54 1 pravopis vyjmenovan slova
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
54 1 pravopis vyjmenovan slova

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Za vyjmenovaná slovapovažujeme skupiny slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce (tj. po B, F, L, M, P, S, V, Z) píše y (ý) – stejně tak i u slov od nich odvozených, nebo s nimi příbuzných.

54.1 Pravopis (Vyjmenovaná slova)

Poznáš, jaká vyjmenovaná slova jsou znázorněna na obrázcích?

Vyjmenovaná slova

Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová


54 2 co ji v me

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Internetová jazyková příručka:

Vyjmenovaná slova

Pravidla českého pravopisu

54.2 Co již víme?


54 3 jak si ekneme nov term ny a n zvy

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Pozor na významové rozdíly slov!!!

být (existovat) X bít (tlouct)

dobýt (zmocnit se) X dobít (baterii, zvěř)

nabýt (získat) X nabít (náboj)

Jak známo – výjimka potvrzuje pravidlo 

mlýn X mlít

54.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?

lysý (holý) X lísat se (tulit se)

býlí (plevel) X bílý (bíle zbarvený)

slepýš (plaz) X slepíš (lepidlem)

opylovat (oplodňovat pylem) X opilovat (obrousit)

my (všichni)

X

mi (mně)

pykat (za trest) X pikaná (dětská hra)

mýt (čistit) X mít (vlastnit)

výt (na měsíc) X vít (věnec)

výr (sova) X vír (krouživý pohyb)

vymýtit (vykácet)

X

vymítat (ďábla)

nazývat se (jmenovat se) X nazívat se (často zívat)

sýrový (ze sýra) X sírový (ze síry)

výskat (jásat) X vískat (někomu vlasy)


54 4 co si ekneme nov ho

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

sumýš

(„mořská okurka“)

mykat

(rozvolňování textilního

materiálu na jednotlivá vlákna)

Méně známá vyjmenovaná slova:

54.4 Co si řekneme nového?

bydlo (příbytek)

X

bidlo (tyč)

cavyky (okolky, průtahy, váhání)

kavyl (tráva)

babyka (strom,

druh javoru)

vyza

(mořská ryba)

vlys

(ozdobný pruh

na stěně)


54 5 procvi en a p klady

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Doplň i (í) / y (y) a pravopis odůvodni.

Utvoř věty s těmito homonymy.

B_l_na, bl_zký, třp_tivý, l_dé, s_pka, v_díme, v_sí, m_dlová, přem_šlet, v_tat, podz_m, v_koupit, jaz_k, V_sočina, zlozv_k, nesl_šně, nesm_rné, hm_z, us_nat, hlas_tě, bab_ka.

54.5 Procvičení a příklady

Co jsou to homonyma?

mýval X míval

byl X bil

vysel X visel

B_strákob_lkab_lakop_ty na bab_kovém_tině. Sveřepí šakali zav_lev_li na b_lý měsíc a v_ly u v_ly věnce v_ly. Hlem_žď se sm_kal po m_tině. Odp_kal si trest při hře na p_kanou. Nep_chejte holí do hub p_chavek. Vodní v_r stáhl v_ra pod hladinu i s kořistí.

Např.

Medvídek mýval je velmi čistotný.

Míval jsem doma stavebnici LEGO.

Dědeček na zahrádce vysel hrách.

Visel hlavou dolů podobně jako netopýr.

Byl tam už v půl 4.

Bil ho hlava nehlava.

Pokus se o ilustraci některé řady vyjmenovaných slov.

Kufr

Vyjmenovaná slova


54 6 n co nav c pro ikovn

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

B__lany, Špindlerův Ml__n, Nový B__džov, L__tom__šl, Zb__šek S__kora, Přib__slav, Třeb__č, Hrab__ně, P__šely, Kob__l__sy, Zb__něk, L__solaje, Vol__ně, V__sokéM__to, Kam__k, Přem__sl, B__džov, Sp__tihněv, S__chrov, V__zov__ce, V__žlovka, Ruz__ně.

Doplň i (í) / y (ý) a pravopis odůvodni.

54.6 Něco navíc pro šikovné

L_žinyjsou takové velké l_že.Brz_čkoráno šel do škol_ a ještě z_val.Slep_šslep_šovito terárium?Nel_sejse tak úl_sně.Ml_tv ml_nku není jako ml_tv ml_ně. Na hladině se vytvořil povlak z květního p_lu.Děti hlasitě v_skaly, když babičku ve vlasech v_skaly.Z v_sokév_žkybyl krásný rozhled. Větrný v_rzvedal prach do v_še.P_kyp_kyna hlavu, na babu už nehraju.

Svěrákův diktát I

Svěrákův diktát


54 7 clil

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature

mare

Listedwords

cheese

54.7 CLIL

bull

tongue

flash

wash

bat

hoof

mill

snail

owl

bag

mouse


54 8 test znalost

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Správné odpovědi:

d

b

c

c

54.8 Test znalostí

Test na známku


54 1 pravopis vyjmenovan slova

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

54.9 Použité zdroje, citace

 • Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005.

 • Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 1999.

 • Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005.

 • Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2001.

 • Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002.

 • Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002.

 • Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005.

 • Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2003.

 • http://kolesovice.webnode.cz/news/vyjmenovana-slova-minimum/ (slide 2)

 • http://www.skolskyservis.cz/shop/images/vyc303blllllllll.gif (slide 2)

 • http://hn.ihned.cz/c1-55763220-jedle-byli (slide 3)

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Myk%C3%A1n%C3%AD (slide 4)

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%BD%C5%A1 (slide 4)

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyza_velk%C3%A1 (slide 4)

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavyl (slide 4)

 • http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokumenty_osobnosti_11 (slide 6)

 • obrázky z databáze klipart


54 1 pravopis vyjmenovan slova

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

54.10 Anotace