inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt bart bisschops steunpunt onderwijs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt - Bart Bisschops Steunpunt onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt - Bart Bisschops Steunpunt onderwijs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt - Bart Bisschops Steunpunt onderwijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

Inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt - Bart Bisschops Steunpunt onderwijs. ONDERWIJSBELEID IN DE PROVINCIE LIMBURG. Huidige situatie. Consequenties. Nood aan focus Nood aan net- en sectoroverschrijdende dwarsverbanden Nood aan efficiëntie. Limburgse economische situatie (SALK)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt - Bart Bisschops Steunpunt onderwijs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt - Bart BisschopsSteunpunt onderwijs

  2. ONDERWIJSBELEID IN DE PROVINCIE LIMBURG Huidige situatie Consequenties Nood aan focus Nood aan net- en sectoroverschrijdende dwarsverbanden Nood aan efficiëntie • Limburgse economische situatie (SALK) • Vlaamse, Belgische, Europese context en regelgeving • Limburg, uw partner • Budgettaire beperkingen

  3. Focusdoelstellingen Onderwijsbeleid in het provinciebestuur Limburg richt zich in eerste instantie op de maatschappelijk meest kwetsbare jongeren

  4. fOCUSDOELSTELLINGEN Onderwijsbeleid in het provinciebestuur Limburg streeft naar een betere gekwalificeerde uitstroom

  5. FOCUSDOELstellingen Vanuit de doelstellingen willen we streven naar: • Duurzaamheid • Verankering in bestaande systemen • Ruimte creëren voor LABO om kleinschalig, creatief en innovatief te werken

  6. Speerpunten Steunpunt onderwijs Inzetten op taalvaardigheid in relatie tot de 2 speerpunten

  7. Speerpunten Steunpunt onderwijs Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Iedereen neemt een eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Onderwijs versterken

  8. Speerpunten Steunpunt onderwijs Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Studiekeuze Competenties Toegankelijkheid & welbevinden Onderwijs versterken

  9. Speerpunten Steunpunt onderwijs Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede COMPETENTIES & WELBEVINDEN Onderwijs versterken

  10. Speerpunten steunpunt onderwijs Cluster 1 – verzorging en huishouding Cluster 2 – Omgang met zorgvrager 2.1 Contact zoeken en leggen met de ZV/familie 2.2 Luisterbereidheid, inlevingsvermogen, empathie en privacy 2.3 Enthousiasme 2.4 Omgaan met moeilijk gedrag 2.5 Meedoen en begeleiden van activiteiten 2.6 Zelf voorbereiden en uitvoeren van activiteiten • 1.1 Voorbereidend zorgend handelen ter ondersteuning van de ADL • 1.2 Uitvoering zorgend handelen • 1.3 Nazorg zorgend handelen • 1.4 Werktempo • 1.5 Observeren • 1.6 Veilig werken • 1.7 Hygiënisch, ergonomisch, economisch, ecologisch werken • 1. 8 Belevingsgericht werken • 1.9 Zorg voor voeding • 1.10 Organisatie van het huishoudelijk werk • 1.11 Zorg voor kleding en linnen • 1.12 Kleden van de zorgvrager • 1.13 Zorg voor interieur en leefruimte

  11. Speerpunten Steunpunt onderwijs STUDIEKEUZE Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/ armoede Onderwijs versterken

  12. Speerpunten Steunpunt onderwijs Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede TOEGANKELIJKHEID Aandacht voor de meest kwetsbare jongeren ondersteuning Regionaal Overlegplatform Leren en Werken – dank aan jongeren aanwezig vanuit het voortraject PROFO Maasmechelen Onderwijs versterken

  13. Speerpunten Steunpunt onderwijs Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Lerend netwerk voor leerkrachten en studenten Meer kansen voor studenten binnen de lerarenopleiding Marc Hermans – PXL Educationlerarenopleiding Onderwijs versterken

  14. Speerpunten Steunpunt onderwijs Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Hogescholen aan het werk rond studiekeuze Eddy Exelmans – Departementshoofd KHLim lerarenopleiding BaSO Stef Van Bever – student KHLim lerarenopleiding BaSo Onderwijs versterken

  15. Speerpunten Steunpunt onderwijs Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Netwerk Leerrecht Limburg – netoverschrijdend samenwerkingsverband tussen CLB’s Limburg en onderwijs, sectoren, .. Marijke Luykx – voorzitter Netwerk Leerrecht Limburg Onderwijs versterken

  16. Speerpunten Steunpunt onderwijs Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Hoe dragen lokale besturen bij tot de versterking van onderwijs Mireille Theelen – Stad Hasselt, flankerend onderwijsbeleid Onderwijs versterken

  17. SAMENWERKEN & afstemmen met andere partners • Pedagogische begeleiding • LOOA • RTC • VDAB • Sectoren • Lokale besturen • Kenniscentra, universiteiten, hogescholen • Huizen van het kind • ... Samen komen tot 1 plan, rekening houdend met ieders eigen opdracht

  18. SLOTBESCHOUWING • Maatschappelijke uitdagingen zijn groot • Noodzaak om samen met en door het onderwijs te zoeken naar oplossingen (cfr. Onderwijsplatform op Limburgs niveau) • Noodzaak om samen te werken en af te stemmen met andere actoren en sectoren • Noodzaak aan een eigen prioriteitenkader van onderwijs, complementair en versterkend t.a.v. andere beleidsplannen (cfr. Het jeugdwerkloosheidsplan)