encik mohd jamal ali bahagian sumber manusia jabatan pendaftar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENCIK MOHD JAMAL ALI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENCIK MOHD JAMAL ALI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ENCIK MOHD JAMAL ALI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. ENCIK MOHD JAMAL ALI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN). UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. TAFSIRAN PELANTIKAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENCIK MOHD JAMAL ALI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR' - fidelio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
encik mohd jamal ali bahagian sumber manusia jabatan pendaftar

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

ENCIK MOHD JAMAL ALI BAHAGIAN SUMBER MANUSIAJABATAN PENDAFTAR

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM

(PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN)

slide2

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

TAFSIRAN PELANTIKAN

Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam secara tetap, sementara atau kontrak, termasuklah pelantikan kali pertama dan pelantikan seorang pegawai yang sedang berkhidmat di dalam mana-mana skim perkhidmatan

slide3

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

(4) Pegawai yang telah dibersarakan atas sebab kesihatan boleh dilantik semula jika disahkan sihat dan berkeupayaan melaksanakan tugasnya dengan memuaskan oleh Lembaga Perubatan

PROSES PELANTIKAN

 • Semua pelantikan dalam
 • perkhidmatan awam hendaklah
 • mengikut skim perkhidmatan yang
 • sedang berkuat kuasa pada masa itu

(5) Pegawai sedang berkhidmat

boleh dilantik ke suatu jawatan

dalam skim perkhidmatan lain jika

mematuhi syarat skim perkhidmatan

(2) Warganegara Malaysia melainkan

atas kepentingan negara dibenarkan

secara kontrak

(3) Pegawai tetap yang telah meletakkan jawatan tidak boleh dilantik semula

(6) Pegawai yang telah ditamatkan perkhidmatan / dibuang kerja tidak boleh dilantik semula.

slide4

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Telah disahkan dalam skim perkhidmatan terdahulu sebelum dilantik ke dalam skim perkhidmatan yang lain boleh kembali ke dalam skim perkhidmatan terdahulu apabila gagal disahkan ke dalam skim perkhidmatan yang lain itu dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kuatkuasa pelantikannya ke dalam skim perkhidmatan yang lain.

KEMBALI KE

DALAM

PERKHIDMATAN

TERDAHULU

 • Jika ada kekosongan, kegagalan untuk disahkan bukan atas sebab kelakuan yang tidak memuaskan
 • Persetujuan Universiti
slide5

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

DIIKLANKAN DALAM AKHBAR HARIAN BERBAHASA MELAYU

ALAMAT KE MANA

PERMOHONAN PATUT

DIKIRIMKAN

NAMA & TARAF JAWATAN

TATACARA

PENGAMBILAN

NAMA SKIM

PERKHIDMATAN

TARIKH TUTUP

PERMOHONAN

TARAF

KEWARGANEGARAAN

MAKLUMAT GAJI

KELAYAKAN AKADEMIK

& KELAYAKAN LAIN

slide6

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Jumlah jawatan kosong yang

perlu diisi

Jumlah calon simpanan yang

dikehendaki

MAKLUMAT PERJAWATAN

Syarat khas

Tugas & tanggungjawab jawatan

yang kosong itu

Pindaan kelayakan atau apa-apa

syarat perlu mendapatkan

kelulusan JPA

slide7

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 • PERMOHONAN DARIPADA PEGAWAI YANG
 • SEDANG BERKHIDMAT :
 • Hendaklah dikemukakan melalui Pendaftar

* Jika atas talian perlu juga di maklumkan

 • TAWARAN PELANTIKAN :
 • Tawaran pelantikan kepada calon yang berjaya

melaui Ketua Jabatan dan hendaklah juga

memaklumkan kepada calon yang tidak berjaya

slide8

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Membuat akuan berkanun - tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah, tidak pernah dibuang kerja, bukan penagih dadah, tidak memiliki kewarganegaraan asing, bukan seorang bankrap, menandatangani Surat Aku Janji

PERMULAAN

PERKHIDMATAN

Tawaran boleh dibatalkan jika tidak sihat / tidak patuhi syarat

Diperiksa &

diperakui sihat

slide9

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

KJ hendaklah menghantar kepada Pendaftar surat setuju terima tawaran pelantikan dan tarikh calon itu melapor diri untuk bertugas.

