kunne måles og rapporteres som led i en løbende udbygningsstrategi for den pågældende tjeneste.
 • Tjeneste oprettelse (Service Provisioning) (6)
  • Undersøg og beskriv systemer til automatisk oprettelse af tjenester, der leveres på multi-platforms netværk (alene på grundlag af indtastning i kunde-ordre-system).
slide6

Projekter: 8. sem

Modellering af Multi Service Netværk (7.1)

I et Multi Service Netværk tilbydes tjenester i flere forskellige kvaliteter. Man taler i fagsproget om QoS eller Quality of Service. Naturligvis afhænger den kvalitet man efterspørger af den distribuerede applikation, man agter at anvende nettet til.

Eksempelvis stiller man ikke så præcise krav til pålidelighed, båndbredde og svartider, hvis man kun anvender nettet til WEB surfing. Her kunne kravene typisk formuleres ved at man kan acceptere højst 1 dag pr. måned uden adgang p.g.a. fejl samt at båndbredden skal være høj nok til, at sider med f.eks. billed materiale ikke må tage for lang tid, at hente hjem.

Svartider på små filer skal bare for det meste være så man ikke kan nå at hente en kop kaffe inden man får svar. Anderledes forholder det sig med f.eks. IP baseret voice. Hvis ikke man kan acceptere store buffere eller lange starttider vil, der være klare krav til end to end transmissionstiden for hver enkelt pakke.

Problemet bliver endnu tydeligere, hvis man taler telefoni, hvor der er præcise krav til delay p.g.a. dets klare negative effekt på dialogkvaliteten. Herudover kan langt delay telefonsystemer give anledning til akustisk tilbagekobling, igen med negativ effekt på samtalekvaliteten.

projekter distributed application engineering

Projekter: Distributed Application Engineering

 • Communicating Collaborative Robots:
 • The idea of robotic workers to assist in trivial, tiresome and even dangerous working tasks dates far back in history.
 • In industry robots are traditionally considered highly flexible but stationary mechanical manipulators performing pre-programmed tasks.
 • Flexibility is in industry the major advantage of robots over traditional mechanical automata whereas automata most often outperform robotic solutions in high volume production.
projekter distributed application engineering1

Projekter: Distributed Application Engineering

 • Ad-Hoc Networking:
 • Thoughts on 4 th. generation mobile communication systems include the use of ad hoc networks, where a large population of mobile communication units participate in a common communication infrastructure offering relay services to the community in return for recieved communication services.
 • In populations of mobile robots ad hoc networking seem unavoidable in order for the robot population to perform in dynamically changing environments.
 • Different basic wireless transmission technoloogies for ad hoc networking are investigated with current focus on the Bluetooth technology and especially the scatternet part of the standard, which has until recently remained only loosely specified.
 • Network formation and maintenance, QoS aware routing, admission control, capacity management, handover and interpiconet scheduling is studied both analytically, in simulation and in working scatternet laboratory setups.
projekter distributed application engineering2

Projekter: Distributed Application Engineering

 • Traffic and Network Modelling in Industrial Real Time Networks:
 • In industrial control systems as well as in a variety of other distributed systems temporal properties of the communication infrastructure are of vital importance.
 • Various dedicated technologies exist in the shape of field busses and real time networks with different properties in the time domain mainly due to different traffic arbitration protocols.
 • Deterministic and probabilistic network and traffic modelling methodologies are applied to application case studies and network technologies such as marine control systems with token based arbitration and Multi Service Networks on the WAN level with ATM switching and results are supported by simulation and real life verification.
slide12

Projekter: Network Planning & Management

Langsigtet Strategi- og Udviklingsplan for Brønderslev Kommunes IT infrastruktur.

Der ønskes udarbejdet en langsigtet Strategi og Udviklingsplan for IT infrastrukturen i Brønderslev kommune, set i perspektiv af kommunens forskellige interessenter i IT infrastruktur.

Interessenterne kan opdeles i Kommunens Institutioner, Erhvervslivet og Antenneforeninger, Private Borgere o.l.)

slide13

Projekter: Network Planning & Management

 • Analysen skal bl.a. omfatte vurderinger af:
  • - kommunens aktuelle status (kendte faktuelle forhold)
  • - udviklingspotentialet for infrastruktur.
  • - generelle udviklingstendenser andre steder i ind- og udland.
  • - nye anvendelsesområder og -muligheder.
  • - aktuelle og forventede teknologiers anvendelighed.
  • - sikkerhedsaspekter (forsyningssikkerhed, QoS)
  • - mulige tværkommunale samarbejder (offentlig, erhverv).
  • - eksisterende leverandørers planer for området.
 • Der skal på basis af analysen opstilles forslag til formulering af en målsætning for kommunens udvikling som helhed, opdelt i et antal udviklingstrin.
 • Mulighederne for at opdele den samlede IT infrastruktur i en række delnet (fysiske eller logiske)
 • skal vurderes.
slide14

Projekter: Network Planning & Management

Design.

Design delen omfatter forslag til en række strategiske tiltag, der på kortere og længere sigt må anses for nødvendige for at planens målsætning kan realiseres bedst muligt.

Strategiske tiltag kan være direkte (forslag om udarbejdelse af logisk- og fysisk netplan, formulering af rørpolitik etc.) eller indirekte (forslag om uddannelse, udvikling af analyse- og håndteringsværktøjer etc.)

Implementering.

Der opstilles en konkret handlingsplan for den kommende periode (kortere sigt)

Der udvælges et eller flere strategiske tiltag til nærmere beskrivelse.

Resultatet tænkes at kunne indgå f.eks. som grundlag i en udbudsforretning.

slide15

Projekter: Network Planning & Management

Test.

Planen forelægges kommunens interessenter til vurdering/godkendelse.

Der kan evt. foretages en sammenligning med den udviklingsplan KMD Netbroker udvikler i samme periode, og den strategi- og udviklingsplan, der udarbejdes i Region Aalborg regi)

På basis af kommentarerne sammenfattes et forslag til revision af Planen

Andet

Der må i projektet gerne tænkes på mulighederne for at elementer i planen kunne danne basis for et eller flere afgangsprojekter. (Udvikling af et net til tekniske anvendelser, analyse og planlægningsmetoder, modelværktøjer etc.)

Jens Søltoft, Brønderslev kommune, kontaktperson.