T rk ye de meslek ve tekn k e t m n kal tes n n ar t irilmasi h be programi
Download
1 / 51

TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İN KALİTESİNİN AR T IRILMASI HİBE PROGRAMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İN KALİTESİNİN AR T IRILMASI HİBE PROGRAMI. PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ BAŞVURU FORMU VE DİĞER DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI TESLİMİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ. BAŞVURU İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR. I. Aşama :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İN KALİTESİNİN AR T IRILMASI HİBE PROGRAMI' - ferris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T rk ye de meslek ve tekn k e t m n kal tes n n ar t irilmasi h be programi

TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI HİBE PROGRAMI

PROJE TAM BAŞVURU FORMU PAKETİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

BAŞVURU FORMU VE DİĞER DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI TESLİMİVE DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Ba vuru n doldurulmasi gereken d k manlar
BAŞVURU İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR

I. Aşama:

 • Yalnızca “Proje ön teklifi”

  OK

 • II. Aşama:

 • Hibe Başvuru Formu Kısım B

 • Ek B- Bütçe

 • Ek C- Mantıksal çerçeve

 • Diğer dokümanlar:

  • Ek F-Proje Özeti

  • Ek H-Başarı Göstergeleri

  • Ek K-Eş-finansman ve hibe bakiyesinin geçici ödemesine ait beyan ve strateji

  • Ek L-Kamu görevlilerinin projelerde çalışmasına ilişkin beyan

  • Ek M- AB formatında kilit personel CVsi


Ba vuru formu
BAŞVURU FORMU

HibeBaşvuruFormu – Kısım B. BaşvuruFormu

 • Bölüm 1 – Proje Hakkında Genel Bilgiler


Ba vuru formu1
BAŞVURU FORMU

HibeBaşvuruFormu – Kısım B. BaşvuruFormu

Bölüm 2 – Proje

Temel Kurallar:

 • Başvuru formu formatında belirtilen kurallara uymalısınız,

 • A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar boşluğu şeklinde yazılması tavsiye edilir.

 • Anlatım açık ve net olmalı. Her bölüm yeterli ayrıntıyı içermeli,

 • Lütfen tüm bölümleriboş bırakmadan doldurunuz,

 • Format sonunda yer alan kontrol listesi mutlakadoldurulmalı,

 • Başvuru sahibinin beyanı (Hibe Türkçe Başvuru Formu Bölüm 7) doldurulup ıslak imzalı hali iletilmeli,

 • Ortaklık Beyannamesi (Hibe Türkçe Başvuru Formu Bölüm 4.2) her bir ortak tarafından doldurulup, ıslak imzalı olarak iletilmeli,

 • Başvuru formunda yer alan yönlendirmelereözellikle dikkat edilmeli.


Ba vuru formu2
BAŞVURU FORMU

Bölüm 2 – Proje

 • 2.1 Proje Bütçesi, SözleşmeMakamı’ndanTalepEdilenTutarveBeklenenDiğerFinansmanKaynakları

 • Bu bölümüntam ve eksiksiz hazırlanması için Ek B- BÜTÇE’nin doldurulması gerekmektedir.

 • ÖNEMLİ!Fayda-maliyetetkinliğinin özelliklegözetilmesine dikkat ediniz.

 • ÖNEMLİ!Faaliyetlerin Bütçe’ye eksiksiz ve gerçekçi biçimde yansıtıldığından emin olunuz.

 • Projenizin toplam süresi için Bütçe şablonunun ilk sayfasını doldurunuz.

 • Maliyetlerin gerekçelerini faaliyetler ile ilişkilendirerek Bütçe şablonunun ikinci sayfasını doldurunuz.

 • Projenizin toplam süresi için Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tutarı ve diğer fon kaynaklarını Bütçe şablonunun üçüncü sayfasında belirtiniz. AVRO!!!


Ba vuru formu3
BAŞVURU FORMU

Bölüm 2 – Proje

 • 2.1 Proje Bütçesi, SözleşmeMakamı’ndanTalepEdilenTutarveBeklenenDiğerFinansmanKaynakları

 • Projebütçenizin Excel formatında alt toplamlarvegeneltoplamolarakdoğruşekildehesaplandığındaneminolunuz. Bu hususumutlaksuretlekontrolediniz.

