slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Преговори о чланству Републике Србије у ЕУ у области политике животне средине PowerPoint Presentation
Download Presentation
Преговори о чланству Републике Србије у ЕУ у области политике животне средине

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Преговори о чланству Републике Србије у ЕУ у области политике животне средине - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Преговори о чланству Републике Србије у ЕУ у области политике животне средине. д р Владимир Међак , Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије. Београд, 21.10.2013. године. Карактеристике приступних преговора.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Преговори о чланству Републике Србије у ЕУ у области политике животне средине' - field


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Преговори о чланствуРепубликеСрбије у ЕУ у областиполитикеживотнесредине

др ВладимирМеђак,

Канцеларија за европскеинтеграције

ВладеРепубликеСрбије

Београд, 21.10.2013. године

slide2
Карактеристике приступних преговора
 • Прилагођавање правилима функционисања – преговори или прилагођавање?
 • Највећи део преговора је реформски посао који се ради код куће а не у Бриселу
 • Преговори се воде са државама чланицама а не са Европском комисијом (она је посредник и неопходно је прво њу убедити у свој став)
 • Државе чланице ЕУ преговарају међу субом током приступних преговора
 • Преговори имају две димензије: техничку и политичку
slide3
О чему се воде преговори?
 • Услов за ступање у чланство ЕУ - прихватање свих права и обавеза на којима се заснива ЕУ и институционални оквир који је чини.
 • Држава кандидат прихвата правне тековине ЕУ у постојећем облику и прилагођава се правном, економском и друштвеном систему ЕУ, а преговарају се услови и модалитети приступања државе кандидата том систему.
 • Прелазни периоди - додатни временски периоди за потпуно усклађивање националног законодавства са правним тековинама ЕУ у одређеном подручју и након приступања ЕУ (временски и садржајно ограничени).
 • Прелазнироковиили изузећа од примене - могу бити затражени за области у којима, утренуткуприступањаЕвропскојунији, нећепостојатидовољаннивоприпремљености за њиховопотпуноусклађивање и примену
slide4
О чему се воде преговори?
 • Временски период у коме ће се вршити преговори зависи од:
  • времена за које ће држава кандидат бити спремна да у потпуности поштује обавезе из чланства у ЕУ;
  • спремности Европске уније за прихватање нове државе чланице.
 • Евентуални прелазни периоди ће бити дефинисани у зависности од периода у коме ће држава кандидат бити “унутрашње” спремна за поштовање обавеза из чланства
slide5
Услови за прелазне рокове:
 • Временско и предметно ограничење
 • Праћен планом са јасно дефинисаним фазама спровођењаacquis (on-going, detailed and budgeted plan for alignment)
 • У областима повезаним са функционисањем унутрашњег тржишта мере морају бити брзе и прелазни рокови кратки и малобројни;
 • Не може укључивати измене у односу на правила и политике Уније, ометати њихово функционисање, или водити ка значајном ометању конкуренције
 • Само постојеће инсталације могу бити убухваћене
slide6
