1 / 1

Nova opcija: mehani čka multifunkcionalna upravljačka palica u modelu MF5600 Essential

Nova opcija: mehani čka multifunkcionalna upravljačka palica u modelu MF5600 Essential. Poštovani distributeri,

ferris
Download Presentation

Nova opcija: mehani čka multifunkcionalna upravljačka palica u modelu MF5600 Essential

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nova opcija: mehanička multifunkcionalna upravljačka palica u modelu MF5600 Essential Poštovani distributeri, od sada postoji mogućnost opremanja svih Essential verzija iz serije MF5600 originalnom mehaničkom multifunkcionalnom upravljačkom palicom bez obveze kupnje ostalih opcija prednjeg utovarivača. Na taj način moguće je uživanje u svim prednostima originalne multifunkcionalne upravljačke palice (funkcije mjenjača) tvrtke Massey Ferguson čak i bez ostalih funkcija prednjeg utovarivača. Upravljanje 1. i 2. upravljačkim ventilom u ovom je slučaju moguće samo putem upravljačke palice. Šifra ovog artikla je sljedeća: 9EDZ141 originalna mehanička multifunkcionalna upravljačka palica s funkcijama mjenjača (upravljanje 1.& 2. upravljačkim ventilom) Cijena ove opcije prema cjeniku iznosi837,- EURbez PDV-a Ova nova šifra dodat će se cjeniku i ubuduće stajati na raspolaganju u AuDie ASK. Srdačan pozdrav, Reinhard Prenner

More Related