 • Toplamlarıkesinrakamolarakifadeediniz. Yuvarlamayapmayınız. Örnek: 247.322,42 € olarakyazınız, 247.322 € olarakyazmayınız. Ondalıkkısım 2 basamaklıolarakgösterilmelidir.


Ba vuru formu4
BAŞVURU FORMU

Bölüm 2 – Proje

2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)

  • Proje ön teklifinde belirlemiş olduğunuz genel ve özel hedefleriniz, göstergeleriniz ve ulaşacağınız sonuçlar nelerdir?

  • Bunlarlailişkiliolarakprojeniz, proje ön teklifinde belirlemiş olduğunuzhedefgrupların, faydalanıcılarındurumlarını vepaydaşlarınkapasitelerininasılgeliştirecek ve hibe çağrısının hedeflerine ulaşmasında ne gibi katkıları olacak?


Ba vuru formu5
BAŞVURU FORMU

Bölüm 2 – Proje

2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)

  • Projenizin ön teklifinde tanımlanmış olan genel ve özel hedeflere, göstergeler ve sonuçlara atıfta bulunarak:

   • Amaçladığınız sonuçlara ulaşmak üzere gerçekleştireceğiniz her bir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını,

   • Bu faaliyetleri nasıl seçtiğinizi,

   • Her bir ortağınızın (iştirakçilerin ve varsa alt yüklenicilerin) faaliyetlerinizdeki rolünü belirtiniz.

  • Faaliyetlerinizin proje tasarımınızla uyumluluk ve tutarlılık göstermesine lütfen dikkat ediniz.


Ba vuru formu6
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.1 Tanım (en fazla 14 sayfa)- devam

  • Göstergelerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, konu ile ilgili ve zaman bazlı olması gerektiğini lütfen dikkate alınız.

  • Ek H «Proje Başarı Göstergeleri» tablosunu da faaliyetlerinizi dikkate alarak doldurunuz.


Ba vuru formu7
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.2 Yöntem(en fazla4 sayfa)

 • Projenizin uygulama yöntemlerini ve sunduğunuz yöntemleri neden seçtiğinizi belirtiniz.

 • Projenizde yer alacak ortaklarınızın, projedeki rollerini ve katılımlarını tanımlayınız. Bu rollerin onlara veriliş nedenini açıklayınız.

 • Projenizde yer alacak diğer yerel aktörlerin projedeki rollerini ve katılımlarını tanımlayınız. Bu rollerin onlara veriliş nedenini açıklayınız.

 • Projenizin uygulanması için önerdiğiniz yapı ve ekipleri tanımlayınız.ProjeKoordinatörü, RehberlikUzmanı, Asistan, Sekreter, Eğitmenler gibi.Bu kişiler ne yapacaklarayrıayrıaçıklanmalıdır.

  • ÖNEMLİ:Projelerinizdemutlakatam zamanlı bir proje koordinatörü, proje asistanı vemuhasebeci görevlendiriniz. Projenizde ek bölge ofisi kurulacaksa, burada görev alacak tam zamanlı bir yerel personel de görevlendirilmelidir.


Ba vuru formu8
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.2 Yöntem (en fazla 4 sayfa)

 • Projenizin uygulanması için önerdiğiniz temel araçları belirtiniz (satın alınacak/kiralanacak ekipmanlar, malzemeler, vs.).

 • AB fonlarının ve projenizin görünürlüğünü sağlamak için planladığınız faaliyetleri belirtiniz.Örneğin, faaliyetlerdekullanılacak AB veTürkbayrakları, posterler, broşürler, vs

 • Projenin sonuçlarının nasıl izleneceği ve iç/dış değerlendirmeye dair prosedürlerinizi açıklayınız (toplantılar, izleme ziyaretleri, aylık/ara/nihai raporlar, vs.)

 • Projeniz daha önceki başka bir projenin devamı veya daha büyük bir programın parçası ise bununla ilgili bilgi veriniz ve detaylandırınız (sf. 13deki 2.2 Yöntem bölümündeki açıklamaları dikkatlice okuyunuz).


Ba vuru formu9
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.3 Projeninsüresiveuygulamaylailgilifaaliyetplanıtaslağı

 • Kuralolaraksüre 10-12 ay arasındaolmalıdır.

