Srovn n standard cen fgdc iso a isvs pro metadata
Download
1 / 22

Srovnání standardů CEN, FGDC ISO a ISVS pro metadata - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Srovnání standardů CEN, FGDC ISO a ISVS pro metadata. Ing. Jan Růžička Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833 Ostrava-Poruba [email protected] J. R. Metadata. CEN,. FGDC,. ISO ,. ISVS. identifikace (název, verze, ...)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Srovnání standardů CEN, FGDC ISO a ISVS pro metadata' - ferris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Srovn n standard cen fgdc iso a isvs pro metadata

Srovnání standardů CEN, FGDC ISO a ISVS pro metadata

Ing. Jan Růžička

Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS

VŠB-TU Ostrava, HGF

tř. 17.listopadu

70833 Ostrava-Poruba

[email protected]


Metadata

J

R

Metadata

CEN,

FGDC,

ISO,

ISVS

 • identifikace (název, verze, ...)

 • stručný popis (abstrakt, prostorové schéma, jazyk, ...)

 • prvky kvality (popis vzniku, polohová přesnost, ...)

 • související dokumenty

 • související datové sady

 • prostorový referenční systém

 • rozsah (plošný, časový, ...)

 • popis obsahu (definice dat, klasifikace)

 • administrativní metadata (organizace, osoby, údaje o distribuci)

 • metadata o metadatech

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


Srovn van standardy

J

R

Srovnávané standardy

 • Předběžný standard ENV 12657:1998 Geographic information – Data description – Metadata - CEN

  ČSN P ENV 12657 Geografická informace – Popis dat – Metadata

 • Pracovní verze ISO/CD 19115 z konce roku 1999 - ISO

 • Standard for Digital Geospatial Metadata, verze z roku 1998 - FGDC

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů, v. 1.1

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


Pou it v razov prost edky ve standardech iso

J

R

Použité výrazové prostředky ve standardech - ISO

 • Textový popis organizovaný v odstavcích

 • UML (Unified Modeling Language) schémata (diagramy)

  • přehledné

  • samostatně - nedostatečná specifikace

 • Textový popis organizovaný v tabulkách

  • značně nepřehledný

  • nutný k doplnění údajů z UML schémat

  • zkrácené názvy (XML, SGML)

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


Pou it v razov prost edky ve standardech cen

J

R

Použité výrazové prostředky ve standardech - CEN

 • Textový popis organizovaných v odstavcích

 • EXPRESS-G schémata

  • přehledné jako UML

  • samostatně - nedostatečná specifikace

 • EXPRESS schémata

  • komplexní přehledný popis prvků metadat

  • strukturovaný text

 • Text organizovaný v tabulkách

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Použité výrazové prostředky ve standardech - FGDC

 • Strukturovaný text

  • velice přehledný

  • snadno pochopitelná struktura

  • komplexní popis prvků metadat

  • není nutná znalost UML nebo EXPRESS

  • není možné zápis využít stejně účelně jako UML nebo EXPRESS schémata (např. v OO návrhových prostředích)

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Použité výrazové prostředky ve standardech - FGDC

 • Text v odstavcích

 • Hlavní část – tabulky doplněné jednoduchými schématy

 • Množství číselníků

 • Přehledné

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Výměnný formát a standardy

 • CEN – nemá

 • ISO, ISVS, FGDC - XML

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Identifikace

 • CEN - zaměřené pouze na datovou sadu

 • ISO, FGDC, ISVS - využívají třídu, která identifikuje jak datové sady tak jiné typy dokumentů.

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Popis

 • Popis (abstrakt) datové sady, jazyk, znaková sada, důvod vytvoření a ukázka

 • Prostorové schéma

  • CEN, ISVS - jednoduché přiřazení typu (plochy s překryvem, bez překryvu, linie, TIN, rastr, ...)

  • FGDC - daleko více možností (počty objektů, barevná hloubka, rozlišení)

  • ISO - jako FGDC a navíc parametry snímání, spektrální charakteristiky a jiné informace o snímku

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Prvky kvality

 • Všechny standardy ve stejném rozsahu

 • V případě parametrů kvality je možné specifikovat např. úplnost, stejnorodost, konzistenci, polohovou přesnost a také složky metakvality jednotlivých parametrů

 • CEN a ISVS vyžaduje zadání původu datové sady nebo jiného parametru kvality

 • ISVS přidává prostorové rozlišení

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Související dokumenty, datové sady

 • CEN - neposkytuje předpis pro popis souvisejících dokumentů, nabízí volný text

 • ISO, FGDC, ISVS - využívají třídu, která identifikuje jak datové sady tak jiné typy dokumentů. Přesná identifikace dokumentů - např. včetně možnosti uvedení ISSN

