integrace na druhou n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Integrace na druhou

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Integrace na druhou - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Integrace na druhou. Partner : Pedagogicko-psychologická poradna Opava, příspěvková organizace Garant : klíčové aktivity č.3 vzdělávání a metodická podpora školních speciálních pedagogů a školních psychologů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Integrace na druhou' - ferris-cooke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
integrace na druhou
Integrace na druhou
 • Partner : Pedagogicko-psychologická poradna Opava, příspěvková organizace
 • Garant : klíčové aktivity č.3
 • vzdělávání a metodická podpora školních speciálních pedagogů a školních psychologů
 • individuální konzultace pro školní speciální pedagogy a školní psychology v návaznosti na realizované odborné výcviky a zavádění nových metod do praxe
 • Spolupráce: při realizaci klíčové aktivity č.1 – společné dílny s rodiči v průběhu trvání projektu, zejm. metodickou podporou v oblasti specifických poruch učení a chování
z innosti pp msk
Z činnosti ŠPP MSK
 • Tým ŠPP tvoří školní speciální pedagog nebo školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence
 • Odborné činnosti jsou vymezeny Vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských službách ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Ve škol.roce 2008-2009 bylo zapojeno do odborných činností ŠPP spolupracujících škol celkem 3 799 žáků, z toho do individuální péče bylo zařazeno v průběhu škol.roku 1 857 žáků, skupinová péče (např.formou podpůrných, reedukačních a terapeutických skupinových činností) zahrnovala 1 942 žáků
odborn v cvik pro koln speci ln pedagogy
Odborný výcvik pro školní speciální pedagogy
 • Instrumentální obohacení Ravena Feuersteina
 • intervenční program (1.stupeň)
 • Obsah instrumentů:

Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I, Analytické vnímání

 • Účast:

spec.pedagogové ŠPP, 80 hodin výcviku ( 2 x 40 hodin, pondělí – pátek)

 • Termín:

5.4.2010 – 16.4.2010

odborn v cvik pro koln psychology
Odborný výcvik pro školní psychology
 • Školní mediace
 • výcvik v komunikačních a mediačních technikách zaměřený na klíčování problémů, řešení konfliktů a účinné vyjednávání
 • nástroje ke snižování bariér v komunikaci
 • řešení modelových situací a vlastní zkušenost
 • Účast:
 • Školní psychologové, 100 hodin výcviku rozložených do 3-4 setkání po 3 dnech
 • Termín:
 • září – listopad 2010
pracovn setk n pp moravskoslezsk ho kraje
Pracovní setkání ŠPP Moravskoslezského kraje
 • pravidelné metodické schůzky ŠPP zřízených na 75 školách v Moravskoslezském kraji
 • Termín: květen a listopad každoročně

celkem 6 x v období 2009 – 2012

 • Náměty pro obsahovou náplň:
 • práce s třídními kolektivy a usměrňování sociálního klimatu
 • vztahové problémy mezi spolužáky, aktivní formy řešení šikany včetně týmové spolupráce
 • specifické poruchy chování a zvláštnosti osobnostního vývoje žáků
 • poskytování krizové intervence
 • vhodné nástroje v práci školního spec.pedagoga – využití stimulačních a podpůrných programů v péči o integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o talentované a mimořádně nadané žáky, prevence jejich sociálního vyloučení
v stupy a monitorovac indik tory
Výstupy a monitorovací indikátory
 • rozvoj kompetencí ŠPP v přímé pedagogicko- psychologické činnosti
 • rozšíření nabídky poskytovaných odborných činností a služeb na škole
 • zkvalitnění spolupráce mezi žáky, rodiči i pedagogy
 • Sborník - využití metody podle Feuersteina a školní mediace v praxi
 • Zavedení mediačních technik do přímé práce s žáky – 100 žáků
 • Využití instrumentů Feuersteina v přímé práci s žáky – 200 žáků
kontakty
Kontakty
 • Odborný koordinátor PPP Opava:

Mgr.Petra Hennhoferová

Tel. :555 557 447

Mail: hennhoferova@ppp.opava.cz

 • Metodik PPP Opava:

Mgr.Ivo Schvan

Tel.: 555 557 444

Mail: schvan@ppp.opava.cz