pabowijzer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pabowijzer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pabowijzer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Pabowijzer - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Pabowijzer. De behoeften, het leereffect en gebruik van de digitale ondersteuning voor Pabo studenten en docenten. M.T.Overwijk 27 maart 2009. Inhoud. Theoretisch kader/aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag en subvragen Onderzoeksmethode Resultaten en conclusies

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pabowijzer' - ferrol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pabowijzer

Pabowijzer

De behoeften, het leereffect en gebruik van de digitale ondersteuning

voor Pabo studenten en docenten

M.T.Overwijk

27 maart 2009

inhoud
Inhoud
 • Theoretisch kader/aanleiding onderzoek
 • Onderzoeksvraag en subvragen
 • Onderzoeksmethode
 • Resultaten en conclusies
 • Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
theoretisch kader 1 2
Theoretisch kader1/2

Kritiek op de Pabo(Lockhorst et al., 2007; MOCW, 2008; Pennings et al., 2008; e.a.)

 • Competentiegericht onderwijs
  • Teveel zelfsturing en een te kleine theoretische kennisbasis
 • Te weinig dynamische leeromgeving

Advies (Noordhoff, 2007 + MOCW, 2008; Onderwijsraad, 2008; Pennings et al., 2008, e.a.)

 • Verhoging van het kennisniveau
 • Ondersteuning d.m.v. betrouwbare, (vakspecifieke) educatieve digitale content
theoretisch kader 2 2
Theoretisch kader2/2

Digitale ondersteuning kan kritiek verminderen

 • Educatief

integreren van theorie-praktijk en instructie-zelfstudiemomenten

 • Leerprocesondersteunend

leerproces reguleren, en monitoren en inzichtelijk maken van de ontwikkeling

 • Communicatief

plaats- en tijdsonafhankelijk communiceren en samenwerken

( Gomez et al., 2008; Inspectie van het Onderwijs, 2004; Lepeltak, 2007; Onderwijsraad, 2008; Ros & Wassink, 2008; Verweij et al., 2007, e.a.)

 ‘Pabowijzer’ van Noordhoff Uitgevers

onderzoeksvraag
Onderzoeksvraag

In welke mate en op welke manier voldoet de digitale ondersteuning ‘Pabowijzer’ van Noordhoff Uitgevers aan de behoeften en wensen van Pabo studenten en docenten ten aanzien van digitale ondersteuning, en zal het bijdragen aan het leerproces en de leerresultaten van Pabo studenten en de didactische werkvormen van Pabo docenten?

subvragen
Subvragen

1. In welke mate draagt ‘Pabowijzer’ bij aan het leren van Pabo studenten?

2. In welke mate heeft ‘Pabowijzer’ invloed op de didactische werkvormen van Pabo docenten?

3. Hoe staat ‘Pabowijzer’ in relatie tot de behoeften en wensen van Pabo studenten en Pabo docenten?

onderzoeksmethode instrumenten participanten

Huidige manier van leren

Behoeften aan digitale ondersteuning

Huidige didactische werkvormen

Behoeften aan digitale ondersteuning

Interview docenten voor

Landelijke online enquête

Online enquête studenten voor

N=43

N=12

N=776 + 43 = 819

Experimentele groep

Controle groep

Voortoets

Voortoets

Leereffect voortoets-natoets

Leren zonder Pabowijzer

Bestuderen Pabowijzer

Leren met Pabowijzer

Natoets

Natoets

Invloed Pabowijzer

op leereffect

Aansluiting Pabowijzer op didactische werkvormen en behoeften

Aansluiting Pabowijzer op leren en behoeften

Interview docenten na

Online enquête studenten na

N=11

N=20

OnderzoeksmethodeInstrumenten & Participanten

1. In welke mate draagt ‘Pabowijzer’ bij

aan het leren van Pabo studenten?

-Aansluiting van Pabowijzer op het leren

- Leereffect met Pabowijzer

2. In welke mate heeft ‘Pabowijzer’ invloed

op de didactische werkvormen van Pabo docenten?