 • Projenin başlangıcı için kesin bir tarih verilmesi gerekmemektedir.

 • Her bir faaliyetle ilgili tahmini süre en gerçekçi şekilde tanımlanmalıdır.

 • Faaliyet planında göstereceğiniz tüm faaliyetleriniz bölüm 2.2.1’de (Proje tanımlaması) tanımlanan faaliyetlerinizle uygun olmalıdır.

 • Faaliyet planınız her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır.

 • Projenizde yapılacak satın almalarda ihale süreçleri varsa faaliyet planı bununla ilgili zamanlama da dikkate alınarak hazırlanmalıdır (Daha fazla bilgi için Ek 4-Satın Alma Kuralları’nı inceleyiniz).


Ba vuru formu10
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.3 Projeninsüresiveuygulamaylailgilifaaliyetplanıtaslağı

 • Mutlaksuretleformatauyulmalıdır.

 • Başvuru Formu 2.2.3’de yer alan «FAALİYET PLANI TASLAĞI»nı inceleyiniz.


Ba vuru formu11
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)

 • Projenizin teknik, ekonomik, sosyal ve İKG OP düzeyinde beklenen etkilerini sayısal veri kullanarak tanımlayınız. Örnek: Projeniz mevzuatın, yürütmenin, gidişatın, yöntemlerin geliştirilmesine ne şekilde katkı sağlayacak?

  Örneğin, kaynakçılıkalanında 3 meslekstandardıoluşturularak, MeslekiYeterlilikÇerçevesine katkısağlandı, bualandateknikyeniliklerbustandartlaraentegreedildi…


Ba vuru formu12
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)

 • Projefaaliyetlerininveçıktılarınınyaygınlaştırılmasına dair planınızı açıklayınız. Yaygınlaştırma faaliyeti için hangi kanalları seçtiğinizi belirtiniz.

 • Örneğin, kaynakçılıkalanındaoluşturulan 3 meslekstandardıhangi başkastandartlarıngeliştirilmesinekatkı sağlayacak ve hangi kanallar vasıtasıyla, belirtiniz.

 • Projenizin risk analiziniyapınız.

 • Buna uygun acil önlem planınızı (B planı)tanımlayınızı. Bu tanımlama yapılırken her faaliyetinizle ilgili riskler ve bunların çözümüne yönelik önlemlerinizi sıralayınız:

 • ÖNEMLİ!!! İyi bir risk analizi fiziksel, çevresel, siyasal, ekonomikvesosyalriskleri içerir.


Ba vuru formu13
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)

 • Projenizinuygulama döneminde ve sonrasındaönkoşullarımevcut mu? (Önkoşullar: Projenin başlamasını engelleyecek türde risklerdir, projenizi hazırlarken lütfen bu tür risklere özellikle dikkat ediniz)

 • Uygulamaesnasındarisklerdenkaynaklıvarsayımlarnelerdir? (Varsayımlar:Faaliyetlerin gerçekleşmesinde sorun yaratacak veya faaliyetlerin gerçekleşmesini engelleyecek türde risklerdir. Bunları olumlu ifade ettiğimizde varsayımları elde ederiz). Buradayapılan risk analizinibazalınız. Her birfaaliyetiçinayrıayrıaçıklamayapınız.


Ba vuru formu14
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)

  • Projenizsonaerdiktensonrafaaliyetlerinizin nasıl sürdürülebilirlik kazanacağını açıklayınız. Bu açıklamayı yaparken lütfen aşağıdaki unsurları dikkate alınız:

   • Projede yer alan gerekli önlemler ve stratejileri,

   • İzleme faaliyetleri,

   • Hedef grupların projeyi sahiplenmesi vb.


Ba vuru formu15
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.4 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)

 • Projenizin sürdürülebilirliğini aşağıda belirtilen boyutlarla ayrı ayrı ele alınız:

  • Mali sürdürülebilirlik: Proje sonrasında devam edecek faaliyetlerin finansmanı ne şekilde gerçekleşecek? Gelecekte işletme maliyetlerini karşılayacak gelir kaynakları vb.

  • Kurumsalsürdürülebilirlik: Proje sonrasında devam edecek faaliyetlerin ve proje çıktılarının sürdürülmesine olanak verecek, kapasite artırımı ve yerel düzeyde sahiplenmeye katkı sağlayacak yapılanma.