Карактеристике приступних преговора
 • Ништа није договорено док све није договорено
 • Сва поглавља се привремено затварају и могу бити поново отворена
 • Неопходан јак политички консензус у Србији да би преговори били завршени
 • Еволуција преговарачког процеса:
  • Критеријуми за чланство (Копенхагенски критеријуми) -1993
  • Увођење мерила (BENCHMARK) - 2006, и додатно 2012
  • SKRINING – све значајнија фаза процеса (2006)
  • Рани фокус на “тешка” поглавља - (2011), 23, 24 и посебно за Србију 35 (КиМ)
slide7
Фазе у процесу преговора: почетак
 • Одлука Европског савета о почетку приступних преговора (28. јун 2013)
 • Савет усваја Преговарачки оквир (NEGOTIATING FRAMEWORK)који дефинише принципе, суштину и процедуре вођења преговора – децембар 2013?
 • Одржавања Међувладине конфенренције – Intergovernmental conference (IGC) – најаксније јануар 2014
  • ЕУ представља Преговарачки оквир
  • Србија представља Општу преговарачку позицију
slide8
Фазе у процесу преговора: Скрининг
 • Скрининг – аналитички преглед законодавства (SCREENING):
  • Септембар 2013-март 2015
  • Експланаторни ПГ 27: 7-11 јул 2014
  • Билатерални ПГ 27: 17-21 новембар 2014
 • Извештај о скринингу(SCREENING REPORT)– документ Европске комисије
 • Исход скрининга(OUTCOME OF THE SCREENING )– документ Савета:
  • Отварање поглавља моментално ИЛИ
  • Одређивање мерила (BENCHMARKS) за отварање поглавља (Хрватска имала 23 мерила у 11 поглавља)
 • Европска комисија прави – Извештај о испуњавању мерила (REPORT ON FULFILMENT OF BENCHMARKS (OPENING BENCHMARKS ASSESSMENT))
slide9
Фазе у процесу преговора:Отварање поглавља
 • Држава кандидат предаје Преговарачку позицију(NEGOTIATION POSITION)
 • Европска комисија припрема Нацрт заједничке позиције ЕУ(DRAFT COMMON POSITION - DCP) – са мерилима за затварање поглавља (Хрватска имала 104 мерила)
 • Заједничку позицију ЕУ (COMMON POSITION - EUCP)усваја Савет
 • Оджава се састанак Приступне конференције где се формално отвара поглавље
slide10
Фазе у процесу преговора: ПРЕГОВОРИ
 • Техничке консултације са Комисијом
 • КОНСУЛТАЦИЈЕ са председавајућом државом и другим чланицама ЕУ
 • Држава кандидат даје додатна појашњења
 • Држава кандидат даје допуну преговарачке позиције (ADDENDUM TO NEGOTIATING POSITION)
 • Редовни извештаји Комисија
 • Разматрају државе чланице које све више прате стање у држави кандидату
slide11
Фазе у процесу преговора: Затварање поглавља
 • Европска комисија – Извештај о испуњености мерилаза затварање поглавља (REPORT ON FULFILMENT OF BENCHMARKS)
 • Европска комисијаприпрема НАЦРТ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЗИЦИЈЕ ЕУ (DCP)
 • Државе чланице разматрају Нацрт
 • Савет усваја ЗАЈЕДНИЧКУ ПОЗИЦИЈУ ЕУ (EUCP)
 • Одржава се приступна конференције – Привремено затварање поглавља
slide12
Фазе у процесу преговора:Завршни преговори
 • Комисија даље прати усклађивање, два пута годишње припрема извештај (UPDATE)о напретку држава у привремено затвореним поглављима
 • Уврђивање датума уласка државе кандидата у ЕУ – пред сам крај преговора
 • Коначна приступна конференција:
  • Затварање свих поглавља
 • 6 месеци после – потписивање Споразума о приступању
 • 18 месеци касније – приступање ЕУ
slide13