3. Hoe staat ‘Pabowijzer’ in relatie tot de behoeften en wensen van Pabo studenten en Pabo docenten?

resultaten en conclusies 1 6
Resultaten en conclusies1/6

Context Pabo

Context Pabo (n=819)

 • Sterk competentiegerichte context
 • Docenten laten studenten sterk actief en productief leren
  • Integreren theorie en praktijk zowel tijdens als tussen colleges
  • Maken relaties tussen verschillende onderwerpen expliciet
 • Minder aandacht voor ondersteuning van het leerproces van studenten
 • ICT-gebruik op de Pabo (n=819)
 • ICT vooral als organisatorisch en communicatiemiddel (e-mail), en informatiebron
 • ICT wordt minder ingezet voor het ondersteunen van het leerproces
 • ICT wordt het minst ingezet voor het oefenen van praktijksituaties
 •  Gebruik ICT door docenten wordt gestimuleerd door training en een goede ondersteuningsstructuur
resultaten en conclusies 2 6
Resultaten en conclusies2/6

1. Bijdrage van ‘Pabowijzer’ aan het leren van Pabo studenten

Aansluiting van Pabowijzer op het leren (n=20)

 • Positieve bijdrage: verduidelijking, verdieping, structuur en stimulatie
 • Reguleert het leren en koppelt theorie en praktijk
  • Meeste ondersteuning: Koppeling van informatie + inzichtelijk maken van het leerproces en de leervordering

 Twee keer zo grote leerwinst met Pabowijzer (n=43)

 • Significant meer leereffect met Pabowijzer
 • Binnen de hogere kennisniveaus
 • Binnen alle leerstijlen
 • Jongere (18-21 jarige) en 1e jaars studenten
 • Studenten met een HAVO diploma
 • Rekenen-wiskunde indien men niet bekend is met het boek en drama indien men wel bekend is met het boek
 • Kort studeren (0-50 minuten)
resultaten en conclusies 3 6
Resultaten en conclusies3/6

1. Bijdrage van ‘Pabowijzer’ aan het leren van Pabo studenten

Verwachting gebruik Pabowijzer – studenten

* Gemeten op een 5-puntsschaal: 1 ‘niet’ tot 5 ‘in erg grote mate’

 • Belemmeringen:
 • Te globale samenvattingen
 • Een te weinig interactief e-book
 • Onbekendheid met functies
slide11

Resultaten en conclusies4/6

2. Invloed van ‘Pabowijzer’ op de didactische werkvormen van Pabo docenten

Aansluiting van Pabowijzer op de didactische werkvormen van Pabo docenten (n=11)

 • Sluit in positieve mate aan bij de verwachting, bestaande materialen/methoden, werk- en toetsvormen
 • Educatief gezien positieve invloed
  • Vooral kennisbron tussen de colleges
  • Ondersteunt het oefenen van praktijksituaties in negatieve mate
 • Leerprocesondersteunend gezien enige invloed
  • Toetsmogelijkheid en actieve, productieve manier van leren
  • Minder ondersteuning bij het inzichtelijk maken van relaties, probleemoplossend leren en organisatorische aspecten
 • T.a.v. communicatie en samenwerking geringe invloed
  • Forum voor docenten
slide12

Resultaten en conclusies5/6

2. Invloed van ‘Pabowijzer’ op de didactische werkvormen van Pabo docenten

Verwachting gebruik Pabowijzer – docenten (n=11)

 • Peilers voor succes:
 • Beschikbare boeken
 • Vakgebieden
 • Bronnen
 • Actualiteit
 •  Meerwaarde
slide13

Resultaten en conclusies6/6

3. Tegemoetkoming Pabowijzer gezien de behoeften en wensen van studenten en docenten

 • Optimaliseren Pabowijzer
 • Meer interactiviteit
  • Communicatie-/samenwerkingsfuncties
  • Dynamischer
   • meer linken
   • meer interactieve bronnen en verwerkingsmogelijkheden
 • Meer ondersteuning en structuur bij het leerproces
 • Meer gericht op competenties
 • Meer gericht op didactiek en praktijk
 • Docenten
 • Meer gemak voor organiserenonderwijs
aanbevelingen vervolgonderzoek
Aanbevelingenvervolgonderzoek
 • Grootschalige evaluatie van Pabowijzer
 • Relatie tussen leerstijlen, kennisniveaus, en het bieden van ondersteuning bij het leerproces
 • Digitaal verwerven van vaardigheden
 • Verschillen leereffecten vakgebieden/voorkennis theorie
 • Meerwaarde van verschillende communicatie-mogelijkheden