  • İKG OP düzeyinde sürdürülebilirlik(varsa): Proje sonunda mevzuat geliştirilmesi, mevcut anlaşmalarla tutarlılık, yöntemler, gidişat vs.

  • Çevreselsürdürülebilirlik: Projenin çevreye ne tür etkileri olacak? Olası olumsuz etkilerin bertarafına yönelik önlemler mevcut mudur?


Ba vuru formu16
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.2 Projenin Tanımlanması

 • 2.2.5 MantıksalÇerçeve

 • Ek C kullanılarak başvuruformuhazırlanmadanöncetamamlanmasında fayda vardır.

 • Projeniz,başvuruformundadetaylandırıldıktansonra, gerekirse Mantıksal Çerçeve’degüncelleme / değişiklikyapılabilir.


Ba vuru formu17
Başvuru Formu

 • Bölüm 2 – Proje

 • 2.3Başvuru sahibinin benzer proje tecrübesi

 • Her bir projeniz için en fazla bir sayfa doldurunuz.

 • Son 3 yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeleriniz hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.

 • Bu bölümde vereceğiniz bilgiler kurum/kuruluşunuzun hibe konusunda yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

 • Başvurusahibininbenzertümprojeleriburadadetaylıolarakyazılmalıdır.

  • Benzer AB projeleri

  • Benzerfarklıfonlarlayapılmışprojeler (UNDP, WB, KalkınmaAjansları, vs.)

  • Diğerbenzerkurumiçiyürütülmüşprojeolaraknitelendirilebilecekfaaliyetgrupları

  • Benzerderken: benzerfon, benzerhedefleriolan, benzerhedefgruplarayönelik, benzerfaaliyettipleriolabilir

 • Bu bilgileri, Bölüm 2.3’de yer alan tabloyu doldurarak/çoğaltarak veriniz.


Ba vuru formu18
Başvuru Formu

Bölüm 3 –Başvuru Sahibi

 • Bu bölümde başvuru sahibiolarak kurumunuza aitkimlik bilgileri, profili,faaliyetalanları, hedefgrupları, kaynaklar vb. gibidetaybilgiler verilmelidir.

  • Profil, kategori, sektör, hedef gruplar eksiksiz bir biçimde başvuru sahibinin kimliğine uygun olarak doldurulacaktır.


Ba vuru formu19
Başvuru Formu

Bölüm3 –Başvuru Sahibi

 • Başvuru sahibinin, proje yönetme ve uygulama kapasitesini ölçmek için, aşağıda belirtilen bölümler başvuru sahibi kurum tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır:

  • Sektöre göre deneyim

  • Coğrafi konuma göre deneyim

  • Sektörlere ve coğrafi konumlara göre karşılıklı deneyim tablosu

  • Mali bilgiler

  • Finansman kaynakları

  • Personel sayısı (tam zamanlı)

  • Kuruluşun yönetim kurulu üyelerinin listesi


Ba vuru formu20
Başvuru Formu

Bölüm4– Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları

 • Projenize ortak olan her kuruluş için ayrı ayrı doldurulmalıdır:

 • Projenin her ortağıortaklık beyannamesini imzalamalıdır. İmza ıslak imza olmalıdır (mavi kalem).

  • Kimlikbilgileri, kaynakları, benzerprojedeneyimiveprojenizdekiuygulamaya ilişkinrolü,başvurusahibiileişbirliğigeçmişine ait detaylar verilmelidir.


Ba vuru formu21
Başvuru Formu

Bölüm5– Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri

 • Projenizde iştirakçi olan her kuruluş için ayrı ayrı doldurulmalıdır:

 • Projenize katılan her iştirakçikuruluş için kimlikbilgileri, kaynaklar, benzerprojedeneyimi,başvurusahibiileişbirliğigeçmişi,

 • projenizin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı ve en son olarak projenizin uygulanmasındakirolü vekatılımına ilişkin detaylar verilmelidir.


Ba vuru formu22
Başvuru Formu

 • Bölüm6 – Başvuru Formu Kontrol Listesi

 • Kontrol listesi 2 sayfadan oluşur.

 • İlk sayfada idari bilgiler mevcuttur. Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır.