Tarikh pelantikan:

> tarikh melapor diri

> tarikh pelantikan tetap bagi pegawai sementara ialah pada tarikh Jawatankuasa Pemilih bermesyuarat dan meluluskan pelantikan tetap.

slide10

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

TEMPOH PERCUBAAN : 1 - 3 TAHUN

 • SYARAT PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
 • Telah memenuhi semua syarat atau apa-apa syarat lain
 • Ketua Jabatan kemukakan perakuan dalam tempoh satu bulan dari tarikh pegawai didapati layak bagi pengesahan
 • Jika Ketua Jabatan gagal kemukakan, pegawai boleh memohon kepada Pendaftar untuk disahkan
 • Pendaftar minta KJ berikan sebab borang tidak dikemukakan. Kes ini dibawa ke Jawatankuasa Pengesahan Dalam Perkhidmatan.
slide11

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

 • Tempoh percubaan boleh dilanjutkan dengan atau tanpa denda
 • Pegawai yang tidak disahkan dalam perkhidmatan dalam tempoh ditetapkan hendaklah mengemukakan permohonan pelanjutan tempoh percubaan kepada Pendaftar dalam tempoh tiga (3) bulan selepas tamat tempoh percubaannya
 • Ketua Jabatan hendaklah dengan segera memperakukan permohonan itu dan menyatakan sebab pegawai tidak disahkan
 • Syor Ketua Jabatan sama ada pelanjutan boleh diberi atau tidak, jika patut diberi, denda atau tidak
 • Maklumat perkhidmatan yang dikemaskini
slide12

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 • 6. Senarai peperiksaan yang telah diduduki, tarikh dan keputusan peperiksaan
 • 7. Tempoh percubaan akan dilanjutkan jika ada alasan munasabah
 • 8. Hanya boleh lanjut tidak melebihi 2 tahun
 • 9. Tarikh pengesahan dalam perkhidmatan yang berjaya menyelesaikan tempoh percubaan asalnya atau yang dilanjutkan ialah pada hari pertama selepas tarikh pegawai itu mematuhi semua syarat yang ditetapkan
 • Keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pengesahan Dalam Perkhidmatan perlu disampaikan kepada pegawai dalam tempoh 1 bulan dari tarikh keputusan.
 • Pegawai dianggap berada dalam percubaan sehingga disahkan oleh pihak Universiti, walaupun pegawai itu telah mematuhi semua syarat yang ditetapkan bagi pengesahan dalam perkhidmatan itu
slide13

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Tidak layak mendapat pergerakan gaji tahunan semasa tempoh pelanjutan dengan denda

Hilang kekananannya bagi tempoh yang sama dengan tempoh pelanjutan

Diubah tarikh pergerakan gajinya mengikut tarikh pengesahannya berkuatkuasa

KESAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

DENGAN DENDA

kekananan

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

KEKANANAN

KAEDAH PENETAPAN KEKANANAN

 • Gred lantikan – mengikut tarikh pegawai itu dilantik secara tetap
 • Gred kenaikan pangkat – mengikut tarikh pegawai itu menyandang gred itu

* Jika dua atau lebih pegawai dilantik/dinaikkan pangkat pada tarikh sama, kekananan pegawai itu disifatkan sebagai sama.

slide15

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Kekananan pegawai yang kembali ke skim terdahulu

 • hilang selama tempoh pegawai itu berada di luar skim

Kekananan pegawai yang diberikan CTG

 • Pegawai yang diberikan CTG, selain Cuti Belajar Tanpa Gaji hilang selama tempoh bercuti itu
slide16

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

APAKAH TAFSIRAN KENAIKAN PANGKAT?

 • Peningkatan secara hakiki dari satu gred ke suatu gred yang lebih tinggi dalam perkhidmatan yang sama dengan kelulusan Jawatankuasa Kenaikan Pangkat.
 • Kenaikan pangkat berlaku bila kakitangan bertukar ke jawatan yang lebih tinggi, melibatkan pertambahan tanggungjawab dan perubahan kedudukan dalam organisasi.
tujuan kenaikan pangkat

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

TUJUAN KENAIKAN PANGKAT
 • Mengiktiraf prestasi dan sumbangan pegawai kepada organisasi
 • Mengekalkan tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, komited dan cekap.
 • Menggalakkan persaingan yang positif.
 • Memberi ganjaran kerana perkhidmatan yang cemerlang.
slide18