Фазе у процесу преговора: ФАЗА ПРИСТУПАЊА

 • Потписивање приступног уговора (ACCESSION TREATY)
 • Приступни члан са статусом “Активног посматрача” – accession state
 • Ратификација
 • Комисија представља – коначни извештај о спремности
 • УЛАЗАК У ЧЛАНСТВО (датум дефинисан Споразумом о приступању)
slide14
Структурамеханизма за координацијупроцеса приступања
slide15

35 преговарачких група

 • 1) Преговарачка група за кретање роба
 • 2) Преговарачка група за кретање радника
 • 3) Преговарачка група за пословно настањивање и слободу пружања услуга
 • 4) Преговарачка група за слободно кретање капитала
 • 5) Преговарачка група за јавне набавке
 • 6) Преговарачка група за право привредних друштава
 • 7) Преговарачка група за право интелектуалне својине
 • 8) Преговарачка група за конкуренцију
 • 9) Преговарачка група за финансијске услуге
 • 10) Преговарачка група за информационо друштво и медије
 • 11) Преговарачка група за пољопривреду и рурални развој
 • 12) Преговарачка група за безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања
 • 13) Преговарачка група за рибарство
 • 14) Преговарачка група за транспорт
 • 15) Преговарачка група за енергетику
 • 16) Преговарачка група за порезе
 • 17) Преговарачка група за економска и монетарна питања
 • 18) Преговарачка група за статистику
 • 19) Преговарачка група за социјалну политику и запошљавање
 • 20) Преговарачка група за предузетништво и индустријску политику
 • 21) Преговарачка група за трансевропске мреже
 • 22) Преговарачка група за регионалну политику и координацију структурних инструмената
 • 23) Преговарачка група за правосуђе и основна права
 • 24) Преговарачка група за питања правде, слободе и безбедности
 • 25) Преговарачка група за науку и истраживање
 • 26) Преговарачка група за образовање и културу
 • 27) Преговарачка група за животну средину
 • 28) Преговарачка група за заштиту потрошача и заштиту здравља
 • 29) Преговарачка група за царинску унију
 • 30) Преговарачка група за економске односе са иностранством
 • 31) Преговарачка група за спољну, безбедносну и одбрамбену политику
 • 32) Преговарачка група за финансијски надзор
 • 33) Преговарачка група за финансијска и буџетска питања
 • 34) Преговарачка група за институције
 • 35) Преговарачка група за остала питања
slide16

Области Преговарачке групе 27

 • Хоризонталнозаконодавство
 • Климатскепромене и квалитетваздуха
 • Управљањеотпадом
 • Заштита и управљањеводама
 • Заштитаприроде
 • Контролаиндустријскогзагађења и управљањеризиком
 • Генетичнимодификованиорганизми
 • Хемикалије
 • Заштитаодбуке
 • Шумарство
 • Цивилназаштита
slide17

Преговарачка група 27

Општа документа за вођење преговора:

 • Одлука о оснивањуКоординационогтела за процесприступањаРепубликеСрбијеЕвропскојунији; Сл. гласник 84/2013
 • Закључак о процесу спровођења аналитичкогпрегледа и оценеусклађеностипрописаРепубликеСрбијесаправнимтековинамаЕвропскеуније и њиховеимплементације (скриниг); Сл. гласник 84/2013
 • Закључак о поступкуизрадепреговарачкихпозиција у процесупреговора о приступањуРепубликеСрбијеЕвропскојунији. Сл. гласник 84/2013
slide18

Преговарачка група 27

Основна документа за вођење преговора у ПГ 27:

 • Национална стратегија Републике Србије за апроксимацију у области животне средине – децембар 2011
 • Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ 2013-2016 (НПАА) – фебруар 2013
slide19

Преговарачка група 27

 • Експланаторни скрининг ПГ 27: 7-11 јул 2014
 • Билатерални скрининг ПГ 27: 17-21 новембар 2014
 • Групу ће водити ДС Дејан Новаковић, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
 • уређује и руководи радом ПГ
 • чланови представници институција које припремају или спроводе прописе у датој области (Одлука о оснивањуКоординационогтела за процесприступањаРепубликеСрбијеЕвропскојунији)
slide20

Преговарачка група 27

 • до сада организовано праћење експланаторног скрининга за ПГ 23, 24 и 32, преко Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • Консултовање ОЦД у изради преговарачке позиције предвиђено. (Закључак о поступкуизрадепреговарачкихпозиција у процесупреговора о приступањуРепубликеСрбијеЕвропскојунији, тачке 4 и 5)
 • Модалитет треба још прецизирати (време и обим)
slide21

Корисни линкови

Канцеларија за европске интеграције:

www.seio.gov.rs

Евроним: http://prevodjenje.seio.gov.rs/evronim/

EUR-lex:

http://eur-lex.europa.eu/

Summaries of EU legislation:

http://europa.eu/legislation_summaries/

Европска комисија:

http://europa.eu/