 • İkinci sayfa proje teklifinizi göndermeden önce başvurunuza ait temel noktaların kontrolü için kullanılmalıdır.

 • Kontrollistesimutlaksuretledoldurulmalıdır.

  Bölüm 7 – Başvuru Sahibinin Beyanı

 • Mutlaksuretleimzalanmalıdır.

 • Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. Islak imzalı olmalıdır (mavi kalem).

 • İçeriği hiçbir suretle değiştirilemez.


Kontrol listesi
KontrolListesi


Kontrol listesi1
KontrolListesi


Di er dok manlar
Diğerdokümanlar


Ngilizce proje zeti ba l klar
İngilizceProjeÖzetiBaşlıkları

 • ProjeTürü

 • Başlığı

 • Projeninilgiliolduğusektör/alan

 • Projeninyeri

 • Projesüresi

 • Toplamprojemaliyetivehibemiktarı (yüzdeleri belirtmeyi unutmayınız)

 • a) projeninhedefleri, (b) hedefgruplar, (c) anafaaliyetlervesonuçlar, (d) kullanılacakyöntemlervekaynaklarhakkında

 • 1-2 sayfa İngilizceözetbilgiverilmesiyeterlidir.


Kilit personel zge mi i ba l klar
KilitPersonelÖzgeçmişiBaşlıkları

 • Kişiselbilgiler

 • Eğitim

 • Kilityetkinlikler / beceriler

 • Tecrübe


Ba ar g stergeleri
BaşarıGöstergeleri

 • Bu ekte belirtilen göstergelerin, başvuru formu Bölüm 2.2.1’in altında belirttiğiniz göstergelerle aynı olmasına dikkat ediniz.


E finansman ve hibe bakiyesinin ge ici demesine ait beyan ve strateji
Eş-finansmanvehibebakiyesiningeçiciödemesine ait beyanvestrateji

 • Başvurusahibiveortaklarınınsözleşmeimzalanmasıhalindesağlayacaklarıeşfinansmanmiktarınavehibebakiyesinin (%20) ne şekildegeçiciolarakteminedileceğineilişkinplanısunulur.


Kamu g revlilerinin projelerde al mas na ili kin beyan
Kamugörevlilerininprojelerdeçalışmasınailişkinbeyan

 • Projelerinizdekamugörevlileriningörevlendirilmesihalindesözkonusukişilerinistihdamınailişkinbeyannamedir.

 • Kamugörevlileriprojenizdeçalışacaksabubelgenin de başvurupaketiiçerisindeimzalıhaldesunulmasıgereklidir.


CD

 • Projenizinbelgelerinin elektronikkopyası CD halindebaşvurupaketiniziniçindegönderilmelidir (Word ve Excel formatı).

 • Lütfen CD’yekayıtyapıldığınıkontrolediniz!!!

 • CD’ninkorumalıbiçimde, zarargörmeyecekşekildegönderilmesinedikkatediniz.


Ba vuru sahibinin beyan
BaşvuruSahibininBeyanı

Mutlakaimzalanmalıdır!!!


Ortakl k beyannamesi
OrtaklıkBeyannamesi

Mutlakaimzalanmalıdır!!!


Ba vuru paketi
BaşvuruPaketi


Ba vuru lar n g nderimi teslimi
BaşvurularınGönderimi /Teslimi

 • ÖNEMLİ!Eldenteslimiçin son başvuru tarihi27 Mayıs 2013 saat 16:00’dır. Posta veyakargo vs. ilegönderimde son başvuru tarihien geç27 Mayıs 2013 olmalıdır.

 • Başvurupaketiıslak imzalı olarak A4 boyutunda bir orijinal ve 2 kopya halinde sunulmalıdır.

 • Aynı zamanda BaşvuruFormu, BütçeveMantıksalÇerçeveelektronik ortamda (CD) da sunulmalıdır.