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

ASAS KENAIKAN PANGKAT

 • Berdasarkan merit
 • Kecekapan & Prestasi Kerja
 • Kelayakan, pengetahuan, kemahiran & pengalaman
 • Sifat-sifat peribadi
 • Kegiatan luar dan sumbangan kepada negara dan masyarakat
 • Lain-lain syarat
 • Jika ada dua (2) atau lebih pegawai - kelayakan akademik, pengalaman kerja dan kekananan.
slide19

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PENGIKLANAN

Diiklankan melalui pekeliling jabatan

Ketua Jabatan membuat perakuan pegawai yang layak

SYARAT KENAIKAN PANGKAT

 • Mematuhi semua syarat
 • Ada kekosongan (melainkan skim perkhidmatan memperuntukkan selainnya)
slide21

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

TERBUKA

JAWATAN YANG

TIDAK BOLEH

DIGUNAKAN

UNTUK KENAIKAN

PANGKAT

SEMENTARA

KUMPULAN / LATIHAN

TAMBAH SEMENTARA

JAWATAN YANG

BOLEH DIGUNAKAN

UNTUK KENAIKAN

PANGKAT

JAWATAN TETAP

YANG KOSONG

SECARA

HAKIKI

slide22

PEGAWAI YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN : SEMUA PEGAWAI TETAP, TERMASUK PEGAWAI DALAM PINJAMAN, PENSTRUKTURAN SEMENTARA / SEDANG BERCUTI,

TELAH

MENGISYTIHAR

HARTA

LULUS TAPISAN

KEUTUHAN BPR

BEBAS DARI TINDAKAN

TATERTIB & HUKUMAN

TATATERTIB

TERTAKLUK

MENCAPAI PENILAIAN

PRESTASI YANG

DITETAPKAN

MEMENUHI SYARAT

SKIM PERKHIDMATAN

MEMENUHI SYARAT

TAPISAN

MENGEMUKAKAN

PERMOHONAN

(JIKA DISYARATKAN)

TELAH MEMANGKU

(JIKA DISYARATKAN)

pegawai yang tidak boleh dipertimbangkan

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PEGAWAI YANG TIDAK BOLEH DIPERTIMBANGKAN

PEGAWAI YANG

TIDAK BOLEH

DIPERTIMBANGKAN

PEGAWAI

SEMENTARA

PEGAWAI

KONTRAK

PEGAWAI

TETAP YANG

TIDAK

MEMENUHI

SYARAT

PEGAWAI YANG

MASIH BERADA

DI DALAM TEMPOH

LARANGAN KERANA

DIKENAKAN

TINDAKAN

TATATERTIB

slide25

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Menyembunyikan maklumat tentang kesihatan

Tidak tandatangan

Aku Janji

Gagal tapisan berkenaan

Membuat akuan palsu dalam akuan berkanun

Memalsukan dokumen

PENAMATAN PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN

slide26

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PENAMATAN PEGAWAI YANG GAGAL DISAHKAN

Pegawai yang telah disahkan dalam skim perkhidmatan terdahulu dan dilantik ke skim perkhidmatan baru gagal disahkan, boleh dibersarakan demi kepentingan awam, jika telah diberi perjawatan berpencen

Gagal disahkan semasa tempoh percubaan yang ditetapkan, sama ada tarikh percubaan asal atau yang dilanjutkan

slide27

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Pegawai yang dilantik selain pelantikan tetap, mengikut syarat pelantikan / 30 hari sebelum perletakan jawatan berkuatkuasa / sebulan gaji sebagai ganti notis

Pegawai telah disahkan jawatan, 90 hari / sebulan gaji

Pegawai dalam percubaan, 30 hari / sebulan gaji

NOTIS PERLETAKAN JAWATAN

slide28

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Pada hari yang berkuatkuasa selepas hari yang notis diberikan oleh pegawai itu tamat

KUAT KUASA

Perletakan jawatan yang telah berkuasa tidak boleh ditarik balik

slide29

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 • PEMENDEKAN NOTIS
 • Pegawai menyandang mana-mana jawatan dalam sesuatu badan berkanun
 • Pegawai / pasangan / anak / ibu bapa menghadapi masalah kesihatan
 • Sebab-sebab lain