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Prostorový referenční systém

 • CEN, ISO, ISVS a FGDC řeší obdobně

 • Přímý prostorový ref. systém

  • CEN vyžaduje specifikaci minimálně názvu (identifikátoru)

  • ISO - ukazatel na externí standard

  • FGDC - nabízí v rámci standardu číselníky elipsoidů, projekcí

  • ISVS – číselník pro ČR

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


Rozsah (prostorový, časový)

J

R

 • CEN, FGDC, ISVS i ISO řeší podobně

 • Plošný rozsah

  • obdélník, polygon

   • ISO, FGDC - geografické souřadnice

   • CEN, ISVS - v jakémkoli systému (+ jeho specifikace)

  • geografický areál

   • CEN - název a kód areálu

   • ISO, FGDC, ISVS - ukazatel do thesauru (geografického rejstříku) - výhoda jednoznačnosti

 • Časový

  • ISO - prostoro-časový aspekt

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Popis obsahu (definice dat)

 • CEN, FGDC - vyžadují minimálně popis prvků datové sady

 • ISVS - volitelné

 • Všechny standardy umožňují popis na úrovni objektů a atributů, včetně vazeb

  • ISO - ukazatel na katalog objektů (ISO 19110)

  • CEN - navíc umožňuje klasifikaci dle thesauru

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Klasifikace

 • CEN - volitelná klasifikace pomocí thesaurů a prvků thesaurů

 • ISO - povinné zařazení do kategorie (číselník), volitelná klasifikace dle thesauru

 • FGDC, ISVS - povinná klasifikace dle tématického thesauru

 • FGDC a ISO nenabízí možnost definovat verzi a administrátora thesauru, CEN klasifikaci nevyžaduje - značný nedostatek

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Administrativní metadata / 1

 • Kontaktní místo

  • CEN, ISVS nevyžaduje, FGDC a ISO ano

 • Přístup k datům

  • CEN - volný text, ISVS – jednoduchá struktura, FGDC, ISO - propracovaná struktura - přístup, využívání a utajení dat

 • Podpůrné služby

  • CEN - volný text, ISO - co a jak často se aktualizuje, FGDC jak často je aktualizuje, ISVS - nezná

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Administrativní metadata / 2

 • On - line přístup

  • CEN - volný text, FGDC, ISO - propracovaná struktura - URL, identifikace, formáty, ISVS - URL

 • Formáty, Datová média

  • jako On-line

 • Cena

  • CEN, FGDC - povinná

 • Distribuční jednotky

  • u ISO a ISVS navíc velikost dat

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Metadata o metadatech

 • FGDC vyžaduje autora metadat a informace o přístupu, využívání a utajení metadat - to je z hlediska metainformačních systémů velmi vhodné

 • FGDC nerozlišuje mezi datumem poslední aktualizace metadat a datumem vzniku metadat

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


Prvek metadat

CEN

ISO

FGDC

ISVS

Povinné prvky metadat

J

R

Jazyk metadat

+

+

Znaková sada metadat

+

Název standardu

+

+

Verze standardu

+

+

Název datové sady

+

+

+

+

Abstrakt

+

+

+

+

Jazyk datové sady

+

+

+

Zaková sada datové sady

+

+

+

Prostorové schéma

+

+

Datum vzniku metadat

+

+

+

+

Datum aktualizace metadat

+

+

Datum kontroly metadat

+

Prostorový rozsah

+

+

+

Časový rozsah

+

+

Parametr kvality

+

+

Organizace

+

+

+

Kontaktní místo

+

+

Kategorie

+

+

+

Důvod vytvoření

+

Frekvence aktualizace

+

Omezení přístupu a využívání metadat

+

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


J

R

Shrnutí

 • ISO, FGDC, ISVS - přesné předpisy pro zápis

 • CEN - často předkládá jen náměty

 • FGDC, CEN - striktní vynucení užitečných prvků metadat

 • ISO, ISVS - daleko méně povinných prvků

 • FGDC, CEN, ISVS - přehledná dokumentace

 • ISO - méně přehledná dokumentace

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


Z v r doporu en

J

R

Závěr - Doporučení

 • ISO - mezinárodně uznávané standardy

 • ISO nahradí CEN a ISVS, bez ohledu na kvalitu

 • Metainformační systémy založené na CEN a ISVS - přechod na ISO

  • první fáze: výměna metadat konformní i s ISO, zaměřit se na povinnou klasifikaci datové sady a povinné uvádění kontaktního místa

 • Metainformační systémy založené na FGDC - v podstatě konformní s ISO

Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata


ad