 • Başvurugönderilirken dış zarfın üzerindeaşağıdakileryeralmalıdır:

  • Referans numarası

  • Teklif çağrısının başlığı,

  • Başvurulanlot başlığıvenumarası

  • Başvurusahibi kurum/kuruluşun tam adıveadresi

  • «Açılış oturumundan önce açmayınız»ve«Not to be opened before the opening session » ibareleri


Ba vuru lar n g nderimi teslimi1
BaşvurularınGönderimi /Teslimi

 • Projebaşvurunuz, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (eldenteslimedenkişiyeimzalıvetarihlibiralındıbelgesiverilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli/ teslim edilmelidir.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

  Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4,

  06550, Çankaya, Ankara Türkiye


ZARF ÖRNEĞİ

ABC İlkokulu(Ref:….)

Atatürk Cad. No: 5

Ankara, 06500

Türkiye’deMeslekiveTeknikEğitiminKalitesininArttırılmasıHibe Programı

Referans: EuropeAid/ 133086 /M/ACT/TR

LOT 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4,

06550,Çankaya, Ankara, Türkiye

Açılış oturumundan önce açmayınız

Not to be opened before the opening session


Ba vuru larla lgili sorular
BaşvurularlaİlgiliSorular

 • Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine kadar (6 Mayıs 2013), teklif çağrısının ilgi numarasını açıkça belirterek, elektronik posta ya da faks yolu ile aşağıdaki adreslere gönderebilirsiniz.

  E-posta adresi: [email protected]

  Faks: 00 90 312 212 11 48

 • Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamının soruları cevaplama zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Sorulara, başvuru teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (16 Mayıs 2013) yanıt verilecektir.


Ba vuru formunun de erlendirilmesi
Başvuru Formunun Değerlendirilmesi

 • İlk olarakaşağıdakihususlardeğerlendirilecektir:

 • Son teslim tarihine uyulmuşmudur? Son başvuru tarihine uyulmaması halinde, başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

 • Başvuru formu, Kontrol Listesindeki 1-8 nolu maddeler arasında belirtilen bütün kriterleri karşılamakta mıdır? Talep edilen bilgilerden herhangi birinin eksik veya yanlış olması halinde başvuru yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra değerlendirilmez.


Ba vuru formunun de erlendirilmesi1
Başvuru Formunun Değerlendirilmesi

Başvuru formu değerlendirme tablosu üzerinden değerlendirilir,seçim ve hibe verme kriterleri olmak üzere iki tip değerlendirme kriteri vardır:

 • Seçim kriteri başvuru sahibinin mali ve operasyonel kapasitesini değerlendirir;

 • Hibe verme kriteri Projenin ilgililiği, teklif çağrısı hedefleriyle uyumu, kalitesi, beklenen etkisi, sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği gibi hususları içerir


De erlendirme tablosu
DeğerlendirmeTablosu

 • Bölüm 1’den en az 12 puanalınmalıdır. 12 puanaltındakalanprojelerelenir.
De erlendirme tablosu3
DeğerlendirmeTablosu

 • Fayda-maliyet etkinliği göz önünde bulundurulur.


De erlendirme
Değerlendirme

Şartlı Kabul:

 • Değerlendirmeyi takiben; mevcut lot göz önünde bulundurularak; proje teklifleri, aldıkları puanlara göre sıralı olarak listelenecektir. Ayrıca, yedek liste de oluşturulacaktır.

  UygunlukTeyidi (Son aşama):

 • Şartlıkabuledilenbaşvurusahiplerindendestekleyicidokümanlarıistenecektir (Başvururehberi sf. 28). Bu dokümanlarkontroledilerekbaşvurusahibiveortaklarınuygunluğuteyitedilecektir.

  UygunluğuteyitedilenbaşvurusahipleriyleHibeSözleşmesiimzalanacaktır.


Hibe dok manlar na ula mak i in
Hibedokümanlarınaulaşmakiçin

www.ikg.gov.tr adresinde, “ihaleler” penceresinde, kapalı hibe seçeneği işaretlenerek IQVET Hibe Programı dokümanlarına ulaşılabilir.


Hibe dok manlar na ula mak i in1
Hibedokümanlarınaulaşmakiçin

www.ikg.gov.tr adresinde, ihaleler penceresinde, kapalı hibe seçeneği işaretlenerek IQVET Hibe Programı dokümanlarına ulaşılabilir.


BAŞARILAR!!!

 • Bu sunumlaHibeBaşvuruRehberiarasındauyumsuzlukolmasıhalinde

 • BaşvuruRehberi’ninİngilizceversiyonugeçerliolacaktır.


ad